home

Tarzan keert terug
van Edgar Rice Burroughs

(2)


TARZAN VAN DE APEN - WANT HIJ WAS HET DIE DOOR MOORDENAARS OVERBOORD WAS GEGOOID, ZAG DE LICHTEN VAN DE BOOT VERDWIJNEN. HIJ VLOEKTE ZACHTJES EN TROK TOEN ZIJN HINDERLIJKE KLEREN UIT....

TERWIJL HIJ VOORTZWOM, DACHT HIJ AAN DE VERRE AFRIKAANSE KUST.... HOE ONWAARSCHIJNLIJK HET WAS DIE OOIT WEER TE BEREIKEN! GEBEURTENISSEN VAN DE AFGELOPEN JAREN FLITSTEN HEM DOOR HET HOOFD.....

HIJ HAD "ZIJN" JANE PORTER IN AMERIKA OPGESPOORD, MET BEHULP VAN PAUL D'ARNOT, EEN FRANSE MARINE-OFFICIER, DIE HIJ VAN EEN WISSE DOOD HAD GERED! MAAR TOEN HIJ HAAR VOND, BLEEK ZE VERLOOFD TE ZIJN MET ZIJN NEEF, WILLIAM CLAYTON!

TREURIG WAS HIJ NAAR PARIJS TERUGGEKEERD, WAAR PAUL D'ARNOT WERK VOOR HEM HAD GEVONDEN ALS GEHEIM REGERINGSAGENT. NU OP WEG NAAR KAAPSTAD, DOOR EEN TOEVAL OP HETZELFDE SCHIP ALS HAZEL, JANE'S JEUGDVRIENDIN, HAD HIJ WEER GEFAALD. WAAROM WAS HIJ OOIT UIT ZIJN J¨NGLE WEGGEGAAN....!

DAGEN LATER BEREIKTE HIJ IN EEN SLOEP, DIE HIJ ERGENS OP ZEE WAS TEGENGEKOMEN, EEN VERTROUWDE INHAM, VLAK BIJ DE HUT WAAR HIJ GEBOREN WAS....

NIETS WAS AANGEROERD.... DE TAFEL, HET BED, DE KLEINE KRIBBE, DIE ZIJN VADER HAD GEBOUWD.... ALLES STOND ER NOG ZOALS HET ER MEER DAN DRIE EN TWINTIG JAAR HAD GESTAAN!
 De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.