home

De Schatten van Opar
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(13)

Tantor loopt weg! Hij zal zijn vrouwtje wel vinden! Roep je mensen weer bijeen, La!

EEEEEEEE

De priesters zullen me doden, Tarzan!

Niemand zal jou kwaad doen, zolang Tarzan hier is! Roep ze, dan zal ik ze toespreken!

Als La's volgelingen naderbij komen met verwrongen gezichten en dreigende gebaren...

Jullie La is geen verraadster, o mannen van Opar! Zij sneed mijn boeien los, zodat ik haar en JULLIE zou kunnen redden van die dolle Tantor! Welnu ZULLEN JULLIE MET LA TERUGGAAN NAAR OPAR EM BELOVEN DAT HAAR GEEN KWAAD ZAL OVERKOMEN?

Hunh! We gaan!

We beloven het!

Wie La durft te krenken zal STERVEN!

Tarzan! Je zult terugkomen naar Opar! La zal wachten! Zeg me dat je terugkomt!

Tarzan! Beloof het me!

Wie weet?

O ja, mijn stenen! Die wil ik meenemen!

...en de aapmens, nog steeds lijdend aan geheugenverlies, zoekt zijn weg naar de begraven edelstenen... zonder te weten dat ze GESTOLEN zijn....!
 


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.