home

De Schatten van Opar
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(15)


Het was die TARMANGANI, die ik van de dood gered heb, toen Opar's hogepriesteres hem wilde doodsteken! Hij was bij me, toen ik mijn mooie stenen verstopte!

Ofschoon het spoor van Werper, de Belgische overloper, dagen oud is en vrijwel geheel uitgewist, kost het Tarzan betrekkelijk weinig moeite dit te volgen..

Ik zal hem vinden en hem mijn mooie stenen afnemen!

Van tijd tot tijd passeert hij bendes woeste krijgers, maar daar trekt hij met een boog omheen! Ofschoon sommige van hen Tarzan's vrienden zijn, Waziri die ten strijde trekken tegen Achmet Zek, die Lady Greystoke heeft ontvoerd, beschouwt de aapmens ze nu allemaal als vijanden. Hij heeft geen enkele herinnering meer aan hun vriendschap...

Hij weet niet eens meer dat Lady Greystoke (zijn beminde Jane Clayton) zijn echtgenote is!

Zijn hoofdwond heeft hem dat alles doen vergeten en als Tarzan keert hij nu weer naar het primitieve bestaan terug, van vroeger...

Tarzan van de Apen zal wraak nemen op de man, die hem zijn mooie stenen heeft ontstolen!

Werper's luchtspoor voert Tarzan naar het kamp van de Arabische rover Achmet Zek...

In een van de tenten...

Achmet Zek heeft mij een deel van Lord Greystoke's begraven goudschat beloofd, als ik hem erheen breng!

...Maar gelukkig weet die Arabische schurk niet, dat ik Tarzan's schitterende juwelen van Opar in mijn bezit heb! Dit zakje is met geen goud te betalen... het is van MIJ!

Plotseling valt zijn blik op een weerkaatsing in de spiegel...

Achmet Zek! Hij heeft me door de tentingang staan bespieden!

Het tentdoek valt weer geruisloos dicht, als Achmet Zek wegsluipt, met de grijns van een hongerige wolf om de lippen...

Dan dringt het tot de geschrokken Werper door dat zijn onvoorzichtigheid hem waarschijnlijk niet alleen zijn schat, maar ook het leven zal kosten.....

Ik moet proberen hem te slim af te zijn!


 


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.