home

De Schatten van Opar
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(28)


YI-EEEE!

Mannen van Achmet Zek! HELP ME!

YEOW! DJINN!

ZWIJG! Ik heb je alleen nodig als schild, om hier uit te komen!

Even deinzen de vechtende Arabieren terug, want zij herkennen de vertoornde junglereus...

WAH! Een geest heeft de arme Hassan gegrepen! De geest van de reus, die wij dood bij de waterput achterlieten!

Hij is teruggekeerd om te zien hoe wij zijn huis verwoest hebben! AIEE!

Als hij buiten de vechtende horde is, werpt Tarzan de Arabier van zijn paard...

Maak dat je wegkomt! Ik heb een appeltje met die twee daar te schillen... Maar de dief, die voor die Arabier wegloopt, moet ik eerst hebben!

Wat die Arabier betreft, ook hij is verraden door Werper, en zoekt nu wraak.. EN de juwelen, die Werper van Tarzan gestolen heeft, want die zijn de losprijs van een koning waard...

HALT! Stop, smerige boef!

Intussen loopt de strijd om het goud op zijn einde... Er is nog maar een handjevol Abessijnen over, die ijlings de vlucht nemen...

BLAM!
BAM!

De Abessijnen zijn verslagen! We moeten Hassan zoeken en kijken hoe het met hem is!

Daar! Hassan komt er al aan!

Het was TARZAN! Of zijn geest! Hij is teruggekomen uit het dodenrijk!

Dat weten we... maar wat moeten we doen als hij terugkomt en ONS hier bij het goud vindt?

Hij komt niet terug! Hij is achter die blanke overloper aan... degene die ons hierheen gebracht heeft!

Dan is het goud voorlopig veilig! Laten we eerst onze sjeik Achmet Zek gaan zoeken!

Kort daarna, als de Arabische overvallers in woeste galop over de vlakte rijden, verschijnt een groep van Tarzans trouwe Waziri ten tonele, aangevoerd door Chief Basuli...

Achmet Zek en zijn bende hebben weer toegeslagen! Zij waren het ook die Bwana's huis verwoestten en zijn LADY ontvoerden!

En nu hebben ze de schat opgegraven, die wij uit Opar hadden meegebracht en voor Bwana Tarzan wilden bewaren!


 


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.