home

Tarzan en de Schipbreukelingen
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(24)"Mijn volk verzamelde schatten en was een van de rijksten ter wereld. Maar begon te veel aan luxe en weelde te wennen, en daardoor werden wij slap.

"De stad UXMAL werd de machtigste in de omtrek en het bouwen van de pyramide en de tempel van de Gevederde Slang nam tientallen jaren in beslag...

"En al die tijd werden bij iedere feestelijke gelegenheid mensenoffers gebracht aan onze goden!"

Ik zou ook een van die offers geweest zijn als Tarzan me niet gered had!

Maar mijn volk zal het stellig niet hierbij laten en daarom vrees ik dat ik mijn lot toch niet zal kunnen ontlopen!

Weest niet bang! Wij zullen voor je leven waken!!

De Kolonel heeft gelijk! Denk niet langer aan dat wat achter je ligt!

Dat is voor ons niet belangrijk. Hier ben je veilig...

Haar eigen vader heeft haar als offer aangeboden, aangezien zulks een geweldige eer voor de familie betekende!


"Mijn voorouders waren allen knappe bouwmeesters en hebben bouwwerken tot stand gebracht, bestemd om de eeuwen te trotseren.

"Om zich te verdedigen, hadden ze onder meer een vloot van ijzersterke kano's gebouwd, alle bemand met de beste en dapperste van onze krijgers.

"Vaak voeren zij hiermee ver de oceaan op, waarbij ze soms de hevigste golven moesten trotseren, daarbij hun goden aanroepend om bescherming.

"De god van de zon en ook die van de maan scheen met ons te zijn, tot op het moment waarop vreemde mannen voet bij ons aan land zetten. Alles zo'n goede 400 jaar geleden."
 

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2016 by Marten Jonker.