home

Tarzan van de Apen -Een vrouw voor de aapmens
van Edgar Rice Burroughs

(2)


Jaloezie en haat hebben KERCHAK ertoe gedreven TARZAN aan te vallen... met de bedoeling dit vreemde beestding te vernietigen, dat KALA de apin als haar eigen jong had grootgebracht.

Terwijl Tarzan met ongelooflijke behendigheid zijn mes hanteert, beseft hij niet dat het KERCHAK is geweest, die vele jaren geleden zijn vader (LORD GREYSTOKE) heeft vermoord.....

En onbewust straft de jongen met Lord Greystoke's eigen jachtmes de wrede KERCHAK voor zijn wandaad....

Opeens een RILLING.... en KERCHAK is DOOD!

IK BEN TARZAN.... KONING VAN DE APEN! TARZAN!

Dat is.... ONGELOOFLIJK, Klaxton! Een AAP-MENS..... in de jungles opgegroeid?

Net zoals ik ZEI, miss! De inlanders denken dat hij een
DUIVEL is.... en.... wie zal zeggen dat het NIET zo is?!

Duivel of engel..... Misschien kan hij me helpen mijn VADER te vinden!

Ja...als hij daar ZIN in heeft!

Maar.... laat me u de rest vertellen..... net zoals ze het MIJ verteld hebben!

Misschien.... als u ALLES hebt gehoord.... dat u dan niet meer zo begerig bent naar zijn hulp!

En dus... gaan we verder met 't vreemde verhaal van TARZAN VAN DE APEN!!


 


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.