home

Tarzan en de Verboden Stad (Aankondiging)

Aankondiging TARZAN EN DE
VERBODEN STAD

Toen wij reeds geruimen tijd geleden besloten tot aanschaffing van een Tarzan-serie, wisten wij wel, dat deze lectuur bij onze lezers in den smaak zou vallen, doch niet, dat zij een der rubrieken zou worden, waarnaar men het eerste grijpt
Tarzan wordt verslonden. Zoowel door de mannelijke als vrouwelijke lezers tusschen de 14 en 80 jaar. Iederen dag weer ziet men uit in spanning naar de verdere verrichtingen van den aapman, naar zijn overwinningen en ongelooflijke krachtprestaties.
Wij beginnen weer met een nieuw verhaal, waarin Tarzan van de Apen wederom de hoofdrol vervult. "Tarzan en de Verboden Stad" luidt de beloftevolle titel van deze geschiedenis, waarin men weer ruimschoots gelegenheid krijgt z'n dorst naar romantiek te lessen.
Wij zijn er zeker van, dat dit nieuwe vervolgverhaal wederom in den smaak zal vallen van al onze lezers.

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.