home    EDGAR RICE BURROUGHS (1875 - 1950).

Edgar Rice Burroughs

Edgar Rice Burroughs werd op 1 september 1875 geboren in Chicago, Illinois, als zoon van George Tyler Burroughs en Mary Evaline Zieger. Zijn vader had een belangrijke rol gespeeld in de Secessieoorlog (1861-1865) en zag voor zijn zoon dan ook een roemrijke militaire carrière weggelegd. Maar reeds als kind draaide het met Edgar anders uit, wanneer hij wegens een influenza-epidemie in korte tijd tweemaal van school dient te veranderen en noodgedwongen zelfs een hele tijd in een meisjesschool dient te verblijven. Hijzelf zou in een artikel in 1949 hierover het volgende verklaren: "Mijn bestaan is ongetwijfeld nauw verbonden, zelfs bepaald geweest door die griepepidemies. Want terwijl mijn broers al rondliepen met universitaire diploma's was ik nog nergens en diende om wat brood rond te rijden met een hondenkar. "
Rond zijn vijftiende begon de avontuurlijk aangelegde jongen rond te zwerven in het westelijke gedeelte van zijn land, liet zich inlijven bij verschillende militaire eenheden, maar telkens opnieuw bleek hij helemaal niet geschikt te zijn voor de rol die hij zichzelf in zijn verbeelding had toebedeeld. Op amper 22-jarige leeftijd wordt hij trouwens definitief uit het leger weggezonden wegens een hartverzwakking. Het is ongeveer dan dat Burroughs' literaire carrière een aanvang neemt: eerst begint hij voor zichzelf gewoon wat verhalen neer te schrijven die echter al onmiddellijk getuigen van een ongebreidelde fantasie en die zich zowel onder als boven als op de uithoeken van de wereld afspelen. Alsof hij zich met zijn pen wou wreken op zijn eigen  weinig ophefmakend en evenmin heldhaftig leven zou in zijn verhalen superhelden scheppen die alle gevaren trotseren, en liefst (ook in de tijd) zover mogelijk wegvluchten van de opkomende welvaartssamenleving, om regelmatig opnieuw bij een primaire beschaving uit het begin der tijden te belanden. (Een thema dat hij vooral uitwerkte in zijn roman "Het Tijdvergeten Land", waarvan een filmbewerking verscheen, in Nederland vertoond onder de titel "De Monsters van het zesde continent".)
Zijn eigenlijke "debuut" gebeurt in 1912 wanneer het maandelijks verschijnende All Story de twee delen publiceert van "Under the Moons of Mars" ("Prinses van Mars") onder de naam Norman Bean, waarvoor hij $400 ontvangt. Het onthaal is redelijk en Burroughs wordt gevraagd nog datzelfde jaar een nieuw verhaal te schrijven voor deze uitgave. Omwille van het geld dat hem hiervoor aangeboden werd, aanvaardde hij prompt en werkte hij een jungleavontuur af dat hem eigenlijk veel minder nauw aan het hart lag dan zijn ruimteverhalen: "Tarzan of the Apes" ("Tarzan van de Apen"). Het verhaal verscheen in oktober 1912 als compleet verhaal, onder zijn eigen naam, zonder veel ruchtbaarheid, tot enkele weken later op de redactie van All Story tientallen brieven toestroomden en enthousiaste lezers die nieuwsgierig waren naar de verdere lotgevallen van deze held, temeer daar de eerste aflevering niet op een happy end geëindigd was! Het is dit eerste pulpromannetje, waarvoor Burroughs met behoud van alle verdere rechten $700 ontving, dat aan de basis ligt van het gigantische Tarzan-imperium. In 1919 kocht ERB een ranch in San Fernando Valley (California). De ranch kreeg de naam "Tarzana" en de stad die zich rond deze ranch vormde nam officieel de naam over op 11 december 1930. ERB was op 31 januari 1900 getrouwd met Emma Centennia Hulbert. Zij schonk hem op 12 januari 1908 een dochter, Joan (uitgesproken als Jo-Anne), op 12 augustus 1909 een zoon, Hulbert en 28 february 1913 zoon John Coleman (Jack). Het huwelijk eindigt in een scheiding op 6 december 1934, waarna ERB op 4 april 1935 in Las Vegas trouwt met de veel jongere Florence Gilbert Dearholt (20-02-1905), een voormalig actrice en gescheiden met twee kinderen, Lee en Caryl. Dit huwelijk eindigde zeven jaar later in een scheiding op 4 mei 1942.
Na de oorlog trok ERB zich terug in Encino, California. Hij stierf 19 maart 1950 aan een hartaanval als gevolg van een vorm van Parkinson's. Zijn as werd begraven onder een zwarte walnootboom voor het hoofdkwartier van zijn onderneming, Edgar Rice Burroughs Inc., aan de Ventura Boulevard.
NLC
Nieuwe Leidsche Courant 20 maart 1950.

Deze onderneming (huidig adres 18354 Ventura Boulevard, Tarzana, CA 91356, US of P.O. Box 277, Tarzana, CA 91357) beheert nog steeds de nalatenschap in de vorm van rechten. Danton Burroughs (02-06-1944; zoon van John Coleman Burroughs en Jane Ralston), een kleinzoon dus van ERB, werd enkele jaren geleden Chief Operating Officer bij ERB, Inc.

Nadat op 29 april 2008 een hevige brand in de archiefruimte had gewoed, waarbij belangrijke familiestukken verloren waren gegaan, is op 1 mei 2008 overleden de kleinzoon van Edgar Rice Burroughs:

DANTON BURROUGHS.
R.I.P.

Zie o.a.: DANTON BURROUGHS TRIBUTE


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2000/2024 by Marten Jonker.
Tijdelijk toegevoegd zoekopdracht