home

De Wilde Beesten van Tarzan
door Edgar Rice Burroughs


volksdagblad aankondiging
Vooraankondiging Volksdagblad 24 juli 1939
(1)1. In Engeland waren Lord en Lady Greystoke al spoedig zeer bemind en vaak moest Tarzan, nu Lord Greystoke, vertellen van zijn avonturen in de oerwouden van Afrika. Op zekere avond, dat er een groot gezelschap bij Tarzan verzameld was, waaronder ook zijn Franse vriend d'Arnot, kwam het gesprek weer op het leven in de jungle. Een der heren vroeg wat er van Rokoff was geworden. Tarzan vertelde nu, dat deze misdadiger tot langdurige gevangenisstraf was veroordeeld en deze nu uitzat. d'Arnot vroeg Tarzan even later onder vier ogen te spreken en deelde zijn vriend mede, dat Rokoff kans had gezien te ontvluchten. Daar keek Tarzan van op.

2. Doch nog meer verwonderd was hij, toen hij enige dagen later bezoek ontving van zijn aartsvijand. Tarzan raakte hierdoor zo buiten zichzelf van woede, dat hij Rokoff naar de keel vloog, nog vr deze het doel van zijn komst had kunnen vertellen. Met moeite wist de misdadiger te ontkomen. Rokoff had zo mogelijk nog meer haat tegen Tarzan dan voorheen en hij smeedde allerlei complotten om Tarzan te treffen. In een caf, in een achterbuurt kwam hij met een medeplichtige overeen, dat ze Tarzan een lelijke poets zouden bakken. Intussen waren Lord en Lady Greystoke reeds twee jaar terug in Engeland. Een jaar na hun terugkeer was hun zoontje Jack geboren en het kind, dat zo juist zijn eerste verjaardag had gevierd, was de oogappel van zijn ouders. En waar kon Rokoff de ouders dieper in treffen dan in hun kind? De handlanger begaf zich naar den kapitein van een schip, de "Kinsaid" geheten en sloot daar een monsterachtige overeenkomst. Hij beraamde zijn plannen en op zekere avond voerde hij die uit. Hij sloop om het huis van Lord en Lady Greystoke heen en toen hij zag, dat hun kind in zijn bedje lag en dat de kamer verder leeg was, opende hij het raam, greep het kind en sprong even later in de gereedstaande auto. Het kindermeisje, opgeschrikt door het geluid van het dichtslaande portier, keek naar buiten en zag tot haar schrik wat er gebeurd was. Helemaal van streek rende zij de kamer van Jane binnen en vertelde in n adem, wat er gebeurd was.

3. Daarna riep het meisje den huisknecht en samen holden zij de auto achterna, die zich juist in beweging zette. Het meisje wilde op de treeplank springen, maar de boef gaf haar een duw, zodat zij bijna viel. De arme kleine Jack gilde van de schrik. Lady Greystoke vertelde onmiddellijk aan Tarzan wat er gebeurd was. Terstond begaf deze zich in zijn auto naar de kade, doch bij den loods gekomen, deelde men hem mede, dat de "Kinsaid" het enige schip was, dat zo juist zee had gekozen, en waar op het laatste ogenblik een man met een huilend kind van ongeveer een jaar aan boord was gekomen. Onmiddellijk begaf Tarzan zich aan boord van een roeiboot en het gelukte hem de "Kinsaid" nog in te halen. Het duurde niet lang of hij had zich aan boord gehesen en liet zich langs de trap naar de kajuit zakken, zonder dat hij zijn aartsvijand Rokoff had gezien, die hem grijnzend stond na te kijken.
De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.