home

De Juwelen van Opar
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(2)


Zie je La voor niet goed SNIK aan?

GRIJP hem, Mangani!

Uw wens is ons een BEVEL o priesteres van Opar!

En zo'n half menselijke aap zou DRIE mannen te VEEL zijn....

Maar Tarzan IS nu geen mens meer...

Door zijn geheugenverlies heeft het BEEST in hem de overhand genomen....

....en hij vecht terug als een bezeten DUIVEL!

MANNEN VAN OPAR.... HELP de apen. Maar.... OP STRAFFE DES DOODS....

...dood nit de enige man die ons naar onze heilige DOLK kan
brengen!

GOED La!

Maar ik vrees dat het vle LEVENS zal kosten!

En dat klopt: heel wat apen en beestmensen moeten de worsteling met de dood bekopen.

Maar ten slotte moet Tarzan zwichten voor de overmacht....

Mooi! Jullie HEBBEN hem!

Breng hem nu naar de open plek waar we al EERDER halt hielden..

...dan zullen we eens zien of de Heer van de Jungle martelingen verdraagt, OUDER dan het oerwoud ZELF!

Kort daarop wordt de geboeide aapmens tegen een kolossale BOOM gesmeten....

Geven we hem n een beurt, La?

Dan weten we ZO waar onze HEILIGE DOLK is!

Zal ik ze op je lslaten, Tarzan?

Ze zouden je zwr laten boeten voor je zonde!

Mijn enige zonde is, dat ik niet van je kan HOUDEN, La...

...iets dat je me NOOIT zult VERGEVEN!

ZWIJG! Hoe durf je La van zoiets te betichten!

Oparianen.... bouw een HUT!

MORGEN zal La in het aangezicht van de Vlammende Godheid het hart offeren van deze tempelschenner!

Met een diep gegrom betuigen de beestmensen hun instemming.

...En vol animo gaan ze aan de slag... met een vakkundigheid, die de geciviliseerde Lord Grystoke niet voor MOGELIJK had gehouden!

Tot...

Breng hem naar binnen!

En ga dan HOUT sprokkelen... voor het vuur van MORGEN!

De HELE nacht zal ik hem martelen.... en zodra het LICHT wordt..

...maken jullie het Vlammend ALTAAR klaar, waarop zijn hart zal worden geofferd!

En in de hut ligt Tarzan... wachtend op zijn grimmig lot!

Want zelfs ZIJN staalharde spieren vermogen niets tegen de touwen om zijn polsen en enkels.


 


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2016 by Marten Jonker.