home

Tarzan en de Olifantsmannen
door Edgar Rice BurroughsAankondiging strip in krant

Vooraankondiging.(1)


1. Beschermd door de donkere koele Afrikaanse nacht zat het gezelschap rustig te staren in 't behagelijke houtvuur, dat in Tarzan's bungalow brandde. De aanwezigen hadden alle reden om tevreden te zijn, want eindelijk waren zij, na tal van vreselijke avonturen in veiligheid. Gonfala, de dochter van Lord en Lady Mountford, was ontsnapt uit Kaji, het land van de vrouwelijke soldaten. Daar had zij gevangen gezeten, terwijl het land geregeerd werd door Mafka, die bij haar regeren gebruik maakte van een vreemde betovering, veroorzaakt door twee grote juwelen, een diamant en een emerald. Gonfala huiverde plotseling en zei: "Ik heb het gevoel van veiligheid niet, voordat ik Afrika verlaten zal hebben". Stanley Wood sloeg zijn arm om haar schouders. "Er is geen enkele reden om angstig te zijn. Tarzan redde ons allen en morgen zal hij ons een sterken en dapperen Safari meegeven op weg naar de kust." "Ja, U zult Uw reis veilig volbrengen," knikte Tarzan bevestigend. Aldus leek het er naar, alsof hun avonturen een gelukkig einde zouden hebben. Maar de onzichtbare hand van het noodlot was weer bezig een ander hoofdstuk te schrijven — nog erger, nog ontzettender dan hetgeen zij zo juist hadden meegemaakt!
2. Bij het aanbreken van de dag week de duisternis van de nacht; en terwijl de slapende jungle ontwaakte tot een onzeker levensrhytme zei Tarzan zijn vrienden vaarwel. Doch hij zou hen spoedig terugzien onder omstandigheden, die verschrikkelijk waren voor hen — en voor hem! Terwijl de Safari door het bos liep, beefde Gonfala. "Wat scheelt er aan, lieveling?" vroeg Wood angstig. "Mafka — en die twee duivelse hulpkrachten van haar, de grote diamant en de emerald". Gonfala zuchtte: "Ik schijn niet in staat te zijn hun vreselijke invloed van mij af te zetten.." Haar verloofde glimlachte. "Mafka is dood, de juwelen hebben van zichzelf geen krachten. Het was alleen de hypnotische blik van Mafka, die hun toverkracht verleende. Nu zijn ze in ieder geval verloren. Spike en Troll hebben de stenen gestolen; en Spike en Troll zullen waarschijnlijk ergens dood in de onherbergzame jungle liggen."... Maar, Spike en Troll waren springlevend. Met de inboorlingen, die hun bagage droegen vervolgden zij hun weg door het oerwoud. En in dierenhuid gewikkeld droegen Spike en Troll de juweelen met zich mee, die een sinistere rol zouden spelen in dit nieuwe drama van de Afrikaanse wildernis.
3. Spike en Troll sloegen hun kamp op met hun beiden. De zwarten spraken met elkaar op fluisterende toon. "De mannen schijnen angstig te zijn," merkte Spike op. "We zijn in het land der kannibalen aangekomen," verklaarde Troll, "en zij weten het". Maar Spike was verdiept in de beschouwing van de beide, in dierenhuid gewikkelde pakjes. "Ik ben zelf ook bang," zei hij tenslotte; "bang voor deze dingen — er rust een noodlot op." Troll huiverde. "Ze zijn zes millioen pond waard en daar wil ik wel een beetje risico voor lopen. Maar wat mij het meest hindert is die Tarzan. Hij is me er eentje". "Ja, hij zei, dat als we iets meenamen, hij ons achterna zou komen." De twee mannen vervielen in een somber stilzwijgen. Diep uit het oerwoud klonk het gebrul van een hongerige leeuw. "Het maakt me zenuwachtig, dat ik geen geweer bij me heb," mompelde Spike, "ik zie geen kans om een olifant met pijl en boog neer te leggen". De duisternis viel in, waardoor hun angst nog vermeerderde. Opeens klonk de vreselijke kreet: "Bwana! Kijk daar eens!" Een van de zwarten wees bevend naar de rand van het bos. De beide blanken sprongen op en zagen op korte afstand een dozijn zwarte krijgers naar hen toekomen.De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.