home

Tarzan en de Schipbreukelingen
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(10)


EDGAR RICE BURR0UGHS
TARZAN VAN DE APEN

nummer 12235 CLASSICS f. 1,75 BF. 27

Joe Kubert
TARZAN EN DE SCHIPBREUKELINGEN
* Noot van de uitgever:
Oorspronkelijk bestaat dit verhaal uit DRIE delen. Door omstandigheden is het helaas niet mogelijk deel 1 te publiceren, maar om de fervente TARZAN lezer dit spannende verhaal toch niet te onthouden, blikt 'DE HEER VAN DE JUNGLE' op de bladzijden 5 en 6 even terug, zodat het verhaal - ook zonder deel 1 gelezen te hebben - uitstekend te volgen is.

Op een afgelegen eiland in de Stille Zuidzee beweegt zich een vreemd drietal als schaduwen door het dichte gebladerte van het oerwoud. Achter hen tuurt een groep schipbreukelingen onafgebroken over zee, op de uitkijk naar een schip dat hun redding zal kunnen brengen...

Kom mee, lui! We moeten op zoek naar voedsel en water!

Er is niets van enig vaartuig te bekennen... op de 'Saigon' na...

Ik ben bang dat we voorlopig niet van dit koraalrif af zullen komen.

Vooruit! Achter me aan!

En de koning van de jungle vliegt van tak tot tak, gevolgd door de beide orang-oetans.

*) Voor de vastlegging op deze website is evenwel ook deel 1 vertaald en opgenomen.
 

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2016 by Marten Jonker.