home

Tarzan en de Schipbreukelingen
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(26)EDGAR RICE BURROUGHS

TARZAN
VAN DE APEN

f. 1,75 BF.27
CLASSICS
nummer 12236

CLASSICS LEKTUUR

JOE KUBERT


TARZAN EN DE SCHIPBREUKELINGEN
* Noot van de uitgever: Oorspronkelijk bestaat dit verhaal uit drie delen. Dit is het derde deel, getiteld 'DE MAAGDENTEMPEL'. Deel twee 'HET VERLOREN EILAND' verscheen in TARZAN CLASSICS NR. 12235 waarin tevens werd meegedeeld dat het door omstandigheden helaas niet mogelijk was deel 1 te publiceren. Om de fervente TARZAN lezer dit spannende verhaal niet te onthouden, blikt de 'HEER VAN DE JUNGLE' op bladzijde 5 even terug, zodat het verhaal - ook zonder deel l gelezen te hebben - uitstekend te volgen is.

Vaag licht schemert door het gebladerte van het oerwoud waar zich een eenzame gedaante voortbeweegt tussen de hoog oprijzende stammen....

Het lijkt mij een droom!

Schipbreuk te lijden op een onbekend eiland, bewoond door een oeroude Mayastam!

Een hees gegrom... ..en de ogen van het meisje sperren zich wijd open van schrik!

Ze is omringd door een horde wilde honden, die kennelijk naar bloed dorsten en die haar geen moment in het onzekere laten over het lot dat haar wacht!

*) Voor de vastlegging op deze website is evenwel ook deel 1 vertaald en opgenomen.
 

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2016 by Marten Jonker.