home

Tarzan Koning der Apen
van Edgar Rice Burroughs

(2)

EN ZO WERDEN JOHN EN ALICE CLAYTON, LORD EN LADY GREYSTOKE, AAN LAND GEZET. TOEN ZIJ HET SCHIP ZAGEN WEGZEILEN, WERDEN ZIJ BEVANGEN DOOR EEN GEVOEL VAN TOTALE RADELOOSHEID EN UITERSTE WANHOOP...

NA EEN MAAND HARD ZWOEGEN HADDEN ZE VAN DUNNE BOOMSTAMMEN EEN KLEINE HUT GEBOUWD, DIE NIET ZO ERG VEEL BESCHUTTING BOOD. 'S NACHTS SLOPEN ER WILDE DIEREN OMHEEN. DE ONTBERINGEN EISTEN HUN TOL...

NA DE GEBOORTE VAN EEN ZOON WERD LADY ALICE NOOIT MEER DE OUDE. EEN JAAR LATER GING ZIJ ZO VREDIG HEEN DAT CLAYTON PAS UREN LATER ONTWAAKTE EN TOT HET BESEF KWAM DAT ZIJN VROUW DOOD WAS...

Onze zoon schreeuwt van de honger...Oh, Alice..wat moet ik doen?

VLAKBIJ KON KERCHAK, EEN WOESTE APENKONING, ZIJN NIEUWSGIERIGHEID NIET MEER BEDWINGEN.. HIJ MOEST EN ZOU DE KLEINE HUT GAAN VERKENNEN...

GERUISLOOS SLOOP KERCHAK DE HUT BINNEN EN DOOK INEEN VOOR DE AANVAL. TOEN JOHN CLAYTON ZICH PLOTSELING OMDRAAIDE, STOND HIJ OOG IN OOG MET HET ANGSTAANJAGENDE DIER...

TOEN KERCHAK DE SLAPPE VORM VAN WAT EENS LORD GREYSTOKE WAS GEWEEST, LOSLIET, WERD KALA, EEN VROUWTJESAAP, AANGETROKKEN DOOR DE ZUIGELING IN ZIJN PRIMITIEVE WIEGJE...

DAAR ZE PAS KORTGELEDEN HAAR EIGEN BABY HAD VERLOREN, REAGEERDE HET UNIVERSELE MOEDERSCHAPSGEVOEL IN HAAR WILDE BORST DIREKT OP HET KINDERGESCHREI...

KALA KOESTERDE HET SCHREIENDE KIND AAN HAAR BOEZEM, EN WELDRA DRONG HET INSTINCT, DAT OVERHEERSEND WAS IN DAT WILDE VROUWTJE, EVENALS HET DAT OOK WAS GEWEEST IN DE BORST VAN ZIJN EIGEN TEDERE MOEDER.. HET INSTINCT VAN DE MOEDERLIEFDE...DOOR TOT HET HALF SLUIMERENDE BESEF VAN HET KLEINE MENSENKIND...
HIJ WERD RUSTIG...

HONGER OVERBRUGDE DE KLOOF TUSSEN HEN.. WELDRA STILDE HET KIND ZIJN HONGER AAN DE BORST VAN DE GROTE APIN.

TARZAN WAS DE NAAM, DIE DE APEN HEM GAVEN...  DAT BETEKENDE 'WIT-HUID'. HIJ LEERDE ZICH SNEL AANPASSEN AAN DE LEVENSGEWOONTEN VAN ZIJN 'VOLK'... ALS KLEINE JONGEN LEERDE HIJ SAMEN MET DE 'ANDERE' APEN VAN BOOM TOT BOOM ZWAAIEN, MET DE SNELHEID VAN EEN EEKHOORN...

TEGEN DE GEVAREN, DIE HET LEVEN IN HET OERWOUD MET ZICH MEEBRACHT, WAS HIJ OPGEWASSEN MET EEN INTELLIGENTIE, DIE DE VERMOGENS VAN DE APEN VER TE BOVEN GING...


 De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2015 by Marten Jonker.