home
Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef The Lad and the Lion tussen 12 februari en 4 maart 1914.
Eerste Amerikaanse uitgave in All-Story Weekly in drie afleveringen van 30 juni tot 14 juli 1917
Eerste Amerikaanse boekuitgave met dezelfde titel door ERB, Inc. op 15 februari 1938 (hiervoor werden plm. 21000 woorden aan het verhaal toegevoegd, met name betreffende de verwikkelingen in Europa, geschreven tussen 20 en 31 augustus 1937, met als gewenste titel Men and Beasts).

EERSTE BOEKUITGAVE: De jongen en de leeuw - 1938
Uitgave van V.A. Kramers te Rijswijk (Zuid-Holland); 212 pagina's; in een vertaling van L.A. Lanen.
Van deze uitgave zijn drie verschillende uitvoeringen bekend:
1. wijnrood kaft, wit schutblad, binding van drie steken, rugband is van linnen;
2. donkerrood kaft, rugband nu van papier.
3. bruinoranje kaft, bruin schutblad, binding van vijf steken, rugband van linnen.

SAMENVATTING:
Inleiding ( hoofdstuk 1 )
Als de koning van een klein Europees land wordt vermoord door een stel samenzweerders, wordt zijn jonge kleinzoon en erfgenaam, prins Michael, heimelijk weggevoerd door een trouwe vazal, daarmee de orders van de vermoordde koning uitvoerend, die al doorhad dat er iets op til was. De uiteenlopende gebeurtenissen voor Michael en zijn land worden parallel aan elkaar in afwisselende hoofdstukken behandeld.

Het verhaal van Michael (de even genummerde hoofdstukken 2-24)
Het schip, waarop de prins is ondergebracht, lijdt schipbreuk in een storm, waarbij hij gewond overboord raakt. Hij klimt in een lege reddingsboot en wordt later gered door een epileptische oude gek aan het roer van een stoomboot. Aan boord hiervan is ook een gekooide leeuw. De oude man slaat de prins en martelt de leeuw en houdt beiden jarenlang gevangen op zijn schip. Michael, die zijn geheugen heeft verloren, sluit vriendschap met de leeuw, die uiteindelijk losbreekt en hun beider kwelgeest doodt. De stoomboot, nu op drift, belandt tenslotte op de kust van Noord- Afrika.
De jongen en de leeuw leven en jagen samen in de wildernis in het grensgebied van jungle en woestijn. Ze stuiten op een groep Arabieren, waarvan ze vee stelen. Ze redden Nakhla, de dochter van het stamhoofd, sjeik Ali-Es-Hadji, uit handen van overvallers en brengen haar terug naar de stam. Hierna treffen Michael en Nakhla elkaar in het geheim, en zij brengt hem ervan af haar volk nog langer te beroven. Geleidelijk leert ze hem te spreken en zich te kleden als een Arabier. Ook leert ze hem schieten en paardrijden. Omdat hij zijn eigen naam niet eens weet, doopt ze hem Aziz. De leeuw is ondertussen maatjes geworden met een leeuwin, waardoor Michael nu twee leeuwenvrienden heeft. Uiteindelijk ontdekt de Arabier Ben Saada, die een oogje op Nakhla heeft, haar ontmoetingen met Michael en hij licht haar vader daarover in. De twee scheiden het paar, de sjeik door Nakhla te verbieden om hem te bezoeken, en Ben Saada door tegen Michael te liegen dat ze met een ander is getrouwd en niet langer in hem geļnteresseerd is.
Daarna stuit Michael op twee Arabieren die een ander meisje, Marie, de dochter van een Franse officier, hebben ontvoerd. Hij redt ook haar en brengt haar terug naar het Franse kamp, terwijl zijn leeuwen zich van haar ontvoerders ontdoen. Als gast van haar vader, kolonel Joseph Vivier, leert hij Frans en hij vertelt zijn verhaal aan zijn nieuwe vrienden. Zijn verleden, voorafgaand aan zijn verblijf op het stoomschip, is nog steeds een raadsel voor hem. Later, als hij in hun gezelschap een bezoek brengt aan het Arabische kamp, treft hij Nakhla opnieuw, maar zij, nu ze hem met Marie ziet, wil niets meer met hem te maken hebben.
Hij voelt zich hierdoor echter nog niet vrij om Marie het hof te maken. Terug bij de Fransen verneemt hij, dat zowel de kolonel als de vrouw van een andere officier, die Marie onder haar hoede heeft genomen, hun vriendschap afkeuren. Aangeslagen keert hij terug naar de wildernis, vastbesloten om Nakhla te benaderen; Marie heeft hem verteld dat ze gezien heeft dat het Arabische meisje niet getrouwd is en vertrouwd hem toe dat de naam Aziz, die ze hem gegeven had, "geliefde" betekent.
Gevolgd door zijn leeuwen, gaat Michael naar de sjeik en eist Nakhla te zien. Als hem dit geweigerd wordt, beweert hij de broer van el adrea (de leeuw) te zijn en dreigt hij opnieuw vee te gaan roven. De sjeik ontdekt dan Nakhla wordt vermist en ontvoerd blijkt door Ben Saada, wiens hand ze heeft geweigerd. Een afgezant van Ben Saada komt en biedt aan om te onderhandelen maar de sjeik weigert en zweert wraak als zijn dochter iets mocht overkomen. Michael volgt de boodschapper terug naar Ben Saada. Ondertussen is Nakhla ontsnapt, maar wordt weer gevangen genomen, nu door de Arabische plunderaars van Sidi-El-Seghir, die besluiten om haar als slaaf te verkopen. Michael volgt nu haar nieuwe ontvoerders en probeert haar te bevrijden maar wordt zelf gevangen genomen. Zijn leeuwen zwerven rond het kamp terwijl Nakhla de wonden van Michael verzorgt.
Dan worden de plunderaars aangevallen door de Fransen. In de verwarring die ontstaat, rijdt Sidi-El-Seghir weg met de gevangenen, om vervolgens op zijn beurt te worden aangevallen door de twee leeuwen. Michael doodt de bandiet. Hij deelt zijn bevindingen met Nakhla, en komt zo achter de leugens van Ben Saada. Het paar verzoent zich en de sjeik stemt nu in met hun verbintenis. Wanneer Michael daarna bewusteloos raakt als gevolg van zijn verwondingen verlaten de leeuwen hem omdat ze denken dat hij dood is. Als hij daarna weer opleeft blijkt ook zijn geheugen hersteld, maar hij besluit toch bij Nakhla te blijven in plaats van te proberen zijn erfgoed op te eisen.

Het verhaal over het koninkrijk ( de oneven hoofdstukken 3-23 )
De broer van de vermoorde koning Prins Otto, een van de samenzweerders, volgt hem op, maar hij en zijn verwende zoon, prins Ferdinand, zijn weinig geliefd bij de mensen. Zijn medeplichtige Sarnya wordt beloond met een promotie tot stafchef en krijgt als titel generaal Graaf Sarnya. Drie nieuwe samenzweerders, Andresy, Bulvik en Carlyn, komen in opstand. Bulvik probeert tevergeefs Sarnya te vermoorden maar wordt daarbij zelf doodgeschoten.
Prins Ferdinand raakt verliefd op Hilda de Groot, de mooie dochter van de tuinman, maar wordt een vijand van haar broer Hans. Jaren gaan voorbij. Andresy en Carlyn spannen samen tegen de koning, terwijl Hans een complot beraamd tegen Ferdinand. Hij maakt aan de koning bekend dat de prins verliefd is op Hilda, waardoor een breuk ontstaat in de koninklijke familie. Een balling, graaf Maximilian Lomsk, die graag wil terugkeren en de positie van Sarnya ambieert, wordt aangemoedigd door Andresy om in contact te treden met Ferdinand. Door hun machinaties wordt Carlyn weer benoemd als luitenant in het leger, een positie die hij hoopt om te buigen tot hoofd van de lijfwacht om zo de koning en de prins te kunnen doden.
Koning Otto probeert de terugloop van de financiėn van het rijk te keren en tegelijk het samengaan van Ferdinand en Hilda te belemmeren door Ferdinand te koppelen aan de rijke Maria, een prinses uit een naburig land. Ferdinand verzet zich in eerste instantie maar trouwt uiteindelijk toch met haar. De twee haten elkaar al snel.
De samenzweerders gaan ondertussen verder met hun plannen. Carlyn, die zijn post dicht bij de koning heeft bereikt, begeleidt hem bij de inspectie van een cavalerieregiment. William Wesl, een zondebok van de samenzweerders, wordt naar het paleis gestuurd met een brief. Als hij Koning Otto en kapitein Carlyn benadert, schiet Carlyn de koning met een pistool dat is gestolen van Hans en gooit dit aan de voeten van Wesl. Door de inhoud van de brief waarin hij de moord bekend, maar waarvan hij zelf de inhoud niet kende, is hij nu dubbel verdacht en Wesl wordt tijdens zijn vlucht gedood.
Ferdinand, nu koning, blijft zich van de mensen vervreemden. Hij ontslaat Sarnya, en plaatst Maximiliaan Lomsk op zijn positie. Ook benoemt hij Hilda tot hofdame van koningin Maria. De koningin, beledigd, keert terug naar haar eigen land. Door te dreigen haar geld mee te nemen dwarsboomt ze de plannen van Ferdinand om zich van haar te scheiden en daarna te trouwen met Hilda. Ferdinand beraamt een oorlog tegen Maria's land, terwijl Andresy samen met zes legerofficieren een staatsgreep beraamt tegen de monarchie. De bedoeling van Andresy is om een republiek te stichten met zichzelf aan het hoofd en de gegriefde generaal Graaf Sarnya als aanvoerder van het leger te benoemen. Ondertussen veinst Wesl's vrouw, zich ervan bewust dat haar man in de val was gelokt door Carlyn, dat ze verliefd is op de kapitein.
Alles komt tot een uitbarsting op de dag dat de coup staat gepland. De zes officieren vermoorden Ferdinand en Hilda. Hans, die hoort van de dood van zijn zus, pleegt zelfmoord. Wesl's vrouw vermoord kapitein Carlyn.


SLOT( hoofdstuk 25 )
Aan het einde van de roman komen de twee plotdraden kort met elkaar in aanraking. Aziz, voorheen prins Michael, woont nog steeds in Afrika en is nu gelukkig getrouwd met Nakhla. Hij leest dat Graaf Sarnya de macht heeft gegrepen in zijn oude land en zich gedraagt als dictator. Hij stuurt het volgende bericht naar de nieuwe heerser: "Gefeliciteerd! Gij zijt mij sympathiek - Michael"

Blurb op stofomslag:
Een jonge prins, door het volk verstoten, vlucht met enige hovelingen. Hun schip vergaat in een storm en de meeste verdrinken. Prins Michael wordt gered en als hij bij kennis komt bevindt hij zich op een wrak met een ouden man (die later krankzinnig blijkt te zijn) en een leeuw in een kooi. Dagen en maanden zwalken zij op zee zonder ergens land te zien. De oude man heeft er een heidens pleizier in om den jongen en den leeuw te sarren en te mishandelen, doch deze beide hebben in hun ellende zo'n hechte vriendschap gesloten, dat zij 't steeds voor elkaar opnemen en elkander helpen. Toen de oude man den jongen weer eens trachtte te mishandelen, wist de leeuw door de tralies van de kooi heen te komen en verscheurde de man in zijn woede. Na enige dagen kwam er gelukkig land in zicht en de jongen toog met zijn makker de wildernis in. Wat zij daar beleven en doormaken en hoe de prins later weer tot de beschaving terugkeert is reeds een geschiedenis vol romantiek op zichzelf. Het is een verhaal, dat jong en oud weet te boeien.

TRIVIA:
1. De allereerste film, die gebaseerd was op een verhaal van Burroughs, is naar dit verhaal gemaakt door de Selig Polyscope Company. De premiere van deze stomme zwart-wit film vond plaats op 14 mei 1917. In Nederland werd de film uitgebracht onder de titel "De jongeling en de Leeuw".

Bioscoopreclame

2. Martin de Groot, eerste tuinman, komt uit Nederland. Hans betreurt het dat zijn vader ooit "Holland" verliet en de dochter Hilda wordt aangeduid als "the (little) Dutch girl".  Verder worden de Nederlanders alsvolgt benoemd: "The Dutch are a determined race, not easily coerced." (vertaald met: "Hollanders zijn nu eenmaal van een eigenaardig slag, men dwingt hen niet gemakkelijk".)


Edgar Rice Burroughs'
De jongen en de leeuw

Het verhaal telt 25 hoofdstukken.

Evenmin als bij het Amerikaanse origineel zijn
bij de Nederlandstalige uitgave
de hoofdstukken van titels voorzien.

CAST (in volgorde van verschijnen)

De Koning: geliefd bij het volk maar vermoord door een stel samenzweerders.
Prins Micheal (Mike) later bekend als Azīz: Kroonprins en wettige opvolger van de vermoordde koning.
Meyer: een van de samenzweerders tegen de koning en na de moord uit de weg geruimd.
Z.K.H. Prins / Koning Otto: broer van de koning, een van de samenzweerders tegen de koning. Volgt de vermoordde koning op.
Generaal Graaf Paul Sarnya: een van de samenzweerders tegen de koning, later stafchef onder koning Otto.
Generaal Graaf Jagst: stafchef en vertrouweling van de vermoordde koning; neemt prins Michael onder zijn hoede.
Hans de Groot: zoon van de tuinman Martin de Groot
"de doofstomme": doofstomme, epileptische gek die de jonge prins Michael gevangen houdt op zijn schip.
Prins Ferdinand: de verwende zoon van koning Otto
Andresy Kolchav: een van de samenzweerders tegen koning Otto; bezoekt Lomsk in Zwitserland.
Bulvik: een van de samenzweerders tegen koning Otto; neemt dienst bij tuinman Martin de Groot; wordt gedood bij zijn poging koning Ferdinand te doden.
Carlyn: een van de samenzweerders tegen koning Otto.
Gouverneur Carruthers: de gouverneur van prins Ferdinand.
Hilda de Groot: dochter van de tuinman Martin de Groot.
Martin de Groot: eerste tuinman aan het koninklijk hof.
Graaf Maximiliaan (Max) Lomsk: banneling, verblijvend in Zwitserland, later op verzoek van prins Ferdinand, terugkerend.
Ben Saada: Arabier uit het kamp van sjeik Ali-Es-Hadji; heeft een oogje op Nakhla.
Sjeik Ali-Es-Hadji: leider van zijn kampement.
Nakhla: dochter van sjeik Ali-Es-Hadji, later geliefde van Azīz (Michael).
William Wesl: boekhouder en goedhartig man, in de val gelokt bij de aanslag op koning Otto.
Prinses Maria: dochter van een van de rijkste monarchen van Europa; trouwt met prins Ferdinand.
Kolonel Joseph Vivier: Frans officier, wiens dochter Marie wordt ontvoerd.
Marie: dochter van kolonel Vivier, ontvoerd door Arabieren en gered door "Azīz" en zijn leeuwen.
Madame Helen Semeler: voelt zich verantwoordelijk voor Marie na de dood van haar moeder.
Brebisch: vriend en vertrouweling van Ben Saada.
Sidi-El-Seghir: Arabische bandiet die Nakhla ontvoert.De Jongen en de
          Leeuw   De
           Jongen en de Leeuw  De Jongen
            en de Leeuw stofomslag
Eerste druk (Serie 14).


Dit verhaal is gerecenseerd in het dagblad "Het Vaderland"


De inhoud op deze pagina staat onder:
copyright 2015 by Marten Jonker.