home


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef Tarzan the Terrible tussen 14 augustus en 16 december 1920.
Eerste Amerikaanse uitgave in Argosy All-Story Weekly in zeven afleveringen van 12 februari tot 27 maart 1921.
Eerste Amerikaanse boekuitgave door A.C.McClurg &Co op 20 juni 1921.

EERSTE BOEKUITGAVE: Tarzan de Verschrikkelijke - 1921
Uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven te Rijswijk; 207 pagina's; in een vertaling van W.J.A. Roldanus jr.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
De uitgave kent, evenals latere herdrukken, diverse oplages met verschillen in titelopmaak, schutbladen, kapitaalband en bindingswijze.

PULP
Internationale Roman-Maatschappij, 21 juni 1923, als 'Tarzan de Verschrikkelijke'
in de serie Succes-Romans

HERDRUKKEN:
Gebr.Graauw's Uitg.-Mij N.V. te Amsterdam en Soerabaia,diverse drukken van 1936 tot 1949
U.-M. West-Friesland te Hoorn pocketuitgaven in 1967 en 1971 ISBN 90 205 0648 x

ALS STRIPVERHAAL:
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1245 en 1246 (1968)
Classics Lektuur te Naarden - Groot Tarzanboek 1 (1971)
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 12217, 12218 en 12219 (1976)

AFRIKAANS:
Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg - Tarzan die Verskriklike (1949)
Olympos Uitgewersmaatskappy, Selby - Tarzan die Verskriklike (1984)
El Adrea Uitgewers, Malmesbury - Tarzan die Verskriklike (2017)

SAMENVATTING:
In de vorige roman, Tarzan de Ongetemde, die zich afspeelde tijdens de Eerste Wereldoorlog, verkeerde Tarzan in de veronderstelling dat zijn vrouw Jane om het leven was gekomen bij een door Duitse troepen gestichte brand in zijn landhuis in Afrika. Aan het slot van dat verhaal kwam hij te weten dat zijn vrouw mogelijk nog in leven was.

In deze roman zijn er twee maanden voorbij gegaan en is Tarzan voortdurend op zoek naar Jane. Zij is meegevoerd door luitenant Obergatz, die op de vlucht is voor de wraak van Tarzan. Tarzan is hen gevolgd naar een verborgen vallei genaamd Pal-ul-don, wat betekent "Land van mensen." In Pal-ul-don treft Tarzan een echt Jurassic Park aan, vol met met dinosaurussen, met name de woeste, op Triceratops lijkende Gryfs, die in tegenstelling tot hun prehistorische tegenhangers echte roofdieren zijn. De verloren vallei is ook de thuisbasis van twee verschillende rassen menselijk uitziende wezens met staarten, de Ho-don (zonder haar en met een witte huid) en de Waz-don (behaard en met een zwarte huid). Tarzan sluit vriendschap met Ta-den, een Ho-donkrijger, en Om-at, het Waz-don hoofd van de stam van Kor-ul-ja. In deze nieuwe wereld wordt hij gevangen genomen, maar hij imponeert zijn ontvoerders zo met zijn prestaties en vaardigheden dat zij hem de naam Tarzan-Jad-guru (Tarzan de Verschrikkelijke) geven.

Jane wordt ook in Pal-ul-don gevangen gehouden. Ze wordt een pion in een religieuze machtsstrijd die een groot deel van de roman in beslag neemt.

Met de hulp van zijn bondgenoten, volhardt Tarzan in zijn zoektocht naar zijn geliefde om haar te redden en alles weer in orde te brengen, onderwijl een reeks gevechten leverend en vele moeilijkheden het hoofd biedend. Uiteindelijk lijkt succes zelfs voor hem onbereikbaar totdat hij en Jane worden gered door hun zoon Korak, die op zoek was naar Tarzan zoals Tarzan op zoek was naar Jane.

Trivia:
Deze roman is mede de oorzaak van discussies over de tijdlijn van de zoon van Tarzan. In hoofdstuk 21 antwoordt Tarzan op de vraag van Jane waar Jack is: "De laatste maal, dat ik van hem gehoord heb, was hij op het Argonne front." Het Maas-Argonne offensief vond plaats tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog van september tot november 1918.
"Feiten": De 'Fuwalda' vaart in mei 1888 weg richting Afrika. Lady Alice is dan zwanger van Tarzan. (Tarzan van de Apen). Algemeen wordt aangenomen dat Tarzan in 1888 is geboren.
In 'De terugkeer van Tarzan' komt Tarzan, na overboord te zijn geworpen, weer aan land bij de hut van zijn vader, waar '..de planken in de kasten stonden er nog precies zooals zij er nu al meer dan vier-en-twintig jaar gestaan hadden' dus is het op zijn vroegst 1912. De rest van het verhaal neemt naar schatting zo'n halfjaar in beslag en het huwelijk tussen Tarzan en Jane vindt mogelijk in de tweede helft van 1912 plaats.
In 'De Wilde Dieren van Tarzan' wordt Jack als baby opgevoerd en is dan, gelet op alle omschrijvingen, minder dan een jaar oud. De gebeurtenissen in dit boek spelen zich af rond 1914, op zijn vroegst 1913, en nemen naar schatting weer een half jaar in beslag.
Ook in 'Eternal Lover', waarin de Custers kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de Greystokes op hun plantage bezoeken, wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van baby Jack. (de vertaling 'Noe de eeuwige minnaar' vermeldt wel de baby maar geeft niet zijn naam)
Aan het begin van 'De Zoon van Tarzan' wordt Paulvich 10 jaar na zijn gevangenneming door kannibalen, bevrijd. Dus omstreeks 1923. (Dit verhaal werd overigens al in 1915 geschreven).
Even verderop in 'De Zoon van Tarzan' is Jack inmiddels 12 jaar oud (dagblad strips), en is het dus, uitgaande van het huwelijk van Tarzan met Jane in de tweede helft van 1912, inmiddels 1925. Een jaar later vindt hij de elf jaar oude Meriem. Tegen het einde van het boek is Meriem 16 jaar en Jack dus ongeveer 18 jaar oud. Het moet dan omstreeks 1931 zijn.
Maar volgens 'Tarzan de Verschrikkelijke' is Jack in 1918 oud genoeg om aan het front te vechten.

Edgar Rice Burroughs'
Tarzan de Verschrikkelijke

HOOFDSTUKKEN (1e druk)

I. De Pithekanthropos.
II. "Tot den dood!"
III. Pan-at-lee.
IV. Tarzan-ja-guru.
V. In den Kor-ul-gryf.
VI. De Tor-o-don.
VII. Jungle-list.
VIII. A-lur.
IX. Met bloed bevlekte altaren.
X. De verboden Tuin.
XI. Het doodsvonnis.
XII. De reusachtige vreemdeling.
XIII. De gemaskerde.
XIV. De tempel van den gryf.
XV. "De Koning is dood!"
XVI. De geheime weg.
XVII. Het gouden meer.
XVIII. De leeuwenkuil ban Tu-lur.
XIX. Diana van den jungle.
XX. Stil in den nacht.
XXI. De maniak.
XXII. Een tocht op een gryf.
XXIII. Levend gevangen genomen.
XXIV. De bode des doods.
XXV. Naar huis.
Glossarium.

CAST (in volgorde van verschijnen)

Tarzan van de Apen: John Clayton, Lord Greystoke, Dor-ul-Otho (Zoon van God), Tarzan-jad-guru.
Jane Clayton: Lady Greystoke, vrouw van Tarzan.
Luitenant Erich Obergatz: Duitse officier onder Schneider.
Ta-den: (Grote boom). Een blanke.
Om-at: (Langstaart). Gund (leider) van Kor-ul-ja.
Ko-tan: Koning van de Ho-don.
Dak-at: (Vetstaart). Hoofd van een Ho-don dorp.
O-lo-a: (Als Sterrenlicht). Ko-tans dochter.
Ja-don: (de Leeuw-man). Hoofd van een Ho-don dorp en vader van Ta-den.
Bu-lot: (Maangezicht). Zoon van Mo-sar.
Mo-sar: (Kortneus). Opperhoofd en troonpretendent.
Es-sat: (Ruwhuid). Gund (leider) van Om-ats stam behaarde zwarten.
Pan-at-lee: Om-ats verloofde.
Jad-ben-Otho: De Grote God.
Ab-on: Waarnemend gund (leider) van Kor-ul-ja.
In-sad en O-dan: Twee Kor-ul-ja krijgers, die met Tarzan, Om-at en Ta-den Pan-at-lee gingen zoeken.
Id-an: Een van Pan-at-lee's twee broers.
An-un: vader van Pan-at-lee.
In-tan: Kor-ul-lul, die Tarzan bewaken moest.
Dak-lot: (Dikgezicht). Een van Ko-tans krijgers.
Lu-donv: (Woeste man). Hogepriester van A-lur.
Korak de doder: Jack Clayton, zoon van Tarzan en Jane, Jar-don (Vreemdeling).
Pan-sat: (Zachthuid). Een priester.
Hauptman Fritz Schneider: Duitse officier.

Pulpuitgave

Tarzan en de
         Juweelen van Opar
Cinema Romans (IBRM)

Boekuitgaven

Tarzan de
         Verschrikkelijke 1e druk  stofomslag
Tarzan de
         Verschrikkelijke 2e druk  stofomslag Tarzan de
         Verschrikkelijke 3e druk  stofomslag
Eerste druk (Serie 3). Tweede druk (Serie 5). Derde druk (Serie 5).Tarzan de
         Verschrikkelijke 4e druk  Tarzan de
         Verschrikkelijke 4e druk  stofomslag Tarzan de
         Verschrikkelijke 4e druk  stofomslag
Vierde druk (Serie 6). Vierde druk (Serie 7).Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  stofomslag
Vijfde druk (Serie  9).Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  stofomslag Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk  stofomslag Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk   stofomslag
Vijfde druk (Serie 10). Vijfde druk (Serie 10A). Vijfde druk (Serie 11).


Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk Tarzan de
         Verschrikkelijke 5e druk
Witte Raven pocket
(Serie 18)
Tarzan pocket
(Serie 19).

Stripverhalen

Tarzan Classics
        1245
Tarzan Classics
        1246
Tarzan Classics 1245
Tarzan Classics 1246

Groot
        Tarzanboek 1
Groot Tarzanboek 1

Tarzan Classics 12217
Tarzan
        Classics 12218 Tarzan
        Classics 12219
Tarzan Classics 12217 Tarzan Classics 12218 Tarzan Classics 12219

Afrikaans

Tarzan die
         Verskriklike 1e druk  stofomslag
Tarzan die
         Verskriklike pocket
Tarzan
         dieVerskriklike pocket
Zuid-Afrikaanse boekenDIVERSE ILLUSTRATIES.De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2015 by Marten Jonker.