home

Tarzan en het Luipaardenvolk


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef Tarzan and the Leopard Men tussen 9 juli en 25 september 1931.
Eerste Amerikaanse uitgave in Blue Book Magazine in zes maandelijkese afleveringen van augustus 1932 tot januari 1933.
Eerste Amerikaanse boekuitgave door ERB, Inc. op 7 september 1935.

EERSTE BOEKUITGAVE: Tarzan en het Luipaardenvolk - 1936
Uitgave van V.A. Kramers te Rijswijk (Zuid-Holland); 228 pagina's; in een vertaling van W.J.A. Roldanus Jr.
Van deze uitgave zijn zes verschillende uitvoeringen bekend:
1. wijnrood kaft, rugband is van linnen;
2. donkerrood kaft, rugband nu van papier.
3. plat van het kaft met houttekening, rug rood.
4. plat van het kaft gevlamd beigekleurig, rug rood.
5. kaft bruin (in twee van elkaar verschillende uitvoeringen).


HERDRUKKEN:
V.A. Kramers te Rijswijk (Z-H), 2e druk in 1953 met 232 pagina's,.
U.-M. West-Friesland te Hoorn, pocketuitgave met als titel 'Tarzan en het luipaardvolk' in 1965

AFRIKAANS:
Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg - Tarzan en die Luiperdmanne (1949)
El Adrea Uitgewers, Malmesbury - Tarzan en die Luiperdmanne (2017)

SAMENVATTING:
(zoals opgenomen in de promotie-folder van de uitgever)
Tarzan, de aapmens, heer van de jungle, is de hoofdfiguur in dit boek. Waar we hem ontmoeten, steeds is hij alles en iedereen de baas. Midden in de binnenlanden van Afrika, waar onbeschaafde volken en kannibalen wonen, redt hij een blank meisje, dat geheel alleen op zoek is naar haar broer, uit de klauwen van het luipaardenvolk, dat haar gevangen genomen had en haar tot hogepriesteres van de luihaarden wilde maken.


Edgar Rice Burroughs'
Tarzan en het Luipaardenvolk

HOOFDSTUKKEN (1e druk)
I. Storm.
II. De jager.
III. Dooden, die spreken.
IV. Sobito, de medicijnman.
V. "Onuitsprekelijk lompe kerel,"
VI. De verrader.
VII. De gevangene.
VIII. Het verraad ontmaskerd.
IX. De luipaardgod.
X. Terwijl de Priesters sliepen.
XI. Strijd.
XII. Het offer.

XIII. De rivier af.
XIV. De terugkeer van Sobito.
XV. De kleine mannen.
XVI. Een spoor.
XVII. Aanvallende leeuwen.
XVIII. Pijlen uit den nacht.
XIX. "De demonen komen."
XX. "Ik haat je."
XXI. Omdat Nsenene liefhad.
XXII. In de vuurproef van gevaar.
XXIII. Samenloopende paden.
CAST (in volgorde van verschijnen)

Kali Bwana: (Jessie) vrouw op zoek naar Jerry Jerome
Golato: haar hoofdman
Tarzan (Muzimo): John Clayton, Lord Greystoke
Nyamwegi: vriend van Orando, gedood door de luipaardmannen
Nkima (Geest van Nyamwegi): klein aapje, bevriend met Tarzan
Orando: Zoon van Lobongo
Lobongo: het opperhoofd van Tumbai
Imba: Kali Bwana's bediende
Old Timer (oud-gediende), Hiram, Hi: 30 jaar oude olifantenjager
De Kid(jochie), Jerry Jerome: 21 jarige jager
Sobito: medicijnman van Tumbai
Lupingu: liefdesrivaal van Nyamwegi, verrrader
Gato Mgungu: Opperhoofd van de luipaardmannen
Lulimi: oude man uit het dorp van Mgungu
Mumga: oude vrouw belast met de zorg voor de gevangen Kali
Bobolo: dorpsopperhoofd en luipaardman
Ubooga: oude vrouw in de tempel van de luipaardgod
Kapopa: medicijnman, bevriend met Bobolo
Rebega: opperhoofd van het dorp der Pygmeeėn
Wlala: Pygmee vrouw die Kali bewaakt
Nyalwa: door krijgers gekozen tijdelijk opperhoofd van de Pygmeeėn
To-yat: mensaap, koning van de stam
Zu-tho: mensaap, koning van een afgescheiden stam
Ga-yat: mensaap, vriend van Zu-tho
Nsenene: meisje uit het dorp van Bobolo, weg van De Kid


Boekuitgaven

Tarzan en het
         Luipaardenvolk Tarzan en het
         Luipaardenvolk Tarzan en het
         Luipaardenvolk Tarzan en het
         Luipaardenvolk Tarzan en het
         Luipaardenvolk stofomslag
Eerste druk (Serie 14).


Tarzan en het
         Luipaardenvolk 2e druk stofomslag Rug
        1  Rug 1
rug stofomslag 1e
        druk  rug stofomslag 2e druk
Tweede druk (Serie 15). Verschillen in rug.
Rug stofomslag 1e en 2e druk (dls).


Tarzan en het
         Luipaardenvolk West Friesland pocket
Witte Raven pocket
(Serie18).

Afrikaans

Tarzan en
         die Luiperdmanne  Tarzan
        en die Luiperdmanne SO
Tarzan
         endie Luiperdmanne
Zuid- Afrikaanse boeken

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2015-2021 by Marten Jonker.