home


DEEL 2: TEKST AANVULLING.

Terug naar deel 1: Historie van de diverse uitgaven.


In het origineel begint "Tarzan and The Foreign Legion" met een brief, die helaas niet in de Nederlandse vertalingen is meegenomen. Deze luidt alsvolgt:Aan
Brigadegeneraal Truman H. Landon

Mijn kennis van Sumatra was, op het moment dat ik het als toneel voor een Tarzan verhaal koos, pathetisch ontoereikend; en aangezien er niet ÚÚn boek over Sumatra in de openbare bibliotheek van Honolulu was, noch in een van de boekhandels, beloofde het ontoereikend te blijven.

Daarom wil ik als dank mijn erkentelijkheid betuigen aan degenen die zo goed waren mij te voorzien van de informatie die ik zocht. Mocht een van hen ooit dit boek in handen krijgen, dan hoop ik dat ze niet het gevoel krijgen dat ik die welwillendheid heb misbruikt.

En dus gaat mijn oprechte dank uit naar de heren K. van der Eynden, S. J. Rikkers en Willem Folkers van het Nederlands-Indisch gouvernement; naar Mr. C. A. Mackintosh, Nederlands Consul in Honolulu; naar de heren N. A. C. Slotemaker de Bruine, directeur, B. Landheer en Leonard de Greve van het Nederlands Informatiebureau in New York, en aan mijn goede vriend kapitein John Philip Bird, A.A.C. van S., G-2, USAFPOA, die mijn eerste ontmoeting met de Nederlanders regelde.

EDGAR RICE BURROUGHS
Honolulu,
11 Sep. 1944


Omdat het hier om Nederlanders gaat, komt de vraag naar voren, wat weten we over hen.

Burroughs hield tijdens de oorlogsjaren een handtekeningenboekje paraat en vroeg velen om daar hun handtekening in te plaatsen, waaronder de heren K. van der Eynden, S.J. Rikkers en Willem Folkers van het Ned.-Ind. Gouvernement.
Het Nederlands Indisch Gouvernement was tijdens de Tweede Wereldoorlog vanaf april1942 gevestigd in Melbourne, Australie, waar zich ook het hoofdkwartier van de Geallieerde opperbevelhebber in AziŰ, de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur bevond en waar op 3 maart 1944 het vrouwenkorps KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) werd opgericht.(afbeeldingen van Bill Hillmans Erbzine)

Van der Eynden,
Rikkers en
                  anderen
*** K.C. van der Eynden -
Specialist for commercial affairs
Neth. Ind. Government, Melbourne, Australia
10 jun 1944

Passagierslijst

Uit de passagierslijst van de "Christiaans Huygens" kunnen we opmaken dat Van der Eynden met vrouw en kinderen in 1938 naar IndiŰ was vertrokken.
*** 3 Dutch officials on their way to Australia
S.J.Rikkers, Neth.Ind.Goverm. Officer
10 jun 1944
Willem Folkers, Nerh. Indies Goverment official
c/o N.E.I. Commission for Australia and New Zealand, Collinsstreet, Melbourne.
(N.E.I. = Netherlands East Indies)
(De Nederlands-Indische Commissie voor AustraliŰ en Nieuw Zeeland hield destijds kantoor aan Collins Street, Melbourne, AustraliŰ)

Het Nederlands Informatiebureau in New York werd voor de helft door de Nederlandse regering in Londen en voor de andere helft door het Indische gouvernement betaald. Hoofd was N.A.C. Slotemaker de Bru´ne.

Nicolaas Ahasverus Cornelis SLOTEMAKER DE BRU¤NE, geb. 23 JUL 1895, Ooststellingwerf,Fr. Hij was vernoemd naar zijn grootvader: Nicolaas Ahasverus Cornelis SLOTEMAKER (geb. 21 maart 1821 te Molenaarsgraaf,ZH.); deze huwde voor de tweede keer (12 dec 1867 te Balk,Fr.), nu met Hendrika Gerarda DE BRUINE (geb. 18 feb 1837, Balk,Fr.)
Hun oudste zoon, Jan Rudolph Slotemaker (geb 6 mei 1869, Sliedrecht) kreeg bij K.B. van 26 juni 1889, nr. 28 de toevoeging "de Bruine" bij zijn naam (moeders meisjesnaam dus). Zelf schreef hij zijn achternaam altijd als Slotemaker de Bru´ne (met trema) hetgeen in ieder geval zijn oudste zoon, Nicolaas Ahasverus Cornelis SLOTEMAKER DE BRU¤NE overnam.

En wat betreft kapitein John Philip Bird, A.A.C. van S., G-2, USAFPOA kan hier nog het volgende ter verklaring aan worden toegevoegd:
A.A.C. = Army Air Corps
G2 = eenheid verantwoordelijk voor inlichtingen en beveiliging.
USAFPOA =  United States Army AirForces Pacific Ocean Areas.

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2019 by Marten Jonker.