home    Twee nieuwe Marsboeken van Edgar Rice Burroughs.
In 2017 zijn twee nieuwe Nederlandse vertalingen toegevoegd aan de bibliografie van het werk van
Edgar Rice Burroughs:


Twee nieuwe boeken


1. EEN KRIJGSMAN VAN MARS.

Een Krijgsman van Mars

Bibliofiele uitgave in een oplage van 30 stuks.
Dit betreft een nog niet eerder uitgegeven vertaling van A Fighting Man of Mars.
In deze uitgave zijn tevens opgenomen:
- een Nederlandse vertaling van een verhaal van David Bruce Bozarth: Sanoma Tora: Jeddara van Jahar, Een Vergeten Geheim.
- een 19 pagina's tellende Verklarende Woordenlijst van uitdrukkingen en namen die in de Marsboeken tot dit boek werden gebruikt.
- een verhandeling over zwaarden en zwaardvechten.
In totaal 319 pagina's.
Illustratie omslag van T. Watzema-de Leeuw, Aldeboarn.
(aanvraagnummer Koninklijke Bibliotheek: 9044241)


Inhoudsopgave

Image1

Sanoma Tora

2. Synthetische Mannen van Mars.

Bibliofiele uitgave in een oplage van 30 stuks.
Dit betreft een nieuwe, ruimere (63.400 woorden t.o.v 55.000 eerder) vertaling van Synthetic Men of Mars.
(aanvraagnummer Koninklijke Bibliotheek: 9044233)

Inhoud Synthetische
                    Mannen

Image

De verkoopprijs voor beide boeken bedroeg 15 Euro elk.De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2017 by Marten Jonker.