home     Advertenties IBRMAdvertentie in Zalt-Bommelsche Courant van
woensdag, 9 februari 1921.


Advertentie Bioscoop
                  RomanEn daarnaast is als no. 10 in de reeks verschenen een werk van ongeŰvenaarde fantasie, van diepe psychologische analyse van oerkrachtig en frisch leven: TARZAN VAN DE APEN door EDGAR RICE BURROUGHS, den meest gelezen schrijver in Amerika. Dit boek, dat de merkwaardige geschiedenis bevat van de opvoeding onder de apen van een Engelschen lord, die als kind door een apenkolonie werd opgenomen, is van begin tot het eind spannend en geeft een idee op de ontwikkeling van 's menschen instincten, zooals vˇˇr Burroughs nog geen schrijver heeft gegeven.
Advertentie in Zalt-Bommelsche Courant van
zaterdag 23 juli 1921.

advertentie 23 juli 1921 De beroemste moderne schrijver van Amerika, de man, die door zijn merkwaardige conceptie de wereld versteld deed staan over zijn schepping van Tarzan, den Aapmensch, heeft deze schepping, streng volgehouden, voortgezet in een reeks werken, die den ontwikkelingsgang van Tarzan's leven beelden.
Edgar Rice Burroughs teekent in TARZAN'S LIEFDE een bepaald belangrijk tijdperk uit zijn leven van den in den wildernis groot geworden aapmensch. Aangrijpend, omdat de schrijver de roerselen der menschelijke ziel in haar fijnste schakeeringen weet te doorgronden, en machtig van opzet, is dit boek geworden een juweel van hedendaagsche litteratuur.


Advertenties in Telegraaf

15 november 1922
20 november 1923
22 november 1923
advertentie telegraaf 15 november 1921
advertentie Telegraaf 20 november 1923
advertentie Telegraaf 22 november 1923
De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2000/2016 by Marten Jonker.