home     Advertenties uit tijdschriften en kranten.Paginagrootte advertenties verschenen in meerdere bladen, steeds zogenaamd speciaal voor de abonnees op dat blad.
H. Komrij geeft in zijn boekwerk over de Cinema Romans een dergelijke advertentie weer uit de Groot Rotterdam.
Opvallend is dat de in de advertenties weergegeven afbeeldingen van de aangeboden boeken soms afwijken van de uitvoering van de boeken zelf.

1. De eerstbekende advertentie is die in de Panorama van 16 november 1921; deze verscheen onder meer ook in Het Volk van 17 november 1921 en in De Prins:

advertentie Panorama 16 november 1921


2. Advertentie bij De Prins van 11 november 1922:
Advertentie De Prins van 10 november 1922


3. Advertentie bij De Prins van 10 november 1923:
advertentie De Prins 10 november 1923

4. Dat de advertenties niet allemaal dezelfde opmaak hadden blijkt uit de volgende advertentie van 17 november 1923 in Het Turnblad:

Advertentie in Het Turnblad van 17 november 1923


Ook in dagbladen verschenen toen dergelijke paginagrootte advertenties zoals hieronder van 18 november 1924 in het Haarlem's Dagblad.

advertentie 18 november 1924

De laatst bekende van dergelijke advertenties vinden we terug in Dalmeijers eigen tijdschrift: Dalmeijer's Volksuniversiteit en wel achterin de nummers 46 en 47 ( week 23 tot 29 november 1925). Eind 1926 zien we al geheel andere werken opgenomen in de St.Nicolaas -premiŽn van dat tijdschrift.

Advertentie Dalmeijers Volks-Universiteit november
          1925
(zie ook Dalmeijers ledenwerving)

In januari 1928 verscheen, voor zover nu bekend, de laatste advertentie van de Internationale Bioscoop Roman Maatschappij voor deze bladen. In november 1931 verschenen nog gelijksoortige advertenties voor deze bladen, nu van de Nederlandschen Verzendboekhandel.

Advertentie IBRM januari 1928 advertentie 1931 VerzendboekhandelDe inhoud op deze pagina staat onder:
copyright 2000/2017 by Marten Jonker.