home      Extra


Het is mij niet precies bekend gedurende welke jaren het weekblad EXTRA is verschenen, maar in ieder geval van 1934 tot en met 1939.
Klanten van Jamin kregen het mee bij besteding van 10 cent. Abonneren was niet mogelijk.

Het blad werd uitgegeven door de Nederlandsche Rotogravure Maatschappij in Leiden.
Redactie- en administratieadres: Noordeinde 8 te Leiden.

formaat : 23 x 30 cm


Extra

In dit blad verscheen het volgende verhaal:
Carson Napiers Wonderlijke Avonturen op Venus   Carsov
              van Venus

Het blad liep na maart 1937 parallel met Unicum en Cinema & Theater en de vermoedelijke verschijningsdata van dit verhaal zijn van 3 november 1938, nr 33 tot en met 8 juni 1939, nr 12
De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2000/2016 by Marten Jonker.