home

De Juwelen van Opar
van Edgar Rice Burroughs

<  >
(9)


EDGAR RICE BURROUGHS'
Tarzan

TUSSENSPEL:

De rust in de jungle is weergekeerd. Het knallen van de geweerschoten der Arabische overvallers is vervaagd... als opgeslokt door de groene, uitgestrekte wildernis.

Slechts drie stille schepselen zijn op het grasveld van de open plek achtergebleven: stomme getuigen van het afschuwelijke geweld, dat hier kort tevoren plaatsgreep.

Tarzan, zich zijn MENSELIJK bestaan nog steeds niet bewust, ligt tussen de twee gevelde apen, door hem aangevoerd tegen de onbarmhartige wapens van de bandiet ACHMET ZEK!

De twee apen liggen daar roerloos... maar door het lichaam van de Heer van de Jungle varen bij tijd en wijle heftige schokken.... en zijn BREIN is koortsachtig in de WEER....


Maar hoewel de half bewusteloze aapmens zich niets meer kan herinneren van zijn bestaan als mens, hij herinnert zich wl de hoogblonde vrouw, die zo'n hulpeloos slachtoffer werd van de woestijnduivel Achmet Zek....

...Maar hij vermoedt in de verste verte niet dat zij Jane Clayton was... LADY GREYSTOKE.... zijn VROUW!

De beeltenis van de blanke ALBERT WERPER waaiert even door zijn koortsachtig brein en Tarzan GROMT.... zlfs in zijn SLAAP...

Want hij zwoer bloedig WRAAK te zullen nemen op deze man, die hem beroofde van de Juwelen van Opar... kostbare edelstenen, die hij nu, in zijn aapachtige staat, nog slechts ziet als "mooie kiezelstenen".

Nch weet hij dat Werper n zijn eigen, trouwe Mugambi ZELF gevangenen zijn... van een detachement van het Abessijnse leger.... niet eens zo HEEL erg ver daar vandaan!

Visioenen van LA komen tot hem... La en haar groteske priesters van Opar....

....nu teruggekeerd naar hun Verloren Stad.... gn van hen iets wetend van de sprankelende juwelen, die werden weggenomen uit onbekende schatkluizen aldaar.

Maar dan vervgen deze droombeelden en maken plaats voor andere, meer LEVENDIGE beelden....

...beelden uit de tijd toen hij nog n was met de grote apen van de harige stam van Kerchak...

...beelden, die hem z helder voor de geest staan, dat hij die nu opniuw beleeft...


 


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2013-2016 by Marten Jonker.