home         Avondgezel


(Met dank aan de KBR, de Koninklijke Bibliotheek te Brussel voor de verstrekte informatie.)

Ge´llustreerd weekblad, uitgegeven door Herreboudt te Brugge in de jaren 1938 tot en met 1944, nrs 1 tot en met 52 voor de eerste jaargang van 1938/1939 en nrs 1 tot en met 210 voor jaargang 2 tot en met 6.
Afmeting 28 x 21 cm.
Het tijdschrift bevatte volledige romans van bekende schrijvers.

Het nummer 20 van 13 maart 1938 bevatte onder meer het volledige verhaal van De Ruiter van Edgar Rice Burroughs.
(historie diverse uitgaven De Ruiter)

Zoals bij dit weekblad gebruikelijk was, werd in het eraan voorafgaande nummer reeds een 'teaser' geplaatst. Op de bladzijden 40 en 41 van Avondgezel nr 19 van 6 maart 1938 werden de eerste twee bladzijden van 'De Ruiter' afgedrukt, eindigend met:
lees het vervolg Avondgezel nr 19
En voor wie volledigheid nastreeft is dus ook
dit nummer zeker verzamelwaardig.
Avondgezel nr 19
van 6 maart 1938.
 
Hoewel de bladen in het begin 48 pagina's telden, waren de verhalen meestal korter. Zo besloeg het verhaal van De Ruiter maar 30 pagina's.

Inhoudsopgaaf van Avondgezel nr 20 van 13 maart 1938:


pagina 1 - Voorzijde (zie hieronder);
pagina 2 - Informatie over het weekblad en een lijst van eerder verschenen nummers;
pagina 3 t/m 23 en pagina 26 t/m 34 - Het verhaal van 'De Ruiter';
pagina 24 en 25 - Een dubbelpagina 'Voor de vrouw' met mode en andere nieuwtjes;
pagina 35, 36 en 37 - De 'teaser' voor het volgende blad, met de eerste drie pagina's van het verhaal 'Een Bekentenis' van Dirick-Stafford;
pagina 38 en 39 - Een dubbelpagina 'Modern breiwerk' met breipatronen voor een Jaquette en voor een handschoen-waschdoek;
pagina 40 - Filmnieuwsjes (sic);
pagina 41 - Humor (met diverse mopjes);
pagina 42 t/m 45 - Een vervolgverhaal. 'Graaf en Bandiet' door C. Vervarcke (dit begint midden in hoofdstuk V en eindigt midden in hoofdstuk VII);
pagina 46 en 47 - Een dubbelpagina 'Ons Kinderverhaal in Woord en Beeld' met de strip 'van krantenjongen tot uitvinder';
pagina 48 - achterzijde met een paginagrote foto van Frances Farmer (een Amerikaanse actrice, zie hieronder).


In latere jaargangen werd het aantal pagina's teruggebracht tot het uiteindelijk nog maar 16 pagina's bevatte.

Van heel veel schrijvers zijn in deze weekbladen verschillende werken uitgebracht, maar voor zover nu bekend was dit het enige werk van Burroughs dat hierin is opgenomen.
De tekst is overigens precies gelijk aan die van het in 1937 bij J.T. Swartsenburg verschenen boek.

De volledige tekst van het verhaal vindt u hier. (pdf)

Voorzijde:


Avondgezel voorkant


Begin van het verhaal:


Avondgezel begin De
          Ruiter


Achterzijde:


Achterzijde AvondgezelDe inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2020 by Marten Jonker.