home


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB voltooid The Return of Tarzan in januari 1913.
Werktitels waren Monsieur Tarzan en The Ape-Man
Eerste Amerikaanse uitgave in New Story Magazine als serie van juni 1913 tot en met december 1913
Eerste Amerikaanse boekuitgave door A.C.McClurg op 10 maart 1915

EERSTE BOEKUITGAVE: De Terugkeer van Tarzan - 1920
Uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven te Rijswijk en J.C. Dalmeijer te Amsterdam; 193 pagina's; in een vertaling van W.J.A. Roldanus Jr.
De samenwerking tussen enerzijds Blankwaardt & Schoonhoven en anderzijds Dalmeijer is enigszins afgedwongen door een rechtenkwestie.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
De uitgave kent, evenals latere herdrukken, diverse oplages met verschillen in titelopmaak, schutbladen, kapitaalband en bindingswijze

PULP
Internationale Bioscoop-Roman-Maatschappij, 1921/1922, als 'Tarzan's Liefde' en 'De Terugkeer van Tarzan'
De verhalen in 'Tarzan of the Apes' en 'The Return of Tarzan' werden hiervoor opgesplitst in drie afzonderlijke verhalen:
Tarzan van de Apen, Tarzan's Liefde en De Terugkeer van Tarzan.
Tarzan's Liefde van 14 november 1921, begint dan met hoofdstuk I " De Brief" (Tarzan of the Apes - XVIII  "The Jungle Toll")
De Terugkeer van Tarzan van 13 januari 1922, begint zonder hoofdstukaanduiding, halverwege een hoofdstuk (The Return of Tarzan - VIII The Fight in the Desert)
en gaat vervolgens verder met de oorspronkelijke hoofdstuknummering: Hoofdstuk IX "Numa "El Adrea"" (The Return of Tarzan - IX Numa "El Adrea")

HERDRUKKEN:
Blankwaardt & Schoonhoven en Dalmeijer 2e druk 1921 met 206 pagina's.
Gebr.Graauw's Uitg.-Mij N.V. te Amsterdam en Soerabaia, diverse drukken van 1936 tot 1959
U.-M. West-Friesland te Hoorn 1966 en 1971 ISBN 90 205 0583 1
Classics Lektuur te Naarden met als titel 'Tarzans Terugkeer' - 1975 ISBN 978-90-8720-018-3
Classic Press Publishing 2007 ISBN 978-90-8720-017-6 met als titel Tarzan Koning van de Jungle
En als deel van een omnibus:
Loeb  te Amsterdam 1982 ISBN 90 6213 453 X
Classic Press Publishing 2007 ISBN 978-90-8720-047-3 

ALS STRIPVERHAAL:
Als dagbladstrip in diverse dagbladen van 1937 en later.
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1235 (1968)
Classics Lektuur te Naarden - Groot Tarzanboek 1 (1971)
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Album 14/15 (1974/1975)
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 12214/12215 (1976)
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Album 4 (1979)

AFRIKAANS:

Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg - Tarzan keer terug (drie drukken 1946 - 1950)
Perskor Johannesburg- Tarzan keer terug (1976)
Olympos Uitgewersmaatskappy, Selby - Tarzan se terugkeer (1983)
El Adrea Uitgewers , Malmesbury - Tarzan Keer Terug (2017)

SAMENVATTING
De roman gaat verder waar Tarzan van de Apen was gebleven. De aapmens, zich ontheemd voelend in de nasleep van het opofferen van zijn vooruitzichten op een huwelijk met Jane Porter, verlaat Amerika en vaart naar Europa om zijn vriend Paul d'Arnot te bezoeken. Op het schip raakt hij verwikkeld in de zaken van Gravin Olga de Coude, haar man, Graaf Raoul de Coude, en twee duistere figuren die het op hen hebben voorzien, Nikolas Rokoff en zijn handlanger Alexis Paulvitch. Rokoff, zo blijkt, is ook de broer van de gravin. Tarzan dwarsboomt de schurken, wat hen tot zijn aartsvijanden maakt. Later, in Frankrijk, probeert Rokoff keer op keer zich van de aapmens te ontdoen, wat uiteindelijk resulteert in een duel tussen Tarzan en de Graaf, die op het idee is gebracht dat Tarzan de minnaar van de Gravin is. Tarzan weigert opzettelijk zich in het duel te verdedigen en biedt zelfs de Graaf zijn wapen aan nadat deze er niet in slaagt hem met zijn eigen wapen te doden, een groots gebaar dat zijn tegenstander van zijn onschuld overtuigd. In ruil hiervoor vindt Graaf Raoul een baan voor hem als speciale agent in Algerije voor het Ministerie van Oorlog. Een opeenvolging van avonturen onder de lokale Arabieren volgt, met inbegrip van een nieuw treffen met Rokoff. Later krijgt Tarzan de opdracht naar Kaapstad te varen. Aan boord maakt hij kennis met Hazel Strong, een vriendin van Jane Porter. Maar ook Rokoff en Paulvitch zijn aan boord en slagen erin om hem te overvallen en overboord te gooien.

Wonder boven wonder weet Tarzan zwemmend de kust te bereiken en dan blijkt dat hij is aangeland in het junglegebied waar hij werd opgevoed door de apen. Hij redt daarop een inheemse krijger, Busuli van de Waziri, en raakt bevriend met hem. Hij wordt aangenomen in de Waziri stam. Na het afslaan van een aanval op hun dorp door ivoorstropers wordt hij hun opperhoofd. De Waziri hebben kennis van een verloren stad diep in de jungle, van waaruit zij hun gouden ornamenten hebben verkregen. Op verzoek van Tarzan brengen ze hem daar naartoe. Daar wordt hij gevangen genomen door de bewoners, een ras van beestachtige mannen. Hij wordt veroordeeld om te worden geofferd aan hun zonnegod. Tot zijn verbazing is de priesteres, die het offer zal volbrengen, een mooie vrouw, die de taal der apen, die hij zelf als kind leerde, spreekt. Ze vertelt hem dat zij La heet en hogepriesteres is van de verloren stad van Opar. Als de ceremonie toevallig wordt onderbroken, verbergt ze hem en belooft hem naar de vrijheid te brengen. Maar de aapmens ontsnapt zelf zonder haar hulp, vindt een schatkamer, en slaagt erin om terug te keren naar de Waziri.

Ondertussen heeft Hazel Strong Kaapstad bereikt, waar ze Jane ontmoet met haar vader professor Porter en Janes verloofde, Tarzans neef William Cecil Clayton. Ze worden allemaal uitgenodigd op een cruise langs de westkust van Afrika aan boord van de Lady Alice, het jacht van Lord Tennington, een andere vriend. Rokoff, nu met behulp van het alias Thuran, werkt zich in de gunst van de groep en wordt ook gevraagd mee te gaan. The Lady Alice lijdt schipbreuk en zinkt, waardoor passagiers en bemanning in de reddingsboten verder moeten. Een ervan, met Jane, Clayton en "Thuran", wordt gescheiden van de anderen en de opvarenden ervan lijden vreselijke ontberingen. Toevallig geraakt de boot uiteindelijk aan wal in hetzelfde gebied als Tarzan. De drie bouwen een provisorisch onderdak en leven een aantal weken op de rand van de hongerdood tot Jane en Clayton in de jungle worden verrast door een leeuw. Clayton verliest Janes respect door inelkaar te krimpen van angst voor het beest in plaats van haar te verdedigen. Maar een aanval blijft uit en ze ontdekken dat de leeuw dood is, gespietst door een onbekende. Hun verborgen redder is Tarzan, die weer vertrekt zonder zichzelf te laten zien.

Later wordt Jane ontvoerd en meegenomen naar Opar door een groep van de beestmannen die de ontsnapte Tarzan proberen op te sporen. De aapmens volgt hen en slaagt erin om haar te redden van het offeraltaar van La. La is ontdaan doordat Tarzan Jane boven haar verkiest. Tarzan en Jane weten uit Opar te ontkomen en Tarzan brengt Jane terug naar de kust. Hij is gelukkig met de wetenschap dat zij van hem houdt en vrij is om met hem te trouwen. Ze vinden Clayton, achtergelaten door "Thuran" op zijn doodsbed met hoge koorts. In zijn laatste momenten doet hij boete bij Jane door de onthulling van Tarzan's ware identiteit als Lord Greystoke, nadat hij eerder de waarheid had ontdekt maar verborgen hield. Tarzan en Jane vervolgen hun weg langs de kust naar de Tarzans hut, waar ze de rest van de schipbreukelingen van de Lady Alice ontmoeten. Inmiddels is ook Tarzans vriend D' Arnot in een ander schip verschenen. "Thuran" wordt ontmaskerd als Rokoff en gearresteerd. Tarzan trouwt met Jane en Tennington trouwt met Hazel in een dubbele ceremonie uitgevoerd door professor Porter, die in zijn jeugd tot dominee was gewijd. Dan zetten ze allemaal koers naar de beschaafde wereld met het meenemen van een deel van de schat die Tarzan in Opar had gevonden.Edgar Rice Burroughs'
De Terugkeer van TARZAN

HOOFDSTUKKEN
Het verhaal telt 26 hoofdstukken.

In geen van de Nederlandstalige boekuitgaven zijn de hoofdstukken van titels voorzien.
Onderstaand de titels uit de pulpuitgaven 'Tarzan's Liefde' en 'De Terugkeer van Tarzan', voorzover betrekking hebbend op The Return of Tarzan.

Tarzan's Liefde

VIII. GRAVIN DE CONDE (sic)
IX. WAT IN DE RUE MAULE GEBEURDE
X. HET DUEL
XI. HET DANSERESJE VAN SIDI AISSA

De Terugkeer van Tarzan

IX. Numa ĞEl Adreağ
X. Door het dal der schaduwen
(zonder nummer) John Caldwell, London
XII. Voorbijgaande schepen
XIII. Het wraak (sic) van de Lady Alice
XIV. Terug tot de afkomst.
XV. Van aap tot wilde.
XVII. Het blanke opperhoofd van de Waziri.
XVIII. De loterij van den dood.
XIX. De goudstad.
XX. LA
XXI. De schipbreukelingen.
XXII. De schatten van Opar.
XXIII. De vijftig verschrikkelijke menschen.
XXIV. Hoe Tarzan terugkwam te Opar
XXV. Door het oerwoud
XXVI. De rijkdom van Tarzan

CAST (in volgorde van verschijnen)


Olga de Coude geboren Rokoff: Gravin, echtgenoot van Raoul, zuster van Nikolas Rokoff
Tarzan: ook als Tarzan van de Apen, Tarzan van Afrika, Monsieur Jean C. Tarzan, John Caldwell, John Clayton, Lord Greystoke
Jane Porter: Prof. Porters dochter, verloofde van William Clayton
Raoul de Coude: Graaf, in dienst bij het Ministerie van Oorlog
Nikolas Rokoff: pseudoniem Monsieur Thuran
Alexis Paulvitch: assistent van Nikolas Rokoff
Archimedes Q. Porter: Professor uit Baltimore MD
Paul d'Arnot: Tarzans vriend,Luitenant bij de Franse marine
Samuel T. Philander: Prof. Porters secretaris en assistent
William Cecil Clayton: Tarzans neef, beoogd huwelijkskandidaat voor Jane Porter
Jacques: bediende van gravin de Coude
M. Flaubert: secondant van graaf de Coude bij duel
General Rochere: Bureauchef in Parijs voor het Franse Vreemdelingen Legioen
Luitenant Gernois: officier in het Vreemdelingen Legioen, verdacht van het verkopen van geheimen
Kapitein Gerard: Tarzans vriend in het Vreemdelingen Legioen in Oran
Abdul: Tarzans tolk in Sidi Aissa
Kadour ben Saden: Sjeik van de woestijnstam ten zuiden van Djefa
Ouled-Nail: dansmeisje in Sidi Aissa, dochter van sjeik Kadour ben Saden
Esmeralda: dienstmeid van de Porters
Lord Tennington: Londenaar, eigenaar van het jacht Lady Alice
Ali-ben-Ahmed: Sjeik van de stam die Tarzan gevangen neemt
Achmet-din-Taieb: de neef van Ouled-Nail, stamgenoot van Ali-ben-Ahmed
Hazel Strong: Jane Porters vriendin uit Baltimore
Kapitein Jerrold: kapitein van de Lady Alice
Busuli: de eerste van de Waziri die Tarzan ontmoet
T(h)ompkins, Spider en Wilson: matrozen die de schipbreuk van de Lady Alice overleven
La: Hogepriesteres van de Vlammende Godheid van Opar
Tha: krankzinnige priester van Opar
Karnath en Magor:  leden van Tarzans apenvolk
Dufranne: kapitein van de Franse Kruiser
Kulonga, King, Snipes, Mbonga, Kerchak, Tublat, Terkoz en Kala: aangehaalde personages uit Tarzan van de Apen

Pulpuitgaven

Tarzan's Liefde
De Terugkeer van
         Tarzan
Cinema Romans (IBRM) Cinema Romans (IBRM)

Boekuitgaven

De Terugkeer van
          Tarzan 1e druk  stofomslag
De Terugkeer van
          Tarzan 2e druk  stofomslag
De Terugkeer van
          Tarzan 3e druk  stofomslag
Eerste druk (Serie 1). Tweede druk (Serie 1). Derde druk (Serie 5).De Terugkeer van
          Tarzan 4e druk  stofomslag De Terugkeer van
          Tarzan 5e druk  stofomslag De Terugkeer van
          Tarzan 5e druk 2  stofomslag
Vierde druk (Serie 5). Vijfde druk (Serie 6). Vijfde druk (Serie 7).De Terugkeer van
          Tarzan 6e druk  stofomslag De Terugkeer van
          Tarzan 6e druk  stofomslag De Terugkeer van
          Tarzan 6e druk  stofomslag
Zesde druk (Serie 9). Zesde druk (Serie 10). Zesde druk (Serie 10A).
     
  De Terugkeer van
          Tarzan 6e druk  stofomslag  
  Zesde druk (Serie 11).  
     
  De Terugkeer
          van Tarzan Intertoys  

Classic Press (Serie 36).


De Terugkeer van
         Tarzan 7e druk De Terugkeer van
         Tarzan
De Terugkeer van
         Tarzan
Tarzans
         Terugkeer
Zevende druk
(Serie 13).
Witte Raven pocket
(Serie 18).
Tarzan pocket
(Serie 19).
Classics pocket
(Serie 28).


Tarzan Omnibus
Tarzan Omnibus
Tarzan Omnibus (Serie 33).
Tarzan Omnibus (Serie 36).

Stripverhalen

krantenstrip De Terugkeer van Tarzan Tarzan strip
Krantenstrip Groot Tarzanboek 1

Tarzan
         Album 4
Tarzan album 14
Tarzan album 15
Tarzan Classics 1235
Tarzan Classics 12214
Tarzan Classics 12215
Tarzan album 4
Tarzan album 14 Tarzan album 15
Classics 1235
Classics 12214
Classics 12215

Afrikaans

Tarzan keer
         terug  stofomslag
Tarzan
         keer terug  stofomslag Tarzan
         keer terug 3e druk  stofomslag
       
 Tarzan
         keer terug  stofomslag Tarzan se
         terugkeer  Tarzan
         Keer Terug  
Zuid-Afrikaanse boeken

DIVERSE ILLUSTRATIES.

Tarzan se terugkeer
Tarzan se terugkeer Tarzan se terugkeer
Tarzan
        se terugkeer Tarzan se terugkeer


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014-2021 by Marten Jonker.