home


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef The Beasts of Tarzan van 7 januari tot 9 februari 1914
Eerste Amerikaanse uitgave in All-Story Cavalier Weekly in 5 afleveringen van 16 mei 1914 tot 13 juni 1914
Eerste Amerikaanse boekuitgave door A.C.McClurg op 4 maart 1916

INHOUD:
Omdat het verhaal van 'De wilde dieren van Tarzan' nogal kort is (136 pagina's in de 1e druk) zijn sommige drukken uitgebreid met een aantal korte verhalen.
Deze verhalen vormen een deel van een twaalftal korte verhalen die Burroughs schreef in de periode van 17 maart 1916 tot 18 maart 1917.
Zie ook Tarzan's verhalen uit de tropische wildernis/Tarzans oerwoud

Enkele avonturen uit Tarzan's Jeugd vertaald door W.J.A. Roldanus Jr. (!)

1. De strijd om Teeka (16 pagina's)
"The Battle for Teeka" (geschreven van 12 februari 1917 tot 28 februari 1917)

2. Een jungle-grap (14 pagina's)
"A Jungle Joke" (geschreven van 5 maart 1917 tot 11 maart 1917)

3. Tarzan redt de maan (14 pagina's)
"Tarzan Rescues the Moon" (geschreven van 14 maart 1917 tot 18 maart 1917)

4. De nachtmerrie (12 pagina's)
"The Nightmare" (geschreven van 7 februari 1917 tot 8 februari 1917)

Deze verhalen staan niet in de pocketuitgaven van U.-M. West-Friesland te Hoorn en Classics Lektuur te Naarden.
Eerste Amerikaanse uitgave (samen met acht andere verhalen) in Blue Book van september 1916 tot augustus 1917.
Eerste Amerikaanse boekuitgave hiervan door A. C. McClurg & Co. in 1919.

EERSTE BOEKUITGAVE: De wilde dieren van Tarzan - 1920
Uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven te Rijswijk en J.C. Dalmeijer te Amsterdam; 194 pagina's; in een vertaling van W.J. Ankersmit en K. Jorissen.
De samenwerking tussen enerzijds Blankwaardt & Schoonhoven en anderzijds Dalmeijer is enigszins afgedwongen door een rechtenkwestie.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
De uitgave kent, evenals latere herdrukken, diverse oplages met verschillen in titelopmaak, schutbladen, kapitaalband en bindingswijze.

PULP
Internationale Bioscoop-Roman-Maatschappij, 7 september1922, als 'De Wilde Dieren van Tarzan'
Uitgegeven als nr 36 van de Cinema Romans.
De uitgave van de titels 'De Wilde Dieren van Tarzan' en 'De Zoon van Tarzan' vond in de verkeerde volgorde plaats.
'De Wilde Dieren van Tarzan', deel drie van de serie, werd vijf maand na 'De Zoon van Tarzan, het vierde deel, uitgegeven.

HERDRUKKEN:
Blankwaardt & Schoonhoven en Dalmeijer 2e druk 1921 met 214 pagina's.
Gebr.Graauw's Uitg.-Mij N.V. te Amsterdam en Soerabaia, diverse drukken van 1938 tot 1949
U.-M. West-Friesland te Hoorn met als titel 'Tarzan en zijn dieren' 1966 en 1971 ISBN 90 205 0583 1
Classics Lektuur te Naarden met als titel 'De dieren van Tarzan' 1976 ISBN 90 6157 165 0
In deze pocketuitgaven zijn de korte verhalen niet opgenomen.
Bij U.-M. West-Friesland te Hoorn verschenen daarnaast in 1967 en 1971 twee pocketuitgaven met de titel 'Tarzan in het Oerwoud'.
Deze pocketuitgaven bevatten alle korte verhalen, dus ook die uit 'Tarzan's Verhalen uit de Tropische Wildernis'.

ALS STRIPVERHAAL:
Als dagbladstrip in diverse dagbladen van 1939 en later.
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1236 (1968)
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Album 4 (1971)

AFRIKAANS:
Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg - Die diere van Tarzan (twee drukken 1947 en 1951)
Olympos Uitgewersmaatskappy, Selby - Tarzan en sy diere (1983)
El Adrea Uitgewers, Malmesbury - Tarzan en sy Diere (2017)

SAMENVATTINGEN:
DE WILDE DIEREN VAN TARZAN:
Niet lang nadat Tarzan zijn erfelijke titel Lord Greystoke voor zich heeft opgeŽist en met Jane is getrouwd, wordt hun zoontje, Jack, in Londen ontvoerd door zijn oude Russische vijanden, Nikolas Rokoff en Alexis Paulvitch. Na een anoniem telefoontje over de verblijfplaats van Jack, valt Tarzan zelf in door Rokoff geplande hinderlaag en wordt gevangen genomen aan boord van een schip met Jack. Jane, vrezend dat Tarzan in de val zou worden gelokt, volgt hem en komt ook terecht in de klauwen van Rokoff aan boord van het schip. Rokoff vaart naar Afrika en verbant Tarzan naar een eiland in de buurt van de Afrikaanse kust.  Hij vertelt daarbij aan Tarzan dat hij Jack zal achterlaten bij een kannibalenstam om hem als een van hen te laten grootbrengen.
Met behulp van zijn junglevaardigheden en intelligentie, wint Tarzan wint de hulp van Sheeta, de gevaarlijke panter, een stam van mensapen onder leiding van de intelligente Akut en van de inheemse krijger Mugambi. Met hun hulp bereikt Tarzan het vasteland, doodt Rokoff en spoort zijn vrouw en zoon op. Paulvitch, de andere schurk, waarvan men denkt dat hij dood is, weet te ontsnappen in de jungle.

De korte verhalen spelen zich allen af tijdens de jeugd van Tarzan.
DE STRIJD OM TEEKA:
Als hij enige kogelpatronen ontdekt in de hut van zijn overleden vader, neemt Tarzan deze mee als curiosa. Teeka wordt daarna meegevoerd door een aap van een andere stam en Tarzan en Taug bundelen hun krachten om de ontvoerder te achtervolgen en haar te redden. Als ze deze inhalen, worden ze omringd door de vijandelijke stam en bijna overmeesterd, totdat Teeka de patronen naar hun vijanden gooit in een ogenschijnlijk futiele poging om te helpen. Als een aantal ervan een rots raken en knallen, worden de vijandige apen  bang en redt ze daarmee haar "redders".
EEN JUNGLEGRAP.
Als onderdeel van zijn campagne om het inheemse dorp, waarvan hij de inwoners verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn apen-pleegmoeder, te kwellen en te bedriegen, vangt Tarzan Rabba Kega, de plaatselijke medicijnman, en plaatst hem in een val die de inboorlingen hebben neergezet om er een leeuw in te vangen. De volgende dag ontdekken de krijgers dat ze een leeuw hebben gevangen, maar dat deze de medicijnman heeft gedood. Ze nemen de leeuw in de kooi mee naar het dorp. Tarzan laat deze in het geheim los en verschijnt dan zelf gehuld in de leeuwenhuid die hij eerder had gebruikt om de apen te misleiden. Door het laten vallen van de vermomming, vertoont hij zichzelf en vertrekt. Als de inboorlingen genoeg moed hebben verzameld om hem te volgen, treffen ze de echte leeuw, waarvan ze nu echter aannemen dat het Tarzan in zijn vermomming is. Ze worden al snel uit de droom geholpen.
TARZAN REDT DE MAAN.
Tarzan bevrijdt, onder de indruk van de man zijn moed, een inheemse krijger die de apen hebben gevangen, zich daarmee de woede van de andere apen op de hals halend. Weggejaagd, zondert hij zich af in de hut van zijn ouders. Later, banggeworden door een eclips waarbij duisternis de maan lijkt te verslinden, roepen ze hem terug. Tarzan stelt hen gerust door pijlen naar de "verslinder" te schieten en als de eclips passeert krijgt hij van de apen alle lof toebedeeld voor de "redding".
DE NACHTMERRIE.
Na een mislukte jacht, berooft Tarzan een inboorlingendorp van enkele rotte stukken olifantenvlees, die hij opeet. Hij wordt ziek van de bedorven maaltijd en krijgt een vreselijke nachtmerrie, waarin hij droomt dat hij bedreigd wordt door een leeuw, een adelaar en een enorme slang met het hoofd van een inboorling. Hij wordt weggevoerd door een reusachtige vogel, maar wordt wakker als deze hem uit zijn klauwen laat vallen. Hij vindt zichzelf terug in de boom waar hij was ingeklommen om te gaan slapen. Hij realiseert zich dat de gebeurtenissen niet echt waren. Als hij vervolgens wordt aangevallen door een gorilla, denkt hij dat dit ook een product van zijn koortsige verbeelding is, totdat hij daadwerkelijk gewond raakt. Hij doodt het beest, maar begint zich af te vragen wat nu echt is en wat fantasie. Het enige dat hij zeker weet is dat hij nooit meer zal eten van het vlees van een olifant.


Edgar Rice Burroughs'
De Wilde Dieren van TARZAN

HOOFDSTUKKEN (1e druk)

I. ONTVOERD
II. OP EEN ONBEWOOND EILAND AAN LAND GEZET.
III. EEN OVERWINNING.
IV. SHEETA.
V. MUGAMBI.
VI. EEN AFSCHUWELIJKE BEMANNING.
VII. VERRADEN.
VIII. DE DOODENDANS.
IX. WAS HET EEN RIDDERLIJKE DAAD OF EEN SCHURKENSTREEK.
X. DE ZWEED.
XI. TAMBUDZA.
XII. EEN ZWARTE SCHURK.
XIII. ONTSNAPT.
XIV. ALLEEN IN DE JUNGLE.
XV. OP DE UGAMBI.
XVI. IN DE DUISTERNIS VAN DEN NACHT.
XVII. OP HET DEK VAN DE KINCAID.
XVIII. PAULVITCH NEEMT WRAAK.
XIX. HET VERGAAN VAN DE KINCAID.
XX. WEER HET JUNGLE-EILAND.
XXI. DE WET VAN DE JUNGLE.

Edgar Rice Burroughs'
Enkele avonturen uit Tarzan's Jeugd

VERHALEN

1. DE STRIJD OM TEEKA.
2. EEN JUNGLE-GRAP.
3. TARZAN REDT DE MAAN
4. DE NACHTMERRIE.

CAST (in volgorde van verschijnen)

Paul d'Arnot: Frans marine officier, Tarzans vriend in Parijs.
Nikolas Rokoff: Tarzans vijand.
Tarzan: Tarzan van de Apen, John Clayton, Lord Greystoke, Heer van de Jungle.
Jack Clayton: zoon van Tarzan en Jane.
Jane Porter Clayton: Tarzans vrouw, Lady Greystoke.
Tublat: kwaadaardige aap, door Tarzan verslagen, man van Kala.
Carl: bediende van de Claytons in Londen, medeplichtige bij de ontvoering.
Alexis Paulvitch: Rokoffs assistent.
Sven Anderssen: Zweedse kok aan boord van de Kincaid.
Akut, Molak: grote apen (Mangani) op het eiland tegenover de Ugambi rivier.
Mugambi: reusachtig opperhoofd van de Wagambi die Tarzans vriend voor het leven wordt.
Kaviri: opperhoofd van een stam aan de Ugambi rivier.
Tambudza: oudste vrouw van M'ganwazan.
M'ganwazam: Kannibalen opperhoofd van de Ugambi en medeplichtige van Rokoff.
Buulaoo: zoon van Mganwazan bij een jongere vrouw.
Gust de Zweed, Momulla de Maori, Kai Shang van Fachan: muiters op de Cowrie .
Schneider, Schmidt, Jones, Sullivan: maten en matrozen op de Kincaid.
Esmeralda: dienstmeid van de Claytons in Londen.
Mosula vrouw: Mugambi's aanstaande bruid

VERHALEN


Teeka: jonge vrouwtjes aap, Tarzans eerste liefde
Gazan: kind van Teeka en Taug
Toog: verbannen koning van een andere troep apen
Taug: Tarzans rivaal voor Teeka's genegenheid
Tarzan van de Apen: John Clayton, Lord Greystoke
Kerchak: koning van de apen toen Tarzan een jongen was
Mumga: bijna blinde oude vrouwtjes aap
Kala: Tarzans overleden apenmoeder
Kulonga: zoon van Mbonga, moordenaar van Kala
Mbonga: oppernhoofd van de gomangani
Rabba Kega: medicijnman van de Mbonga
Tibo: tien jaar oude jongen
Momaya: moeder van Tibo
Tubuto, Mweeza: leden van de Mbonga's stam
god: Goro Maan, wordt beschouwd als Opperwezen
Kudu: Zon, wordt beschouwd als Opperwezen
Gunto: lid van Kerchaks apentroep
Bulabantuv: onder-opperhoofd van het dorp van Mbonga

Pulpuitgave

De Wilde Dieren
         van Tarzan
Cinema Romans (IBRM)

Boekuitgaven

De Wilde Dieren van
         Tarzan 1e druk  stofomslag
De Wilde Dieren van
         Tarzan 2e druk  stofomslag
De Wilde Dieren van
         Tarzan 3e druk  stofomslag
Eerste druk (Serie 1). Tweede druk (Serie 1). Derde druk (Serie 5).De Wilde Dieren
         van Tarzan 4e druk  stofomslag De Wilde Dieren
         van Tarzan 5e druk  stofomslag De Wilde Dieren
         van Tarzan 6e  stofomslag
Vierde druk (Serie 6). Vijfde druk (Serie 8). Zesde druk (Serie 11).


Tarzan en zijn
         Dieren
Tarzan en zijn
         dieren
De dieren van
         Tarzan
Witte Raven pocket
(Serie 18)
Tarzan pocket
(Serie 19).
Classics pocket
(Serie 28).

Stripverhalen

Tarzanstrip
krantenstrip De Wilde Beesten van Tarzan
Tarzan Album 4
Tarzan Classics 1236
Krantenstrip
Classics Album 4

Afrikaans

Die Diere
         van Tarzan 1e druk  Die
        Diere van Tarzan  Die Diere van Tarzan  stofomslag
  Die Diere
         van Tarzan 2e druk  stofomslag
Tarzan en
         sy Diere     Tarzan en
         sy Diere
Zuid-Afrikaanse boeken

DIVERSE ILLUSTRATIES.

Tarzan en sy
        diere illustraties
Tarzan en sy
        diere illustraties Tarzan en sy
        diere illustraties
Tarzan en sy
        diere illustraties Tarzan en sy diere illustraties


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014-2021 by Marten Jonker.