home

(Tarzan in het oerwoud)


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef zijn New Stories of Tarzan tussen 17 maart 1916 en 18 maart 1917:
"Tarzan's First Love" -17 maart tot 21 maart 1916
"The Capture of Tarzan" - 8 mei tot 25 mei 1916
"The Fight for the Balu" - 26 mei tot 1 juni 1916
"The God of Tarzan" - 7 juli tot 13 juli 1916
"Tarzan and the Black Boy" - 13 oktober 1916
"The Witch Doctor Seeks Vengeance" - 1 november 1916 tot 5 november 1916
"The End of Bukawai" - 8 december tot 11 december 1916
"The Lion" - 22 december tot 29 december 1916
"The Nightmare" - 7 februari en 8 februari 1917
"The Battle for Teeka" - 12 februari tot 28 februari 1917
"A Jungle Joke" - 5 maart tot 11 maart 1917
"Tarzan Rescues the Moon" - 14 maart tot 18 maart 1917

Eerste Amerikaanse uitgave in Blue Book Magazine:
Blue Book - September 1916 - New Stories of Tarzan
Blue Book - October 1916 - The Capture of Tarzan
Blue Book - November 1916 - The Fight for the Balu
Blue Book - December 1916 - The God of Tarzan
Blue Book - January 1917 - Tarzan and the Black Boy
Blue Book - February 1917 - The Witch-Doctor Seeks Vengeance
Blue Book - March 1917 - The End of Bukawai
Blue Book - April 1917 - The Lion
Blue Book - May 1917 - The Nightmare
Blue Book - June 1917 - The Battle for Teeka
Blue Book - July 1917 - A Jungle Joke
Blue Book - August 1917 - Tarzan Rescues the Moon

Eerste Amerikaanse boekuitgave, met de titel Jungle Tales of Tarzan, door A.C.McClurg op 29 maart 1919

EERSTE BOEKUITGAVE: Tarzan's Verhalen uit de Tropische Wildernis - 1922
Uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven te Rijswijk en J.C. Dalmeijer te Amsterdam; 217 pagina's; in een vertaling van W.J.A. Roldanus Jr.
Deze uitgave bevat alleen de eerste acht verhalen:
"Tarzan's Eerste Liefde" (pagina 5 tot 33)
"De Gevangenneming van Tarzan" (pagina 34 tot 58)
"Het Gevecht om den Balu" (pagina 59 tot 77)
"De God van Tarzan" (pagina 78 tot 105)
"Tarzan en de Negerjongen" (pagina 106 tot 145)
"De Heksenmeester Zoekt Wraak" (pagina 146 tot 178)
"Het Einde van Bukawai" (pagina 179 tot 195)
"De Leeuw" (pagina 196 tot 217)
De overige verhalen zijn opgenomen bij De Wilde Dieren van Tarzan.

Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
De uitgave kent, evenals latere herdrukken, diverse oplages met verschillen in titelopmaak, schutbladen, kapitaalband en bindingswijze.

PULP
De uitgever J.C. Dalmeijer had de vertalingsrechten verkregen voor Jungle Tales voor de Internationale Bioscoop-Roman Maatschappij.
Volgens onderstaande advertentie uit De Zoon van Tarzan zou dan ook te zijner tijd verschijnen Tarzan's Avonturen in de Wildernis

Advertentie uit De Zoon van Tarzan

Dalmeijer wordt bij de boekuitgave ook medevermeld als uitgever.
Voor zover nu bekend is er echter nooit een uitgave van de Internationale Bioscoop-Roman Maatschappij met deze titel verschenen.

HERDRUKKEN:
Gebr.Graauw's Uitg.-Mij N.V. te Amsterdam en Soerabaia, tweede druk 1946 met 158 pagina's en derde druk 1949 met 160 pagina's
U.-M. West-Friesland te Hoorn pocketuitgaven in 1967 en 1971 ISBN 90 205 0646 3
Deze pocketuitgaven, onder de titel 'Tarzan in het Oerwoud', bevatten alle korte verhalen, dus ook die, welke zijn opgenomen bij 'De Wilde Dieren van Tarzan'.

TIJDSCHRIFTEN:
Classics Nederland NV., Groot Tarzanboek 1 (1971) bevat in deze volgorde de volgende verhalen:
"De Lange Jacht" (The Battle For Teeka, het 10e verhaal)
"Tarzan in de Val" (The Capture of Tarzan, het 2e verhaal)
"Bukawai's Wraak" (The End of Bukawai, het 7e verhaal)

Classics Nederland NV., Groot Tarzanboek 2 (1972) bevat in deze volgorde de volgende verhalen:
"De Leeuw" (The Lion, het 8e verhaal)
"De Wraak van de Medicijnman" (The Witch Doctor Seeks Vengeance, het 6e verhaal)
"De Panter wil een Balu" (The Fight for the Balu, het 3e verhaal)

Classics Nederland NV., Groot Tarzanboek 3 (1974) bevat in deze volgorde de volgende verhalen:
"De Nachtmerrie" (The Nightmare, het 9e verhaal)
"Een Jungle-Grap" (A Jungle Joke, het 11e verhaal)

Classics Nederland NV., Groot Tarzanboek 4 (1975) bevat het volgende verhaal:
"Tarzan en de Zwarte Jongen"  (Tarzan and the Black Boy, het 5e verhaal)

ALS STRIPVERHAAL:
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics Album 16 (1975) met:
"Balu van de Grote Apen" (The Fight for the Balu, het 3e verhaal)
"De Gevangene" (The Capture of Tarzan, het 2e verhaal)
"De Nachtmerrie" (The Nightmare, het 9e verhaal)

Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1249 (1969):
"Op zoek naar de schepper" (The God of Tarzan, het 4e verhaal)

Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1250 (1969):
"Op Zoek naar een Balu" (Tarzan and the Black Boy, het 5e verhaal)
"De Bedrogen Bedriegers" (A Jungle Joke, het 11e verhaal)

Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1251 (1969):
"Tarzan als gevangene" (The Capture of Tarzan, het 2e verhaal)

Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 12236 (1977):
Edgar Rice Burroughs Jungle-Verhalen van Tarzan.
Dit betreft "The Fight for the Balu", het 3e verhaal
In grote lijnen komt dit overeen met het verhaal in Album 16 (zie boven).
De tekeningen zijn enigszins herschikt, anders ingekleurd en de tekst is aangepast.

AFRIKAANS:
Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg - Avonture van Tarzan (twee drukken 1947 en 1948)
Olympos Uitgewersmaatskappy, Selby - Tarzan in die Oerwoud (1984)
El Adrea Uitgewers, Malmesbury - Tarzan Avonture in die oerwoud (2017)

SAMENVATTINGEN
Alle verhalen vinden plaats in Tarzans jeugd.

Tarzans eerste liefde. Tarzans geflirt met de apin Teeka eindigt in een mislukking als haar voorkeur uitgaat naar hun wederzijdse vriend, de aap Taug. Tarzan worstelt met zijn menselijkheid tegenover zijn aap zijn.

De gevangenneming van Tarzan. Tarzan wordt gevangen genomen door de krijgers van een kannibalendorp, die in de buurt van het grondgebied van de apen een dorp hebben gevestigd. Hij wordt gered door Tantor, de olifant.

Het gevecht om de Balu. Teeka en Taug hebben een baby (een Balu in de apentaal), die door Teeka Gazan wordt genoemd. Tarzan mag er van Teeka niet bij in de buurt komen. Nadat Tarzan de baby van een luipaard redt, bedenkt Teeka zich.

De God van Tarzan. Tarzan ontdekt het begrip "God" in de boeken, die bewaard zijn gebleven in de hut van zijn overleden ouders, waar hij regelmatig een bezoekje brengt. Hij vraagt onder de leden van zijn apenstam om een uitleg van dit begrip, maar zonder succes. Hij zet zijn onderzoek voort onder de kannibalen van het nabijgelegen dorp en bij de natuurlijke verschijnselen van zijn wereld, zoals de zon en de maan. Uiteindelijk concludeert hij dat God geen van deze is , maar een creatieve kracht waarvan alles doordrongen is. Maar op een of andere manier schijnt de gevreesde slang Histah hier buiten te vallen.

Tarzan en de zwarte jongen. Jaloers op Taug en Teeka 's relatie met hun baby, ontvoert Tarzan een jongetje, Tibo genaamd, uit het naburige dorp om zijn eigen "Balu" te hebben. Hij probeert met weinig succes het verschrikte en heimwee hebbende kind apenmanieren bij te brengen. Ondertussen doet Tibo 's moeder, Momoya, er alles aan  om hem terug te vinden. Ze brengt zelfs een bezoek aan de solitair levende medicijnman Bukawai, een verschrikkelijke man die vanwege zijn lepra is verdreven en er twee angstaanjagende hyena's als huisdier op na houdt. Hij noemt een prijs voor het terugbrengen van Tibo, maar die kan ze niet opbrengen en ze vertrekt teleurgesteld. Tarzan wordt daarna bewogen door Tibo 's verdriet en de liefde van zijn moeder, en brengt de jongen bij haar terug.

De medicijnman zoekt wraak. Bukawai probeert de eer op te eisen voor de terugkeer van Tibo en wil bij zijn moeder een betaling hiervoor afpersen, maar deze wijst hem af . Hij wil wraaknemen op de inheemse familie en op Tarzan, maar wordt door de aapmens tegengewerkt.

Het einde van Bukawai. Bukawai, die na een storm Tarzan bewusteloos aantreft, neemt de aapmens gevangen en bindt hem aan een paal om hem door zijn hyena's te laten verslinden. Tarzan bevrijdt zich en laat de medicijnman in dezelfde positie achter, waarna Bukawai het lot treft dat hij voor zijn vijand had bedacht.

De Leeuw. Tarzan probeert tevergeefs om zijn apenstam van de noodzaak te doordringen om voortdurend wacht te houden tegen de gevaren rondom hen. Om ze een lesje te leren hult hij zich in een leeuwenhuid, die hij uit het dorp van Mbonga heeft weggenomen en verschijnt daarmee plotseling tussen hen in, maar hij treft ze daarbij alerter dan hij gedacht had, omdat ze hem massaal aanvallen en hem bijna dood slaan. Hij wordt maar net gered door de moed van zijn apenvriendje Manu, die hij daarvoor ook al onderschat had. Deze riskeert alles om Teeka en Taug duidelijk te maken dat de "leeuw" eigenlijk Tarzan is.

De nachtmerrie. Na een mislukte jacht, berooft Tarzan een inboorlingendorp van enkele rotte stukken olifantenvlees, die hij opeet. Hij wordt ziek van de bedorven maaltijd en krijgt een vreselijke nachtmerrie, waarin hij droomt dat hij bedreigd wordt door een leeuw, een adelaar en een enorme slang met het hoofd van een inboorling. Hij wordt weggevoerd door een reusachtige vogel, maar wordt wakker als deze hem uit zijn klauwen laat vallen. Hij vindt zichzelf terug in de boom waar hij was ingeklommen om te gaan slapen. Hij realiseert zich dat de gebeurtenissen niet echt waren. Als hij vervolgens wordt aangevallen door een gorilla, denkt hij dat dit ook een product van zijn koortsige verbeelding is, totdat hij daadwerkelijk gewond raakt. Hij doodt het beest, maar begint zich af te vragen wat nu echt is en wat fantasie. Het enige dat hij zeker weet is dat hij nooit meer zal eten van het vlees van een olifant .

De strijd om Teeka. Als hij enige kogelpatronen ontdekt in de hut van zijn overleden vader, neemt Tarzan deze mee als curiosa. Teeka wordt daarna meegevoerd door een aap van een andere stam en Tarzan en Taug bundelen hun krachten om de ontvoerder te achtervolgen en haar te redden. Als ze deze inhalen, worden ze omringd door de vijandelijke stam en bijna overmeesterd, totdat Teeka de patronen naar hun vijanden gooit in een ogenschijnlijk futiele poging om te helpen. Als een aantal ervan een rots raken en knallen, worden de vijandige apen  bang en redt ze daarmee haar "redders".

Een jungle-grap. Als onderdeel van zijn campagne om het inheemse dorp, waarvan hij de inwoners verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn apen-pleegmoeder, te kwellen en te bedriegen, vangt Tarzan Rabba Kega, de plaatselijke medicijnman, en plaatst hem in een val die de inboorlingen hebben neergezet om er een leeuw in te vangen. De volgende dag ontdekken de krijgers dat ze een leeuw hebben gevangen, maar dat deze de medicijnman heeft gedood. Ze nemen de leeuw in de kooi mee naar het dorp. Tarzan laat deze in het geheim los en verschijnt dan zelf gehuld in de leeuwenhuid die hij eerder had gebruikt om de apen te misleiden. Door het laten vallen van de vermomming, vertoont hij zichzelf en vertrekt. Als de inboorlingen genoeg moed hebben verzameld om hem te volgen, treffen ze de echte leeuw, waarvan ze nu echter aannemen dat het Tarzan in zijn vermomming is. Ze worden al snel uit de droom geholpen.

Tarzan redt de maan. Tarzan bevrijdt, onder de indruk van de man zijn moed, een inheemse krijger die de apen hebben gevangen, zich daarmee de woede van de andere apen op de hals halend. Weggejaagd, zondert hij zich af in de hut van zijn ouders. Later, banggeworden door een eclips waarbij duisternis de maan lijkt te verslinden, roepen ze hem terug. Tarzan stelt hen gerust door pijlen naar de "verslinder" te schieten en als de eclips passeert krijgt hij van de apen alle lof toebedeeld voor de "redding".


Edgar Rice Burroughs'
Tarzan's Verhalen uit de Tropische Wildernis

Het boek kent geen hoofdstukken.

Het boek bevat de volgende verhalen:
- Tarzan's Eerste Liefde
- De Gevangenneming van Tarzan
- Het Gevecht om den Balu
- De God van Tarzan
- Tarzan en de Negerjongen
- De Heksenmeester Zoekt Wraak
- Het Einde van Bukawai
- De Leeuw

Edgar Rice Burroughs'
Tarzan in het Oerwoud

Het boek vermeld geen verhalentitels, maar is verdeeld in 12 niet nader benoemde hoofdstukken.

Het boek bevat vertalingen van de volgende verhalen:
- Tarzan's First Love
- The Capture of Tarzan
- The Fight for the Balu
- The God of Tarzan
- Tarzan and the Black Boy
- The Witch Doctor Seeks Vengeance
- The End of Bukawai
- The Lion
- The Nightmare
- The Battle for Teeka
- A Jungle Joke
- Tarzan Rescues the Moon

CAST (in volgorde van verschijnen)

Teeka: jonge apin. Tarzans eerste liefde
Tarzan van de Apen: John Clayton, Lord Greystoke
Kala: Tarzans overleden apenmoeder
Kerchak: Koning van de Apen in de tijd dat Tarzan een jongen was
Taug: Tarzans rivaal voor de genegenheid van Teeka
Tublat: de man van Kala
Thaka, Numgo, Gunto: leden van Kerchaks apen
Mumga: bijna blinde oude apin
Mbonga: opperhoofd van de gomangani
Gazan "roodhuid": kind van of Teeka en Taug
Rabba Kega: medicijnman van de Mbonga
Tibo: tien jaar oude jongen
Momaya: moeder van Tibo
Bukawai: de onreine, medicijnman met lepra, woont samen met hyenas
Ibeto: vader van Tibo
Toog: verbannen koning van andere apentroep
Tubuto, Mweeza: leden van de stam van Mbonga
Bulabantu: onderhoofd van de stam van Mbonga
Gozan: lid van Kerchak's apen

Dieren,
Pisah, de vis
Numa, de leeuw
Bolgani, de gorilla
Histah, de slang
Dango, de hyena
Sheeta, de panter
Sabor, de leeuwin
Tantor, de olifant
Buto, de rinoceros
Bara, de hinde, het hert
Gimla, de krokodil
Pamba, de rat
Pacco, de zebra
Wappi, de antiloop
Gorgo, de buffel
Manu, de kleine aap
Horta, het zwijn
Duro, het nijlpaard

Overige namen:
Goro, de maan
Ara, de bliksem
Kudu, de zonBoekuitgaven

Tarzan's Verhalen
         uit de Tropische Wildernis  stofomslag
Tarzan's
         Verhalen uit de Tropische Wildernis 2e druk  stofomslag
Tarzan's Verhalen
         uit de Tropische Wildernis  stofomslag
Eerste druk (Serie 1). Tweede druk (Serie 7). Derde druk (Serie 11).


Tarzan in het
         Oerwoud
Tarzan in het
         Oerwoud
Witte Raven pocket
(Serie 18)
Tarzan pocket
(Serie 19).

Tijdschriftenverhalen

Groot
         Tarzanboek 1
Groot
         Tarzanboek 2
Groot
         Tarzanboek 3
Groot
         Tarzanboek 4
Groot Tarzanboek 1
Groot Tarzanboek 2
Groot Tarzanboek 3
Groot Tarzanboek 4

Stripverhalen

Tarzan Album 16 Classics 1249  Classics 1250  Classics 1251 Tarzan Classics 12236 Classics 12250
Classics Tarzan
Album 16
Tarzan Classics 1249, 1250 en 1251
Tarzan
Classics 12236
Tarzan
Classics 12250


Afrikaans

Die Avonture
         van Tarzan  stofomslag
Die
         Avonture van Tarzan 2e druk  stofomslag
Tarzan in
         die Oerwoud Tarzan
         Avonture in die Oerwoud
Zuid-Afrikaanse boekenDIVERSE ILLUSTRATIES.

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014-2021 by Marten Jonker.