home
Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef At the Earth's Core van januari tot februari 1913 1913
Eerste Amerikaanse uitgave in All Story Weekly in 4 afleveringen van 4 tot 25 april 1914
Eerste Amerikaanse boekuitgave door A.C.McClurg op 22 juli 1922.

EERSTE BOEKUITGAVE: In de Ingewanden der Aarde - 1923
Uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven te Rijswijk; 191 pagina's; in een vertaling van W.J.A. Roldanus Jr.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
De uitgave kent, evenals de latere herdruk, diverse oplages met verschillen in titelopmaak, schutbladen, kapitaalband en bindingswijze.

HERDRUK:

Gebr.Graauw's Uitg.-Mij N.V. te Amsterdam en Soerabaia, tweede druk 1946, 156 pagina's


TIJDSCHRIFTEN:
Weekblad Story, een uitgaaf van N.V. UITGAVEN "PONT-LEVIS" te Brussel;
in de nummers van 27 december 1946, nr 80 tot en met 4 juli 1947, nr 117.
verscheen het verhaal als Naar het Middelpunt der Aarde.
Illustraties hierbij zijn gesigneerd met fiora (verdere informatie ontbreekt vooralsnog).
De illustraties werden in meerdere nummers regelmatig herhaald.

SERIE:

Dit is het eerste deel van de verhalen die zich afspelen in Pellucidar:  
- In de ingewanden der aarde
- Pellucidar
- Tanar van Pellucidar
- Tarzan in de onderwereld
- Terug naar het stenen tijdperk
- Het land der verschrikking
- Pellucidar de ongebreidelde
kaart van Pellucidar

SAMENVATTING:
Burroughs vertelt hoe hij aan de rand van de Sahara woestijn, een merkwaardige ontmoeting heeft met David Innes, die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt:

David Innes is de erfgenaam van een welgestelde mijneigenaar die een experimentele "ijzeren mol" financiert. Deze graafmachine is ontworpen door zijn oudere vriend Abner Perry, een uitvinder. Tijdens een test komen ze tot de ontdekking dat het voeruig niet gedraaid kan worden. De machine, met hen beiden als inzettenden, graaft zich 500 mijl de aardkorst in en komt uit in de onbekende binnenwereld van Pellucidar. De aarde blijkt een holle schaal, waarbij Pellucidar het oppervlak vormt van het binnenste van die schaal.

Pellucidar wordt bewoond door prehistorische wezens uit alle geologische tijdperken en wordt gedomineerd door de Mahars, een soort vliegende reptielen, die zowel intelligent als ontwikkeld zijn, maar die de lokale stenen-tijd-mensen in slavernij en als voedselbron houden. Innes en Perry worden gevangen genomen door de aapachtige bedienden van de Mahars, de Sagoth, die met andere menselijke gevangenen onderweg zijn naar het hoofd van de Maharstad Phutra. Onder hun medegevangenen zijn de dappere Ghak de Behaarde, uit het land Sari, de onbetrouwbare Hooja de Sluwe en de mooie Dian de Schone uit Amoz.

David Innes, voelt zich aangetrokken tot Dian de Schone en verdedigt haar tegen de ongewenste aandacht van Hooja de Sluwe, maar door zijn gebrek aan kennis van de lokale gewoonten veronderstelt zij dat hij haar als slaaf wil en niet als vriend of geliefde, en dus stoot ze hem af. Pas later, nadat Hooja in een donkere tunnel aan hun ontvoerders ontsnapt en Dian dwingt met hem mee te gaan verneemt David van Ghak de oorzaak van het misverstand.

In Phutra worden de gevangenen slaven van de Mahar, en de mannen van de buitenwereld leren er meer over Pellucidar en de Mahar-maatschappij. De Mahars zijn allen vrouwelijke exemplaren, die zich door middel van parthenogenese (maagdelijke voortplanting) reproduceren met behulp van een goed bewaard "Groot Geheim" dat is beschreven in een boek van de Mahars. David ontdekt ook dat ze een feestmaal aanrichten met geselecteerde menselijke gevangenen tijdens een geheim ritueel. Tijdens een ordeverstoring weet David te ontsnappen uit Phutra, raakt verdwaald en maakt een aantal avonturen mee voordat hij weer stiekem terugkeert in de stad. Als hij zich weer bij Abner voegt, bemerkt hij dat deze niet eens wist dat hij weg is geweest en de twee ontdekken dat tijd in Pellucidar, bij gebrek aan objectieve middelen om het te meten, een zeer subjectieve zaak is, waarbij verschillende mensen een verschillend tijdsverloop ervaren.

Zich schuldig voelend door hoe hij Dian heeft behandeld, ontsnapt David Innes opnieuw en uiteindelijk vindt hij haar. Hij wint haar voor zich door de kwaadaardige Jubal de Lelijke, een andere ongewenste aanbidder, te verslaan. David maakt het weer goed en hij en Dian trouwen met elkaar.
Later leiden David en Abner, samen met Ghak en andere bondgenoten, een opstand van de mensen tegen de wrede Mahars. Hun vijanden worden getroffen door het verlies van het Groot Geheim, dat David heeft gestolen en verstopt. Om de strijd verder te helpen keert David  terug naar de ijzeren mol, waarin hij en Dian terug zullen reizen naar de buitenwereld om zich de daar aanwezige technologie te verschaffen. Pas als ze onderweg zijn ontdekt David dat Hooja de Sluwe Dian de Schone heeft omgewisseld voor een gedrogeerde Mahar.

We weten nu dat David, terug in de buitenwereld, Burroughs ontmoet, die na het horen van zijn verhaal en het zien van zijn prehistorische gevangene, David helpt met het bevoorraden van de mol en het voorbereiden van zijn terugkeer naar Pellucidar.

Trivia:
Van het verhaal is een film gemaakt "At the earth's core" die in Nederland is uitgebracht met als titel "Naar het binnenste der aarde"

Edgar Rice Burroughs'
In de Ingewanden der Aarde

HOOFDSTUKKEN (1e druk)

PROLOOG
I. NAAR DE EEUWIGE VUREN.
II. EEN VREEMDE WERELD.
III. EEN VERANDERING VAN MEESTERS.
IV. DIAN, DE SCHOONE.
V. SLAVEN.
VI. HET BEGIN DER VERSCHRIKKING.
VII. VRIJHEID.
VIII. DE MAHAR TEMPEL.
IX. HET AANGEZICHT DES DOODS.
X. PHUTRA WEER.
XI. VIER DOODE MAHARS.
XII. VERVOLGING.
XIII. DE SLUWE.
XIV. DE TUIN VAN EDEN.
XV. TERUG NAAR DE AARDE.

CAST (in volgorde van verschijnen)

Edgar Rice Burroughs: auteur van het verhaal
David Innes: erfgenaam van welgestelde mijneigenaar
Abner Perry: uitvinder van de IJzeren Mol en vriend van David Innes
Dian de Schone: gevangene van de Mahars, dochter van de koning van Amoz
Jubal de lelijke: aanbidder van Dian, waarvoor ze is gevlucht.
Dacor de Sterke: broer van Dian
Ghak de Behaarde: koning van Sari
Hooja de Sluwe: gevangene van de Mahars die probeert Dian het hof te maken.
Ja: behorend tot de Mezops, eilandbewoners en vissers.
Sol-to-to: een MaharBoekuitgaven

In de Ingewanden
         der Aarde 1e druk  stofomslag
In de Ingewanden
         der Aarde 2e druk  stofomslag
Eerste druk (Serie 3). Tweede druk (Serie 7).

Tijdschriften

Weekblad Story
Weekblad Story nr 80 t/m nr 107
VOOR DIVERSE ILLUSTRATIES: ZIE DEEL 2 VAN 'IN DE INGEWANDEN DER AARDE'


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014-2016 by Marten Jonker.