homeHistorie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef Back to the Stone Age tussen 26 januari en 11 september 1935.
Eerste Amerikaanse uitgave in Argosy Weekly in zes afleveringen van 9 januari tot 13 februari 1937.
Eerste Amerikaanse boekuitgave door Edgar Rice Burroughs, Inc. op 15 september 1937.

EERSTE BOEKUITGAVE: Terug naar het Steenen Tijdperk - 1939
Uitgave van Allert de Lange te Amsterdam; 241 pagina's; in een vertaling van C.C. Bender.
De uitgave kent verschillend uitgevoerde oplagen.

HERDRUK:
Uitgeverij Ridderhof te Ridderkerk; pocketuitgave in 1973 (Science fiction pocket 6 met 223 pagina's; titel: "terug naar het stenen tijdperk"; ISBN 90 308 0033 X)

SERIE:
Dit is het vijfde deel van de verhalen die zich afspelen in Pellucidar:  
- In de ingewanden der aarde
- Pellucidar
- Tanar van Pellucidar
- Tarzan in de onderwereld
- Terug naar het stenen tijdperk
- Het land der verschrikking
- Pellucidar de ongebreidelde
kaart van Pellucidar
SAMENVATTING:
Het verhaal onthult het lot van Wilhelm von Horst, het vermiste lid van de expeditie onder leiding van Jason Gridley en Tarzan om de keizer van de binnenwereld Pellucidar te redden uit handen van de Korsaren, zoals beschreven in de vorige roman "Tarzan in de onderwereld". Het verhaal begint met een korte samenvatting van het incident waarbij Gridley, von Horst, en Tarzans Waziri krijgers, onder aanvoering van Muviro, gevangen zitten tussen en van elkaar gescheiden worden door een horde jagende sabeltandtijgers. Op zichzelf aangewezen raakt von Horst al snel het spoor bijster, maar komt bij toeval de Waziri weer tegen en  raakt dan opnieuw verdwaald als hij stom genoeg besluit alleen op jacht te gaan.

Von Horst valt ten prooi aan een pterodactyl, die hem naar zijn nest in de krater van een dode vulkaan brengt. De man wordt, door gif verlamd, samen met andere slachtoffers achtergelaten, met de bedoeling als levende voorraadkast te fungeren voor de jongen van het schepsel, zodra deze uit het ei komen. Von Horst maakt kennis met de eveneens verlamde medegevangenen, de inheemse krijger Dangar van Sari, een van de stammen die het keizerrijk Pellucidar bevolken. Van hem leert hij geleidelijk de taal van Pellucidar. Gelukkig voor Von Horst heeft zijn kleding er voor gezorgd, dat hij niet de volle dosis gif kreeg toegeziend en hij herstelt op tijd van zijn verlamming om Dangar te redden van een pas uitgekomen jong. Hij doodt het jong en maakt van zijn huid een lange riem, waarmee hij de volwassen pterodactyl bij terugkomst vangt en doodt. Hierna gebruikt hij de riem om de nog steeds verlamde Dangar mee te nemen uit het nest. In het bos aan de voet van de berg bouwt hij een boomhut om als veilige basis te dienen terwijl Dangar herstelt.

Daarna redt Von Horst een andere inwoner, Skruf van Basti, van een hyaenodon. Skruf was op jacht naar een tarag (sabeltandtijger). Het hoofd hiervan heeft hij nodig als bruidsschat. Omdat hij het land kent, vergezellen Von Horst en Dangar hem zodra deze laatste is hersteld. Als ze uiteindelijk het gezochte beest treffen, zoekt Skruf angstig een heenkomen, terwijl zijn metgezellen het beest doden. Ondanks zijn lafheid pakt Skruf de trofee en de drie trekken verder naar het klippendorp Basti. Maar eenmaal daar verraadt hij de anderen, doet voorkomen alsof hijzelf het dier heeft gedood en veroordeelt zijn metgezellen tot slavernij.

Von Horst en Dangar worden samen met andere slaven aan het werk gezet om nieuwe grotten in de rotsen te hakken. Von Horst wordt dan verliefd op La-ja van Lo-har, een slavin, en bij het verdedigen van haar veroorzaakt hij een algemene slavenopstand. Hij leidt alle slaven naar de vrijheid, waarna deze afzonderlijk terugkeren naar hun eigen stammen. Von Horst kiest er voor om La-ja te vergezellen naar Lo-har in plaats van verder te gaan met Dangar naar Sari. Tijdens de reis verandert de wens van Von Horst om naar de buitenwereld terug te keren langzamerhand in een verlangen om bij La-ja te blijven.

Het eerste deel van hun reis voert Von Horst en La-ja door het beruchte Doodenbosch. In dit bos bevinden zich de uitgestrekte grottenstelsels van de Gorbussen, kannibalistische albino's die uit vluchtige herinneringen opmaken dat ze vroeger moordenaars waren in de buitenwereld en als straf naar Pellucidar zijn gere´ncarneerd. Ten prooi gevallen aan de Gorbussen, worden Von Horst en La-ja samengebracht met andere gevangenen, de uit Basti afkomstige Skruf en Frug , die hen achterna hebben gezeten. De vier zetten hun meningsverschillen opzij om te kunnen ontsnappen, maar vervolgens beschamen de mannen uit Basti het vertrouwen en ontvoeren van La-ja.

Von Horst komt tijdens de achtervolging van de kidnappers een tandor (mammoet) te hulp  die gewond is door scherpe bamboestokken die in zijn voetzolen steken. Von horst verwijdert deze. Hij haalt de kidnappers in, maar voordat hij orde op zaken kan stellen, worden hij en Frug gevangen genomen door de Mammouth-Mannen, een stam die mammoeten gebruikt als rijdier. Skruf en La-ja weten hieraan te ontkomen. Ingekwartiert bij familie van een krijger beraamt Von Horst opnieuw een plan om te ontsnappen, daarbij geholpen door ontevreden bewoners en zijn vriend Thorek, een lid van de stam, die eerder samen met hem gevangen zat in Basti. Hij ziet zijn kans schoon als hij samen met anderen als gladiator moet vechten, tegen elkaar, maar ook tegen sabeltandtijgers en mammoeten. Een van de mammoeten blijkt Ouwe Grijskop te zijn, het beest dat hij eerder redde, en met vereende krachten slagen zij erin de vrijheid te bereiken.

Opnieuw weet Von Horst bij Skruf en La-ja te komen en wel op het moment dat deze worden aangevallen door Ganaks (Bison-mannen). Hoewel hij enkele hiervan weet te doden, raakt hij uiteindelijk toch gevangen, dit keer in gezelschap van La-ja. Bij hun ontsnapping worden ze geholpen door de Ouwe Grijskop maar ze raken opnieuw van elkaar gescheiden. Von Horst sluit zich aan bij een landgenoot van La-ja, Gaj, die eerder samen met hem gevangene was van de Mammouth-mannen. Met behulpt van Gaj slaagt Von Horst erin La-ja te volgen naar Lo-har. Hij redt haar van Gaz, een ongewenste aanbidder, en hij en La-ja verklaren elkaar eindelijk hun liefde. Hun vereniging resulteert erin dat hij de nieuwe hoofdman van Lo-har wordt nu zijn bruid de dochter is van de voormalige heerser van Lo-har, Brun, die weg is op zoek naar La-ja.

De verschillende verhaallijnen worden weer met elkaar verbonden door de komst van een gezelschap uit Sari (met daarbij ook Brun) onder leiding van David Innes. Innes, zo blijkt, heeft de belofte overgenomen, die Jason Gridley aan het einde van het vorige boek deed om de vermiste Von Horst te zoeken. Het blijkt dat Gridley zelf zich door de andere leden van de exeditie had laten overhalen om met hen mee terug te gaan naar de buitenwereld. Von Horst wijst Innes aanbod af om mee te gaan naar Sari en verkiest bij La-ja te blijven in Lo-har.

Edgar Rice Burroughs'
Terug naar het Steenen Tijdperk

HOOFDSTUKKEN (1e druk)

1. - Levende dooden.
2. - De Kuil der Verschrikkingen.
3. - De Eenige Hoop.
4. - Skruf van Basti.
5. - In Slavernij.
6. - La-ja.
7. - De Vlucht van de Slaven.
8. - Het Doodenbosch.
9. - De Knekelholen.
10. - Gorbuzen.
11. - Vetgemest om geslacht te worden.
12. - De Mammouth-Mannen.
13. - Gevangen genomen.
14. - "Hij moet sterven!"
15. - De Bruidegom.
16. - De Ouwe Grijskop.
17. - De kleine Bergkloof.
18. - Bison-mannen.
19. - Kru.
20. - De bulkende kudde.
21. - Verlaten.
22. - Gaz.

N.B. De inhoudsopgave in het boek vermeldt in een
enkel geval een iets andere titel als bij de hoofdstukken
staat.

CAST (in volgorde van verschijnen)

Jason Gridley: vriend van Burroughs en uitvinder van de Gridley-golf.
Luitenant Friedrich Wilhelm Erich von Mendeldorf von Horst: stuurman van de O220.
Muviro: opperhoofd van de Waziri.
Dangar: een krijger uit Sari.
Dian de Schone: echtgenote van David Innes.
Skruf: een krijger uit Basti.
Frug: hoofdman van de Basti.
La-ja: een slavin in Basti, dochter van Brun.
Thorek: een Mammouth-Man.
Gaz: een krijger uit Lo-har.
Torp: hoofdman van de Gorbus.
Durg: een Gorbus.
Trog: aanvoerder bij de Mammouth-Mannen.
Mamth: hoofdman van de Mammouth-Mannen van Ja-ru.
Gorph: een Mammouth-Man.
Turth: een Mammouth-Man.
Grum: dochter van Gorph.
Mumal: vrouw van Gorph.
Lotai: dochter van Gorph.
Horg: een Mammouth-Man.
Brun: hoofdman van Lo-har.
Daj: een krijger uit Lo-har.
Drovan: hoofdman van de Ganaks - Bison-Mannen.
Trun: een Ganak.
Kru: nieuwe hoofdman van de Bison-Mannen.
Tant: wedijvert om het leiderschap van de Bison-mannen.
David Innes: Keizer van Pellucidar.

Boekuitgaven

Terug naar het
         Steenen Tijdperk 1e druk  Terug naar
         het Steenen Tijdperk 1e druk alternatieve band  stofomslag
Eerste druk (Serie 24).


terug naar het
         stenen tijdperk pocket Ridderhof
Ridderhof pocket
(Serie 32)

De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014-2016 by Marten Jonker.