home


Een Liefde op Venus


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef The Pirates of Venus tussen 2 oktober en 6 november 1931
Eerste Amerikaanse uitgave in Argosy Weekly in 6 afleveringen van 17 september tot 22 oktober 1932

Eerste Amerikaanse boekuitgave met als titel Pirates of Venus door Edgar Rice Burroughs, Inc. op 15 februari 1934

TIJDSCHRIFTEN:
Dit verhaal verscheen in diverse afleveringen in de weekbladen 'ABC' en 'Unicum'.
De illustraties bij dit verhaal werden verzorgd Mabel Dickinson Lapthorn
Unicum: van 22 december 1934 nr 47 tot en met 7 september 1935 nr 32
ABC: van 26 mei 1935 nr 18 tot en met 26 januari 1936, nr. 1
De hier gebruikte vertaling werd later gebruikt voor de boekuitgave van A.G. Schoonderbeek.

EERSTE BOEKUITGAVE: Een Liefde op Venus - 1935
Uitgave van Allert de Lange te Amsterdam; 209 pagina's; in een vertaling van C.C. Bender.


HERDRUKKEN:
A.G. Schoonderbeek te Laren, met als titel Piraten op Venus, 1936, 198 pagina's. De tekst hierin is dezelfde als die in de eerder verschenen tijdschriften. De vertaler is vooralsnog niet bekend.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
Van deze uitgave zijn in ieder geval twee oplagen bekend. Deze vertonen uiterlijk zoveel verschil, dat gedacht kan worden aan twee verschillende drukken. Het logo AP doet denken aan een mogelijk verband met De Arbeiderspers, maar hier is geen enkel bewijs voor gevonden. Het boekblok van deze twee oplagen is evenwel precies gelijk.SERIE:
Dit is het eerste deel van vijf Venusverhalen:
- Piraten op Venus,
- Verdwaald op Venus,
- Carson van Venus,
- Vlucht op Venus,
- The Wizard op Venus (niet vertaald).
Kaartje van Amtor
Kaartje van Venus / Amtor uit
het tijdschrift ABC van 2 februari  1936.
SAMENVATTING:
Toen Carson van Venus in zijn geweldig raketschip van Guadalupe, aan de westkust van Mexico, vertrok, was zijn plan zich naar Mars te begeven. Langer dan een jaar waren zijn berekeningen gecontroleerd en nogmaals gecontroleerd door de bekwaamste geleerden en astronomen van Amerika. Het ogenblik van zijn vertrek werd nauwkeurig vastgesteld, evenals de ligging en de inclinatie van de baan, waar langs het raketschip zijn reis zou aanvaarden. De tegenstand van de atmosfeer van de Aarde was zo nauwkeurig mogelijk berekend, evenals haar aantrekkingskracht. Ook met de aantrekkingskracht der andere planeten en tevens met die van de Zon had men rekening gehouden. De snelheid van het raketschip in onze atmosfeer en daar buiten was zo nauwkeurig als slechts wetenschappelijk mogelijk was, vastgesteld, doch met één factor had men verzuimd rekening te houden. Hoe onbegrijpelijk het ook lijken moge, niemand had rekening gehouden met de aantrekkingskracht van de Maan.
Reeds kort na zijn vertrek bemerkte Carson dat hij uit zijn baan geraakt was en geruime tijd leek het dat hij tegen onze satelliet te pletter zou slaan. Alleen de geweldige snelheid van het raketschip en de aantrekkingskracht van een grote ster redden hem van deze catastrophe; hij vloog over de Maan heen met een speling, die bijna niet geringer had kunnen zijn. Nauwelijks vijf duizend voet boven haar hoogste bergen.
Daarna, gedurende een gehele maand, begreep hij dat hij zich bevond in de greep van de aantrekkingskracht van de Zon en dat hij ten dode opgeschreven was.
Toen eindelijk, rechts van hem, heel in de verte, Venus zichtbaar werd, had hij de hoop reeds lang opgegeven. Hij begreep dat hij haar baan kruisen zou en dat de kans bestond dat zij hem zou opeisen in plaats van de Zon. Dit zou echter geen verandering brengen in zijn lot, want had de wetenschap niet onomstotelijk bewezen dat zich op Venus geen zuurstof bevindt en dat er derhalve geen leven mogelijk is voor wezens zoals die, welke de Aarde bevolken.
Weldra trok Venus hem tot zich en het raketschip dook met een geweldige snelheid naar de wolkenzee van haar omhulling.
Dezelfde methode volgend als die welke hij van plan geweest was toe te passen bij zijn landing op Mars, maakte hij de parachutes los, waardoor de snelheid van het vliegtuig geremd werd, gespte zijn zuurstofapparaat om en bevestigde zijn masker voor zijn gezicht.
Belandend tussen de takken van reusachtige bomen, die hun kruinen vijf duizend voet boven de oppervlakte van de planeet verhieven, overkwam hem bijna onmiddellijk het eerste der lange reeks avonturen van zijn verblijf op Amtor, zoals Venus door haar bewoners genoemd wordt. Alvorens hij de bomenstad Kooaad bereikte en de gast-gevangene werd van Mintep, de koning, werd hij achtervolgd en aangevallen door afzichtelijke, in bomen levende, vleesetende dieren.
Het was daar dat hij Duare, de dochter des konings, zag en lief kreeg, Duare, wier persoon heilig was en wier gelaat, op straffe des doods slechts door een man van Koninklijke bloede aanschouwd mag worden.
Hij werd gevangen genomen door vijanden van Mintep en op een schip gebracht, dat hem als slaaf naar een ver land moest brengen. Hij zette het scheepsvolk aan tot muiterij, redde Duare van ontvoerders, maar nog altijd wees zij hem af. Telkens opnieuw schonk hij haar bewijzen van zijn liefde, beschermde haar en redde haar het leven, maar nog altijd bleef zij de hoogheilige dochter eens konings.
(overgenomen uit: Vlucht op Venus)

Edgar Rice Burroughs'

Een Liefde op Venus

Piraten op Venus

HOOFDSTUKKEN

I. Carson Napier.
II. Vertrek naar Mars.
III. In Razende Vaart naar Venus.
IV. Naar het Paleis van den Koning.
V. Het Meisje in den Tuin.
VI. Het inzamelen van Tarel.
VII. Bij het Graf van Kamlot.
VIII. Aan boord van de Sofal.
IX. Soldaten der Vrijheid.
X. Muiterij.
XI. Doeara, Prinses van Venus.
XII. "Schip in Zicht!".
XIII. De Ramp.
XIV. Storm.
HOOFDSTUKKEN

I. Carson Napier.
II. Vertrokken naar Mars.
III. Op Venus af....
IV. Naar het huis van den Koning.
V. Het meisje in den tuin.
VI. Tarel verzamelen.
VII. Bij Kamlots graf.
VIII. Aan boord van de Sofal.
IX. Soldaten der vrijheid.
X. Muiterij.
XI. Duare.
XII. "Een schip!".
XIII. Catastrophe.
XIV. Storm.

CAST (in volgorde van verschijnen)

Jason Gridley - uitvinder van de Gridley-golf
Ralph Rothmund - secretaris van Edgar Rice Burroughs
Jerry - operatiezuster van Edgar Rice Burroughs
Carson Napier - Zou oorspronkelijk naar Mars maar belandde op Venus en kan dankzij zijn telepatische gaven zijn verhaal doen.
Chand Kabi - oude Hindoe mysticus, onder wiens leiding Carson Napier wordt grootgebracht en die hem leert telepathie toe te passen
John Carson - rechter en overgrootvader van Carson Napier. Napier erft een groot fortuin van John Carson.
Sir James Jeans - Natuurkundige en publicist van een aantal populaire boeken over astronomie
Jimmy Welsh - Amerikaanse ingenieur die Napier helpt bij het bouwen van zijn raket
Duran - krijger van Vepaja, die Napier als eerste gevangen neemt als hij in Koaad land
Olthar - Amtoriaanse krijger uit Koaad, zoon van Duran.
Kamlot - zoon van Duran, wordt vriend van Napier en beleeft samen met hem diverse avonturen
Zuro - de vrouw van Duran
Alzo - de vrouw van Olthar
Tofar - kapitein van de paleiswacht van Mintep.
Danus - beheerder van de bibliotheek van Kooad
Mintep - Jong(=koning) van het koninkrijk Vepaja
Honan - Vepajaan die gevangen wordt genomen door de klangan als hij Duare probeert te beschermen
Duare - geliefde van Carson, prinses, dochter van koning Mintep
Gamfor - grote Amtoriaan, eerst boer maar later matroos bij de Thoristen. Neemt deel aan muiterij op de Sofal.
Kiron - goed gebouwde soldaat van Thora. Staat aan de kant van Napier bij de muiterij op de Sofal
Vilor - een spion van de Thoristen.
Zog - voormalige slaaf, nu matroos van die deelneemt aan de muiterij.
Anoos - spion van de Thoristen tussen de gevangenen op de Sofal
Kodj - neemt deel aan muiterij maar verzet zich tegen het leiderschap van Napier.
Moosko - ongyan van Thora, aan boord van de Yan
Byea - een van de gevangen vrouwen aan boord van de Sovong


Boekuitgaven


Een Liefde op
                  Venus  stofomslag
Piraten op Venus  stofomslag
Piraten op Venus 
Uitgave De Lange (Serie 24). Uitgaven Schoonderbeek (Serie 25).

Tijdschriften


ABC
Unicum
ABC
Unicum


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014- 2019 by Marten Jonker.