homeHistorie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef de vier verhalen, die uiteindelijk in Lost on Venus werden opgenomen tussen:
1. - 4 mei en 20 juli 1940: Captured on Venus; eerste Amerikaanse uitgave van dit verhaal in Fantastic Adventures van maart 1941 onder de titel Slaves of the Fishmen
2. - 16 september en 24 september 1940: The Fire Goddess; eerste Amerikaanse uitgave van dit verhaal in Fantastic Adventures van juli 1941 onder de titel Goddess of Fire
3. - 15 oktober en 22 oktober 1940: The Living Dead; eerste Amerikaanse uitgave van dit verhaal in Fantastic Adventures van november 1941
4. - 2 november en 16 november 1940: War on Venus; eerste Amerikaanse uitgave van dit verhaal in Fantastic Adventures van maart 1942
Eerste Amerikaanse boekuitgave met als titel Escape on Venus door Edgar Rice Burroughs, Inc. op 15 oktober 1946

EERSTE en enige BOEKUITGAVE: Vlucht op Venus - 1949
Uitgave van uitgeverij De Steenuil te Hoorn; 282 pagina's in een vertaling van J. van Dijk.
Deze uitgave verscheen in verschillende uitvoeringen als gebonden hardcover en ook als ingenaaid met blanco softcover.
In 2021 is door Paul Selier op een andere uitvoering gewezen.
Omdat dit tot dusver het enige bekende exemplaar is, is niet bekend of het hier een speciale of een normale uitgaaf betreft.
Aanvullende informatie over het bestaan van meerdere exemplaren of andere titels met een vergelijkbaar kaft zijn gewenst.

SERIE:
Dit is het vierde deel van vijf Venusverhalen:
- Piraten op Venus,
- Verdwaald op Venus,
- Carson van Venus,
- Vlucht op Venus,
- The Wizard op Venus (niet vertaald).
Kaartje van Amtor
Kaartje van Venus / Amtor uit
het tijdschrift ABC van 2 februari  1936.
SAMENVATTING:
Met zijn geliefde prinses, Duare, aan zijn zijde, is Carson Napier er weer in geslaagd om te ontsnappen aan de geduchte machten van Amtor en hun netwerk van doortraptheid - alleen om ten prooi te vallen aan een afschuwelijk ras van humanoÔde amfibieŽn, geregeerd door de gevreesde koning Tyros de Bloedige.

Maar Carson is veel meer dan een voortvluchtige en een gevangene; hij is de enige aardbewoner die door de omhullende wolken rond Venus is gedrongen, om daar een piraat te worden, een ontdekkingsreiziger en uiteindelijk een prins van haar steden. Zijn vastbeslotenheid om de verschrikkingen van deze woeste wereld te overleven en zijn lieflijke bruid veilig thuis te brengen, voert hij hen beiden door enkele van de meest opwindende avonturen ooit.


Edgar Rice Burroughs'

Vlucht op Venus

HOOFDSTUKKEN

De tekst begint met een voorwoord, waarin de voorafgaande avonturen kort worden samengevat. Hierna volgen 55 hoofdstukken zonder titels.


CAST (in volgorde van verschijnen)

Carson Napier - de protagonist van het verhaal
Edgar Rice Burroughs - de auteur die het verhaal op telepatische wijze doorkrijgt van Napier
Mintep - Jong (koning) van het koninkrijk Vepaja
Duare - geliefde van Carson, prinses, dochter van koning Mintep
Mephis - de krankzinnige dictator van Korvan
Klufar - Amtoriaanse geleerde van 3000 jaar geleden die de relativiteit van de afstand had ontdekt
Taman - opvolger van Mephis, Jong van Korvan
Tyros - de Bloedige, Jong van Mypos
Ulirus - officier van Mypos, die Carson en Duare gevangen neemt
Vomer - officier van Mypos, belast met het toezicht op de slaven
Kandar - Tanjong (kroonprins) van Japal, medegevangene van Carson in Mypos
Deken Edmund Rice - voorvader van Carson Napier en Burroughs (1594-1663)
Cole Codoveg - Britse koning in de derde eeuw, voorvader van Deken Edmond Rice
Kod - inkoper van slaven voor Tyros, die Duare koopt op de slavenmarkt
Skabra - vrouw van Tyros, Vadjong  (koningin) van Mypos
Yron - edele van Mypos, die Kandar en Carson koopt op de slavenmarkt
Artol - krijger van Japal, slaaf van Mypos samen met Kandar en Carson
Gangor - scheepskapitein van Japal, die tien soldaten van Japal tot slaven maakte
Plin - krijger van Mypos, verkocht als slaaf
Jantor - Jong van Japal en vader van Kandar
Doran - broer van Kandar
Yat - opperhoofd van de Timals
Loto-El-Ho-Ganja Kum O Raj (Betty Callwell) - letterlijk Hoogste aller hoogste vrouwen, Godin van het vuur. Jonge vrouw uit Brooklyn die op mysterieuze manier in 1906 naar Venus werd getransporteerd, misschien net als John Carter naar Mars, en die met behulp van carson haar geheugen terugkrijgt.
Duma - Jong van de Brokols. Deze heten altijd Duma
Ka-at - yorkokor (kolonel) van Brokol
Jonda - vookor (kapitein) van Tonglap, tegelijk met Carson gevangene van de Brokols
Dua - Vadjong van de Brokols. Deze heten altijd Dua
Ro-ton - hogepriester van Brokol
Ata-voo-med-ro - letterlijk Een Millioen Drie. Vooyorgan (eerste mens, Het Belangrijkste Volk) van Amtor, Amoebe volk.
Vik-vik-vik - letterlijk negen negen negen, Jong van Voo-ad
Dan-voo-med - D-1.000.000, Wacht van de Vooyorgan die zich voor de ogen van Carson en Duare in tweeŽn splitst.
Ero Shan - Korgan Sentar (Militair, Bioloog) in Havatoo
Nalte voo jan kum Baltoo - letterlijk Nalte, de dochter van Baltoo
Vik-yor - Negen Honderd. Mutant van de Vooyorgans die zich niet kan splitsen
Djup - kannibaal die probeert Duare tot vrouw te nemen en dat met de dood moet bekopen
Danlot - lokotor (generaal) die het commando heeft over de vloot van Falsa
Ambat - Korgan Kantum (militair, scheikundige/geneeskundige)
Ganjo - rokor (onderluitenant), commandant van de Athgan (verkenner) 975
Hajan - de Jong van Panga
Banat - yorkokor van Panga, die Carson en Ero Shan arresteert
Jeft - de Jong van Hangor
Stalar - opzichter van de slaven van Hangor
Omat - neef van Jeft en bewaker van Carson tijdens zijn slavernij
Mor - Wolk-Man, die Carson, Duare en Ero Shan door het Gebergte der Wolken begeleidt.


Boekuitgaven


Vlucht op Venus 1  Vlucht op
                  Venus 2  stofomslag
 Uitgave De Steenuil (Serie 27).

Vlucht op Venus Paul Selier  
 Uitgave De Steenuil
(bron Paul Selier)
De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014- 2019 by Marten Jonker.