homeHistorie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB schreef Lost on Venus tussen 6 augustus en 12 november 1932
Eerste Amerikaanse uitgave in Argosy Weekly in 7 afleveringen van 4 maart tot 18 april 1933

Eerste Amerikaanse boekuitgave met als titel Lost on Venus door Edgar Rice Burroughs, Inc. op 15 februari 1935

TIJDSCHRIFTEN:
Dit verhaal verscheen in diverse afleveringen in de weekbladen 'ABC' , 'Unicum' en 'Cinema & Theater'
Unicum: van 22 december 1934 nr 47 tot en met 7 september 1935 nr 32 (33 afleveringen)
ABC: van 26 mei 1935 nr 18 tot en met 26 januari 1936, nr. 1 (33 afleveringen)
Cinema & Theater: van 12 oktober 1935 nr 611 tot en met 25 april 1936 nr 639 (29 afleveringen)
Het verhaal in Cinema & Theater begint met een inleiding waarin de gebeurtenissen in Piraten op Venus uiteen worden gezet, omdat dit verhaal niet in dit tijdschrift was verschenen.
Voor de boekuitgave van A.G. Schoonderbeek werd dezelfde vertaling gebruikt.


EERSTE en enige BOEKUITGAVE: Verdwaald op Venus - 1936

Uitgave van A.G. Schoonderbeek te Laren; 219 pagina's. De tekst hierin is dezelfde als die in de eerder verschenen tijdschriften. De vertaler is vooralsnog niet bekend.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.


SERIE:
Dit is het tweede deel van vijf Venusverhalen:
- Piraten op Venus,
- Verdwaald op Venus,
- Carson van Venus,
- Vlucht op Venus,
- The Wizard op Venus (niet vertaald).
Kaartje van Amtor
Kaartje van Venus / Amtor uit
het tijdschrift ABC van 2 februari  1936.
SAMENVATTING:
Het leven op Venus is niet gemakkelijk geweest voor de man van de Aarde Carson Napier.
Al zijn moed en sluwheid is nodig om in leven te blijven in deze wereld van dodelijke monsters en zelfs nog dodelijkere mensen. Maar Carson is vastbesloten om meer te doen dan slechts te overleven. Hij heeft gezworen om prinses Duare terug te brengen naar haar koninkrijk in de boomtoppen van Vepaja - ook al ligt er een onbeschreven grondgebied van duizend kilometer tussen hem en zijn verheven doel.
Zijn zoektocht begint al met de verraderlijke Kamer met de Zeven Deuren. Hij kan die naar believen verlaten, maar zes van de zeven deuren leiden naar een afschuwelijke dood en slechts één is de deur van het leven. Ook moeten de gruwelen van Kormor, de Stad van de Dood, worden getrotseerd. Aangevallen door beestmannen en gevangen gezet door meedogenloze wetenschappers, vecht onze held tegen wil en dank zich een weg over een wereld met onvoorstelbare gevaren - want de mooie prinses, die Carson heeft beloofd te zullen dienen, is ook de vrouw van wie hij houdt, ook al wenst de prinses noch zijn hulp, noch zijn genegenheid, in de wetenschap dat haar mensen hem zullen executeren zodra hij hun land binnenkomt! Maar de eer van de man van de Aarde, om zijn beloftes na te komen, is in het geding.


Edgar Rice Burroughs'

Verdwaald op Venus

HOOFDSTUKKEN

I. De zeven deuren.
II. Verdwaald.
III. Kannibalen.
IV. Brand.
V. -.
VI. De steile glooiing af.
VII. Het sombere kasteel.
VIII. Het meisje in den toren.
IX. De pygmeeën.
X. De laatste seconde.
XI. Het leven of de dood?
XII. Havatoo.
XIII. Een professor in de sterrenkunde.
XIV. Een aanval in den nacht.
XV. De stad van den dood.
XVI. Een verrassing.
XVII. Verborgen.
XVIII. Onder verdenking.
XIX. De vlucht.
BESLUIT


CAST (in volgorde van verschijnen)

Moosko - Ongyan van Thora
Vilor - een spion van de Thoristen
Duare - geliefde van Carson, prinses, dochter van koning Mintep
Carson Napier - de protagonist van het verhaal, ook bekend als Albargan, de zonder-haar-man
Sov - kapitein van de wacht in Kapdor
Hokal - officier van Kapdol die Carson gevangen neemt op bevel van Moosko
Skor - de krankzinnige Jong van Morov
Nalte voo jan kum Baltoo - letterlijk Nalte, de dochter van Baltoo
Baltoo - de Jong van Andoo
Ul - leider van de pygmeeën
Ero Shan - Korgan Sentar (Militair, Bioloog) in Havatoo
Mohar - Korgan Kantum (Militair, Scheikundige) in Havatoo
Hara Es - de vrouw in Havatoo onder wiens toezicht Nalte kum Amoo wordt geplaatst
Mankar - voormalig Jong van Havatoo
Herlak - de soldaat in Havatoo onder wiens toezicht Carson wordt geplaatst
Shogan - Kantum (Scheikundige) in Havatoo
Mal Un - het levende lijk van Kormor
Kroona - oude vrouw in Kormor, een van de weinige levende mensen in die stad.


Boekuitgaven


 stofomslag
 Uitgave Schoonderbeek (Serie 25).

Tijdschriften


ABC
Unicum
Cinema en Theater
ABC
Unicum
Cinema & Theater


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014- 2019 by Marten Jonker.