home


Historie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB voltooid Tarzan of the Apes op 14 mei 1912 's morgens om 10:25.
Eerste Amerikaanse uitgave in All-Story Magazine van oktober 1912
Eerste Amerikaanse boekuitgave door A.C.McClurg in 1914

PULP:Tarzan de Aapmensch - 1920
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1920, als Tarzan de aapmensch.
Dit was nummer 1 van de driedelige Cinema detective serie, met 32 blz. voor f. 0,30.
Het verhaal volgt de filmserie Tarzan de Aapmensch en Tarzan onder de Menschen uit 1918 met Elmo Lincoln als Tarzan en Enid Markey als Jane en heeft in die zin weinig met het oorspronkelijk verhaal van Edgar Rice Burroughs te maken.

EERSTE BOEKUITGAVE: Tarzan van de apen - 1920
Uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven te Rijswijk en J.C. Dalmeijer te Amsterdam; 203 pagina's; in een vertaling van W.J.A. Roldanus Jr.
De samenwerking tussen enerzijds Blankwaardt & Schoonhoven en anderzijds Dalmeijer is enigszins afgedwongen door een rechtenkwestie.
Deze uitgave verscheen zowel in gebonden hardcover uitvoering als ingenaaid met blanco softcover.
De uitgave kent, evenals latere herdrukken, diverse oplages met verschillen in titelopmaak, schutbladen, kapitaalband en bindingswijze
Uit een mededeling van Blankwaardt & Schoonhoven uit 1921 blijkt dat oplages minimaal 2500 ex. maar meestal 3 tot 4.000 ex. bedroegen.

PULP
Internationale Bioscoop-Roman-Maatschappij, 1921, als 'Tarzan van de Apen' en 'Tarzan's Liefde'
De verhalen in 'Tarzan of the Apes' en 'The Return of Tarzan' werden hiervoor opgesplitst in drie afzonderlijke verhalen:
Tarzan van de Apen, Tarzan's Liefde en De Terugkeer van Tarzan.
Tarzan van de Apen van 9 september 1921, eindigt met hoofdstuk XVI "Een begrafenis" (Tarzan of the Apes - XVII "Burials").
Tarzan's Liefde van 14 november 1921, begint dan met hoofdstuk I "De Brief" (Tarzan of the Apes - XVIII "The Jungle Toll")

HERDRUKKEN:
Blankwaardt & Schoonhoven en Dalmeijer 2e druk 1921
Blankwaardt & Schoonhoven en Dalmeyer 3e druk 1923
Gebr.Graauw's Uitg.-Mij N.V. te Amsterdam en Soerabaia, diverse drukken van 1941 tot 1949
(over de verschillen tussen de eerste zes drukken is in 2021 een boekwerk uitgebracht als nr 5 van Burroughs Werelden.)
U.-M. West-Friesland te Hoorn 1966 en 1971 ISBN 90 205 0576 9
Classics Lektuur te Naarden 1975 ISBN 90 6157 152 9
Loeb/Udima Klassieke Avonturen 9 1989
Classic Press Publishing 2007 ISBN 978-90-8720-017-6 met als titel Tarzan Koning van de Jungle
En als deel van een omnibus:
Loeb  te Amsterdam 1982 ISBN 90 6213 453 X
Classic Press Publishing 2007 ISBN 978-90-8720-047-3 

TIJDSCHRIFTEN:
Tarzan van de Apen, een uitgaaf van Williams Nederland B.V.  / Classics Lektuur B.V. te Naarden
de nummers 12186 t/m 12214 (1975/1976) bevatten het verhaal Tarzan van de Apen.
Weekblad Story, een uitgaaf van N.V. UITGAVEN "PONT-LEVIS" te Brussel nrs 241 t/m 286 (1950)


ALS STRIPVERHAAL:
Als dagbladstrip in diverse dagbladen van 1937 en later.
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Classics 1234 (1967)
Classics Lektuur te Naarden - Groot Tarzanboek 1 (1971)
Uitg. Williams Nederland - luxe album met stofomslag van Burne Hogarth (1972)
Classics Lektuur te Naarden - Tarzan Album 13 (1974)


AFRIKAANS:
Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg - Tarzan die Aapman (drie drukken 1946 - 1948)
Olympos Uitgewersmaatskappy, Selby - Tarzan van die Ape (1983)
El Adrea Uitgewers, Malmesbury - Tarzan van die Ape (2017 - softcover)

SAMENVATTING
(bron wikipedia)
De roman vertelt het verhaal van John Clayton. Hij wordt geboren in de jungle aan de westkust van Afrika. Zijn ouders, John en Alice Clayton, zijn kort voor zijn geboorte achtergelaten in de jungle door een groep muiters die hun schip hadden overgenomen.
Kort na Johns geboorte sterven zijn ouders (zijn vader wordt gedood door de gorilla Kerchak). De jonge John wordt gevonden door de apin Kala, die hem adopteert als haar zoon. Ze noemt hem Tarzan, wat "blanke huid" betekent in de taal van haar soort.
Tarzan groeit in de jaren erop op bij de apen en is zich onbewust van zijn ware afkomst. Wel heeft hij duidelijk door dat hij anders is dan de rest. Op een dag ontdekt de inmiddels volwassen Tarzan de hut van zijn echte ouders. Hier ziet hij voor het eerst bewijs van andere wezens zoals hij in een paar boeken. Hij bestudeert deze boeken aandachtig, en leert zo zichzelf lezen.
Wanneer Tarzan de hut verlaat, wordt hij aangevallen door een grote gorilla. Hij slaagt erin het beest te doden met het mes van zijn vader. Later in het boek vecht Tarzan ook met Kerchak. Hij doodt hem eveneens, en neem zo diens plek in als koning van de apen.
Kort hierop vestigt zich een Afrikaanse stam in de regio. Kala wordt gedood door een van de jagers van de stam. Tarzan wreekt zich op de jager en wordt zo de vijand van de stam. Hij berooft het dorp een paar maal van wapens, en zet de inboorlingen geregeld een hak. Zij zien hem als een kwaadaardige geest.
Dan arriveren onverwacht nog meer blanke mensen in de jungle. Zij zijn eveneens achtergelaten. Een van hen is de Amerikaanse vrouw Jane Porter, de eerste blanke vrouw die Tarzan ooit te zien krijgt. Een ander lid van de groep is Tarzans neef, William Cecil Clayton, hoewel noch hij noch Tarzan weten dat ze familie van elkaar zijn. Tarzan houdt de nieuwkomers scherp in de gaten en helpt hen in het geheim. Uiteindelijk redt hij een man genaamd Paul D'Arnot van de inboorlingen. D'Arnot leert Tarzan vervolgens Frans spreken en hoe hij zich moet gedragen onder andere mensen. Tevens brengt hij Tarzan naar een koloniale buitenpost waar hij hoort dat Jane huiswaarts is gekeerd naar Baltimore, Maryland.
Tarzan reist haar achterna, maar ontdekt bij zijn aankomst dat Jane reeds is verloofd met William Clayton. Ondertussen vindt D'Arnot in de hut van Tarzans ouders bewijzen dat Tarzan familie is van Clayton, en eerste erfgenaam van het familiefortuin. Tarzan slaat de erfenis echter af daar Jane's geluk hem meer waard is.Edgar Rice Burroughs'
TARZAN van de APEN

HOOFDSTUKKEN (1e druk)

I. Op zee
II. Het huis in de wildernis
III. Leven en dood
IV. De apen
V. De blanke aap
VI. Jungle-gevechten
VII. Het licht der kennis
VIII. De jager in de boomtoppen
IX. Mensch en Mensch
X. Het spook
XI. "Koning der apen"
XII. Menschenverstand
XIII. Zijn eigen soort
XIV. Overgeleverd aan de genade van de jungle
XV.  De boschgod
XVI. "Hoogst merkwaardig"
XVII. Begrafenissen
XVIII. De cijns van de jungle
XIX. De roep van de oermensch
XX. Herediteit
XXI. Het dorp van de martelingen
XXII. De expeditie
XXIII. "Broeders"
XXIV. De verloren schat
XXV. De voorpost der wereld
XXVI. De beschaafde wereld
XVII. Weer de reus
XXVIII. Besluit

CAST (in volgorde van verschijnen)


John Clayton: Lord Greystoke, op geheime missie naar Africa
Alice Clayton: Lady Alice (Rutherford), zijn vrouw
Zwarte Michiel: leider van de muiters op de Fuwalda die de Claytons aan land achterlaat
Billings: kapitein op de Fuwalda, vermoord door muiters
Kerchak: Koning van het apenvolk van baby Tarzan
Kala: jongste vrouw van Tublat, tevens Tarzan's moeder
Tublat: Leider van de apen na Kerchak
Tarzan ("witte huid"): wees van de Claytons, geadopteerde zoon van Kala, de apin
Neeta: jong aapje, dat verdronken was
Kulonga: Mbonga's zoon
Mbonga: koning van de kannibalen
Terkoz: zoon van Tublat
Jane Porter: dochter van professor Archimedes Q. Porter
Archimedes Q. Porter: Professor uit Baltimore MD
William Cecil Clayton: Tarzan's neef, beoogd huwelijkskandidaat voor Jane Porter
Samuel T. Philander: Porter's secretaris en assistent
Esmeralda: Porters' dienstmeid
Snipes: gluiperige leider van de muiters op de Arrow
King: leider van de muiters op de Arrow, vermoord door Snipes
Tarrant: muiter op de Arrow
Hazel Strong: Jane's vriendin in Baltimore
Robert Canler: Jane's ongewilde huwelijkskandidaat, schuldeiser van haar vader
Paul d'Arnot: Luitenant bij de Franse marine
Charpentier: Luitenant bij de Franse marine
Dufranne: Kapitein bij de Franse marine
Pater Constantine: Franse missionaris in Afrika
Monsieur Desquerc: afwezige vingerafdrukken expert
Tobey: Esmeralda's vrijer
Eerwaarde Mr. Tousley: dominee in Wisconsin


PULPUITGAVEN

Tarzan de
         Aapmensch? Tarzan van de
         Apen Cinema Romans Tarzan's Liefde
Sijthoff
Cinema Romans (IBRM) Cinema Romans (IBRM)

BOEKUITGAVEN

Tarzan van de Apen 1e
         druk Stofomslag Tarzan van de Apen
         2e druk  Stofomslag
Eerste druk (Serie1). Tweede druk (Serie 1).Tarzan van de Apen 3e druk  Tarzan van de Apen
         3e druk  stofomslag Tarzan van de Apen
         vierde druk  stofomslag
Derde druk (Serie 2). Vierde druk (Serie 6).Tarzan van de Apen
         vierde druk gele rug  stofomslag Tarzan van de
         Apen vijfde druk  stfomslag Tarzan van de Apen
         zesde druk  stofomslag
Vierde druk (Serie 7). Vijfde druk (Serie 8). Zesde druk (Serie 11).
Tarzan, Koning
         van de Jungle

Classic Press (Serie 36).


Tarzan van de
         Apen Witte Raven pocket Tarzan van de Apen
         West Friesland pocket Tarzan van de
         Apen Classics pocket Tarzan pocket
Witte Raven pocket
(Serie 18).
Tarzan pocket
(Serie 19).
Classics pocket
(Serie 28).
Tarzan pocket
(Serie 34).


Tarzan Omnibus
         Loeb
Tarzan Omnibus
         Classic Press
Tarzan Omnibus (Serie 33).
Tarzan Omnibus (Serie 36).

STRIPVERHALEN


Tarzan Classics 1234
Burne Hogarth Tarzan


Tarzan Classics 1234
Burne Hogarth

Classics strips Tarzan 1
Krantenstrip Tarzan van de Apen Classic strips 2 Tarzan
Groot Tarzanboek 1
Krantenstrip
Classics Album 13

TIJDSCHRIFTEN

Tarzan
         verhaal in Classics
Tarzanverhaal in de Story
Tarzanverhaal in Classics 12186 e.v
Tarzanverhaal in Story 241 e.v.

AFRIKAANS

Tarzan die
         Aapman 1e  stofomslag
derde
         druk Tarzan die Aapman  stofomslag
Pocket
         Tarzan van die Ape
Tarzan van die ape
Zuid-Afrikaanse boeken

VOOR DIVERSE ILLUSTRATIES: ZIE DEEL 2 VAN TARZAN VAN DE APEN


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2014-2021 by Marten Jonker.