home
Historie van deze uitgaaf.


Llana of Gathol is een verzameling van vier verhalen:
1. John Carter and the Pits of Horz geschreven tussen 24 juli en 6 september 1940;
eerste Amerikaanse uitgave in Amazing Stories van maart 1941 onder de titel The City of Mummies.
2. The Black Pirates of Barsoom geschreven tussen 27 september en 2 oktober 1940;
eerste Amerikaanse uitgave in Amazing Stories van juni 1941 onder de titel Black Pirates of Barsoom.
3. Escape on Mars geschreven tussen 24 en 30 oktober 1940;
eerste Amerikaanse uitgave in Amazing Stories van augustus 1941 onder de titel Yellow Men of Mars.
4. Invisible Men of Mars geschreven tussen 18 en 22 november 1940;
eerste Amerikaanse uitgave in Amazing Stories van oktober 1941.
Eerste Amerikaanse boekuitgave door Edgar Rice Burroughs, Inc. op 26 maart 1948 als "Llana of Gathol".


BIBLIOFIELE BOEKUITGAVEN: Llana van Gathol boek 1 t/m 4 - 2021
Het betreft hier vier afzonderlijke uitgaven als vertalingen van de hierboven genoemde vier verhalen.
Deze zijn uitgegeven in eigen beheer van Marten Jonker in vier oplagen van 30 stuks elk met 32 pagina's.
De uitgaven zijn softcovers geniet gebrocheerd en bedoeld als ode aan de pulpuitgaven van weleer.
De titels zijn:
1. De Oude Doden
2. De Zwarte Piraten van Barsoom
3. Vlucht op Mars
4. Onzichtbare Mannen van Mars

SERIE:
Van de elf oorspronkelijk verschenen Mars verhalen behoren deze tot het tiende deel.
Nog niet alle verhalen zijn in een Nederlandse vertaling verschenen:
1. Prinses van Mars
2. Goden van Mars
3. Krijgsheer van Mars
4. Thuvia, de maagd van Mars
5. Schaakspel op Mars
6. De prinses van de roode planeet
7. Een Krijgsman van Mars
8. Zwaarden van Mars
9. De Monsters van Mars
10. Llana van Gathol (De Oude Doden, De Zwarte Piraten van Barsoom, Vlucht op Mars, Onzichtbare Mannen van Mars)
11. John Carter of Mars (niet vertaald)

SAMENVATTING: (met dank aan Wikipedia)
De Oude Doden
Terwijl hij in zijn eentje eropuit is met een luchtschip, ziet John Carter hoe een Rode Martiaan aangevallen wordt door een zestal Groene Martianen. Hij komt de man, die zich later voorstelt als Pan Dan Chee, te hulp. Het blijkt geen Rode maar een Witte Martiaan te zijn. Nadat ze de aanval hebben afgeslagen, duiken er meer witte Martianen op die John Carter meenemen naar de citadel van de stad Horz. John Carter leert dat de Martianen Orovars heten die hun bestaan koste wat het kost verborgen willen houden voor de buitenwereld. Hoewel ze John Carter dankbaar zijn voor zijn hulp, De uitvoering van dit vonnis wordt tijdelijk uitgesteld en John Carter wordt samen met Pan Dan Chee opgesloten in de gewelven onder de stad.
Een paar dagen zwerven de twee mannen door de gewelven, op zoek naar een geheimzinnig licht en dito gelach. Beide blijken afkomstig van een kluizenaar genaamd Lum Tar O, die al duizenden jaren onder de stad verblijft en al sinds de gloriedagen van Horz mensen naar zijn ondergrondse schuilplaats lokt, alwaar hij ze met hypnose in een een vorm van schijndood brengt. Hij probeert dit ook met Pan Dan Chee en John Carter, maar John Carter kan zich verzetten en doodt Lum Tar O. Zijn dood zorgt ervoor dat al zijn slachtoffers uit hun schijndood opstaan. Tot John Carters grote verbazing blijkt ook zijn kleindochter Llana zich schuil te houden in de gewelven.
De groep bereikt de uitgang van de gewelven. De schijndoden worden door de tijd ingehaald en hun lichamen vergaan tot stof. Llana vertelt hoe ze zelf in de gewelven beland is. Een paar dagen eerder kregen zij en haar ouders (John Carters dochter Tara en haar man Gahan, protagonisten uit Schaakspel op Mars) in Gathol bezoek van Hin Abtol, Jeddak van Jeddaks van het Noorden, die haar als bruid wilde. Toen Gahan weigerde, ontvoerde Hin Abtol haar. Llana kon echter zijn schip saboteren zodat dit net buiten Horz moest landen, waarna ze zelf de gewelven invluchtte.
John Carter, Pan Dan Chee en Tara begeven zich naar het plein waar John Carter zijn eigen vlieger had laten staan, maar die blijkt te zijn verdwenen. Llana concludeert dat Hin Abtol die natuurlijk gestolen heeft. Bij gebrek aan vervoer begint het drietal noodgedwongen aan de voettocht terug naar Gathol.

De Zwarte Piraten van Barsoom
Na dagenlang rondgezworven te hebben, belanden John Carter, Llana en Pan Dan Chee bij een ravijn. Ze dalen af en vinden op de bodem een zeer vruchtbare vallei. Terwijl het drietal de nacht in de vallei doorbrengt, worden ze gevangen genomen door een groep Zwarte Piraten van Barsoom, die zichzelf de Eerstgeborenen noemen, en meegenomen naar de stad Kamtol.
In Kamtol wordt John Carter gescheiden van de rest en meegenomen naar een kamer waar een machine zijn zenuwindex (die voor elk mens uniek is net zoals een vingerafdruk) registreert. Vanaf dat moment kan de machine elk moment gebruikt worden om John Carter te doden via vibraties die speciaal op zijn zenuwindex afgestemd zijn. De machine, zo leert John Carter later, was oorspronkelijk ontworpen om slaven en gevangenen ervan te weerhouden Kamtol te ontvluchten en het geheim van de vruchtbare vallei bekend te maken, maar wordt nu door de Jeddak Doxus gebruikt om de hele bevolking van Kamtol onder de duim te houden. Van alle inwoners, behalve van Doxus en de bediener van de machine, is namelijk de zenuwindex geregistreerd, dus niemand kan de stad zonder zijn toestemming verlaten.
Omdat de inwoners van Kamtol hem nog niet kennen, doet John Carter zich voor als Dotar Sojat. Hij wordt als slaaf verkocht aan een edele die hem wil laten vechten als gladiator. John Carter speelt het spel zo lang mee, maar werkt ondertussen aan een strategie om te ontsnappen. Haast is geboden daar er spoedig een delegatie Zwarte Martianen uit de Valley Dor langs zal komen, en die zullen hem zeker herkennen naar aanleiding van de gebeurtenissen in De Goden van Mars. Tijdens de gladiatorgevechen weet John Carter indruk te maken op Doxus, die hem als geschenk overneemt. Dit geeft John Carter de kans om in het paleis van Doxus de machine te vinden.
Die avond arriveert de delegatie en John Carter moet voor vermaak zorgen door een duel te leveren met een door Doxus gekozen tegenstander. Net wanneer hij herkend wordt als de Krijgsheer van Barsoom, ontsnapt John Carter en verwoest de machine. Vervolgens vermomt hij zich als Zwarte Martiaan zodat hij Llana en Pan Dan Chee kan zoeken. Behalve hen bevrijdt hij ook een slaaf genaamd Jad-han, de broer van Janai (uit De Monsters van Mars). Met een gestolen vlieger verlaat de groep Kamtol.

Vlucht op Mars
Het viertal bereikt zonder problemen Gathol, maar bij aankomst blijkt de stad te worden belegerd door het leger van Hin Abtol. Ze worden beschoten en John Carter slaagt erin de aangeschoten vlieger net buiten de vijandelijke linies te landen. Hij vindt al snel een groep krijgers van Gathol die niet in de stad waren toen Hin Abtol arriveerde. Van hen verneemt John Carter dat Hin Abtol spoedig versterking verwacht, waarmee hij Gathol zeker zal kunnen veroveren.
De krijgers van Hin Abtol ontdekken ondertussen Llana en Pan Dan Chee, en nemen hen mee naar de broeikasstad Panar in het Noordpoolgebied. Om ze terug te krijgen infiltreert John Carter in het leger van Hin Abtol. Hij ontdekt al snel dat de meeste krijgers in dit leger eigenlijk gevangenen zijn die tegen hun wil mee moeten vechten. Carter weet de Odwar (generaal) zover te krijgen dat hij hem het commando over een schip geeft, waarna hij een groep krijgers verzamelt die bereid zijn voor hem te vechten. Onder hen bevindt zich zowaar Tan Hadron, de protagonist uit Een Krijgsman van Mars. Deze was op zoek naar de vermiste John Carter en Llana maar werd gevangen genomen door de krijgers van Hin Abtol en bij hen ingelijfd.
Met zijn krijgers begeeft John Carter zich  naar Panar, wanneer ze deze stad naderen krabbelen de meeste krijgers opeens terug, omdat ze volgens eigen zeggen bang zijn ‘weer ingevroren te worden’. Een muiterij is het gevolg, waarbij John Carter door slechts drie anderen (waaronder Tan Hadron) gesteund wordt. Na de muiterij worden Carter en een panar genaamd Gor-don overboord gezet, en vertrekt het schip zonder hen naar een onbekende bestemming. Met Gor-don reist John Carter te voet verder naar Panar waar hij zich voordoet als slaaf en lijfwacht van Gor-don. Eenmaal in Panar ontdekt hij waar de krijgers zo bang voor waren. Hin Abtol laat mannen waarvoor hij op dat moment geen werk heeft uit kostenbesparing levend invriezen en ontdooit ze alleen als ze voor een oorlog nodig zijn.
John Carter vindt Llana terug in het paleis van Hin Abtol. John Carters eigen vlieger, die Hin Abtol inderdaad gestolen had, staat ook onder de glazen overkapping van de broeikasstad. Hiermee vluchten de twee weg uit Panar.

Onzichtbare Mannen van Mars
John Carter en Llana besluiten eerst koers te zetten naar Helium en de vloot daar erbij te halen om Gathol te ontzetten. Onderweg maken ze een tussenlanding bij een woud om proviand in te slaan. Daar wordt Llana echter met de vlieger ontvoerd en wordt John Carter gevangen genomen door onzichtbare vijanden. Llana wordt naar de stad Invak gevlogen en ook John Carter wordt daarheen meegenomen. De inwoners van deze stad beschikken over speciale pillen die hen tijdelijk onzichtbaar maken. Alleen het licht van een speciale lamp, waar de straten van de stad mee verlicht worden, kan dit effect opheffen. Omdat deze lampen niet op de binnenplaatsen in de stad hangen, zijn ze daar dus onzichtbaar.
Carter wordt vastgeketend aan een boom op een van de vele binnenplaatsen van de stad. Daar bevindt zich ook een medegevangene die Carter nog kent van zijn eerste avontuur op Mars: Ptor Fak (uit Prinses van Mars). Hij weet tevens het vertrouwen te winnen van twee inwoners van Invak: de jonge vrouw Rojas, en een man genaamd Kandus.
Rojas ontwikkelt gevoelens voor Carter, en hij besluit hier zijn voordeel mee te doen om een ontsnapping te wagen. Hij krijgt haar zover dat ze hem wat van de pillen brengt. Vervolgens daagt Carter een krijger genaamd Motus uit voor een duel. Ruim voor hun duel neemt Carter een pil in en wordt ook onzichtbaar. Hij bevrijdt Ptor Fak en samen met Rojas haalt hij Llana bij de slavenvertrekken weg. Samen ontsnappen ze uit Invak. John Carter biecht aan Rojas op dat hij al getrouwd is, maar het blijkt dat haar liefde voor hem ook slechts gespeeld was: ze wilde enkel hulp om uit Invak te ontsnappen.
Zonder oponthoud bereikt de groep Helium, waarna Carter de vloot verzamelt en Hin Abtols leger uit Gathol verdrijft. Pan Dan Chee, die al die tijd nog een gevangene van Hin Abtol was, wordt met Llana herenigd en ze beantwoordt eindelijk zijn liefde voor haar...


Edgar Rice Burroughs'
Llana van Gathol

1. De Oude Doden:
Voorwoord en dertien hoofdstukken zonder titel.

2. De Zwarte Piraten van Barsoom:
dertien hoofdstukken zonder titel.

3. Vlucht op Mars:
dertien hoofdstukken zonder titel,

4. Onzichtbare Mannen van Mars:
dertien hoofdstukken zonder titel.


CAST (in volgorde van verschijnen)


Edgar Rice Burroughs - (Verteller) - Auteur van het boek.
John Carter - Opperste Krijgsheer van Mars; gebruikt de naam Dotar Sojat als pseudoniem.
Pan Dan Chee - Orovar uit Horz. Vlucht met John Carter en is verliefd op Llana van Gathol.
Ho Ran Kim - Jeddak van Horz.
Lan Son When - dwar van het 1e Utan van Horz die John Carter gevangen neemt omdat die de Orovars van Horz heeft ontdekt.
Lee Um Lo - beroemdste balsemer van Horz. Balsemde Lum Tar O zo goed dat die bleef leven in de gewelven.
Ro Tan Bim - inwoner van het oude Horz, gehypnotiseerd door Lum Tar O en de laatste die door deze werd gegeten.
Hor Kai Lan - een van de schijndoden in de gewelven van Horz. Prins in het oude Horz. In zijn tijd de broer van de jeddak. John Carter neemt voor eigen gebruik zijn uitrusting en zwaarden van hem af.
Kam Han Tor - een van de schijndoden in de gewelven van Horz. Prins in het oude Horz. In zijn tijd, vijfhonderd jaar na Hor Kai Lan, de broer van de jeddak.
Lum Tar O - oude man in de gewelven van Horz met grote mentale krachten die anderen in schijndood houdt.
Hin Abtol - zelfverklaard Jeddak van Jeddaks van het Noorden. Ontvoert Llana van Gathol en steelt de vlieger van John Carter.

Jad-han - gevangene van de Zwarte Piraten van Barsoom in de kerkers van Kamtol, waar John Carter ook wordt  geplaatst en die uitleg geeft over de machine die de zenuwindex vastlegt.
Doxus - Jeddak van de Eerstgeborenen van Barsoom in Kamtol.
Myr-lo - wetenschapper in Kamtol die de machine voor het vastleggen van de zenuwindex bedient.
Xaxak - Dator van de Eerstgeborenen van Kamtol, die John Carter als slaaf koopt. Is later gedwongen John Carter over te dragen aan Doxus.
Ptang - krijger van Xaxak die als beste zwaardvechter van Komtol wordt beschouwd, maar door John Carter wordt verslagen. Wordt nadien een vriend van John Carter.
Dotar Sojat - pseudoniem van John Carter.
Ban-tor - krijger van Xaxak, de Dator van Kamtol. Verliest duel van John Carter en verwisselt later diens zwaard voor een kleinere.
Nastor - Dator van de Eerstgeborenen in Kamtol. Wed met Xaxak tegen John Carter met twee tegen een.
Nolat - Dator van de Eerstgeborenen in Kamtol die een grote schuld heeft bij Nastor en voor deze tegen Jonhn Carter een duel aangaat.
Man-lat - officier die toezicht moet houden op John Carter in het paleis van Doxus, de Jeddak van Kamtol.
Van-Tija - belangrijkste vrouw van Nastor. Koopt Llana als slavin en weigert haar af te staan aan Nastor.
Zithad - Zwarte Piraat uit Dor, die Kamtol bezoekt en door John Carter wordt gedood voordat hij diens identiteit kan onthullen.

Gan Hor - dwar van een Utan van herderkrijgers, bij wie John Carter terecht komt na landing bij Gathol.
Kor-an - leider van een groep krijgers die John Carter, die vermomd is als Zwarte Piraat, gevangen nemen.
Em-tar - krijger van Hin Abtol. Oorspronkelijk Koboliaan. Geeft John Carter informatie over Llana van Gathol
Phor San - odwar in het leger van Hin Abtol. Meestal dronken, geeft het commando over de Dusar aan John Carter.
Fo-nar - panthan uit Jahar in dienst van Hin Abtol. Help John Carter een bemanning samen te stellen op de Dusar.
Tan Hadron - edelman en krijger uit Helium, door de Panars gevangen genomen. Wordt tweede padwar op het schip van John Carter, de Dusar.
Gan-ho - huurmoordenaar aan boord van de Dusar, die wegens muiterij door John Carter wordt gedood.
Gor-don - padwar bij de Panars. Wordt twee keer gered door John Carter en brengt hem de stad Panar binnen.
Ul-to - een Panar van Barsoom, die wil vechten met John Carter en het resultaat daarvan te weten komt.
Rab-zov - krijger in de lijfwacht van Hin Abtol, die als sterkste man van Barsoom doorgaat. Wordt bij een worstelwedstrijd met John Carter vernederd.

Pnoxus - zoon van Ptantus. Neemt samen met andere onzichtbare krijgers John Carter gevangen.
Ptantus - Jeddak van Invak en vader van Pnoxus. Wrede tiran die Llana van Gathol aan Motus geeft.
Kandus - krijger uit Invak die John Carter begeleidt in het woud naar de stad Invak en later zijn vriend wordt.
Rojas - jonge vrouw in Invak, die de liefde verklaart aan John Carter en deze helpt te ontsnappen.
Motus - edele in Invak, die terwijl hij onzichtbaar is, John Carter in zijn kruis trapt.
Ptor Fak - zit samen met John Carter gevangen aan een boom in Invak. Ontsnapt later met John Carter en anderen.Llana van Gathol Boek 1 De Oude Doden
Llana van gathol boek 2 De Zwarte Piraten van
         Barsoom

Llana van Gathol boek 3 Vlucht op Mars

Llana van Gathol boek 4 Onzichtbare Mannen van
         Mars

Eerste druk (Serie 35).
De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2021 by Marten Jonker.