homeHistorie van de diverse uitgaven.

LEES DE VOLLEDIGE TEKST.


ERB begon aan het verhaal voor "The Gods of Mars" te schrijven op 14 juni 1912.
Eerste Amerikaanse uitgave in All-Story,  in 5 maandelijkse afleveringen van janurari tot mei 1913.
Eerste Amerikaanse boekuitgave door A. C. McClurg & Co. op 28 september 1918.


EERSTE (PULP-)UITGAVE: De Goden van Mars - 1923.
Uitgave van Internationale Bioscoop-Roman-Maatschappij, te Brussel - Amsterdam - Parijs; met 116 pagina's, als nummer 31 van de serie Beroemde Meesterwerken.
Uitgever hiervan was J.C. Dalmeijer te Amsterdam.
Deze plaatste een aantal jaren achtereen voor St. Nicolaas paginagrootte advertenties voor onder andere deze titel in diverse kranten en tijdschriften.

Eerste boekuitgave in: De Prinses van Mars - 1923.
Deze uitgave van de Internationale Bioscoop-Roman-Mij te Amsterdam met 314 pagina's bevat een bundeling van verhalen, die daarvoor in pulpformaat waren verschenen: "De Prinses van Mars", "De Goden van Mars" en "De Oorlogsheer van Mars".
Uitgever hiervan was eveneens J.C. Dalmeijer te Amsterdam en ook hiervoor werd reclame gemaakt.


HERDRUKKEN:
U.-M. West-Friesland te Hoorn pocketuitgave 1971, ISBN 90 205 0681 1
Classics Lektuur te Naarden pocketuitgave met als titel 'De Goden van Mars' 1976, ISBN 90 6157 186 3
En als deel van een omnibus:
Westfriesland te Hoorn paperbackuitgave John Carter van Mars 1983, ISBN 90 205 1700 7

SERIE:
Van de elf oorspronkelijk verschenen Mars verhalen is dit het tweede deel.
Niet alle verhalen zijn in een Nederlandse vertaling verschenen:
1. Prinses van Mars
2. Goden van Mars
3. Krijgsheer van Mars
4. Thuvia, de maagd van Mars
5. Schaakspel op Mars
6. De prinses van de roode planeet
7. Een Krijgsman van Mars
8. Zwaarden van Mars
9. De Monsters van Mars
10. Llana van Gathol
11. John Carter of Mars (niet vertaald)


SAMENVATTING:
Van belang is toch wel het voorwoord dat in latere uitgaven helaas ontbreekt en waarin Burroughs zijn relatie met John Carter uiteenzet.

Verdere samenvatting: (met dank aan Wikipedia)

Na 10 jaar op aarde door te hebben gebracht, wordt John Carter opnieuw naar Barsoom getransporteerd, maar zijn terugkeer verloopt anders dan hij had gehoopt. Hij komt terecht in de Vallei Dor; een vallei nabij de zuidpool van Barsoom waarvan alle Martianen geloven dat dit het paradijs uit hun religie is. Regelmatig maken Martianen vrijwillig een pelgrimstocht over de rivier Iss naar deze plek om daar hun laatste dagen te slijten.

Dit verhaal blijkt niet te kloppen, want de vallei wordt bewoond door een ras van monsterlijke plantwezens. Carter is getuige van hoe deze wezens een groep groene Martianen die net per boot arriveren vermoorden. De enige overlevende blijkt Carters oude vriend Tars Tarkas te zijn. Samen weten ze aan de plantwezens te ontkomen en vluchten een hoger gelegen grot in. Via deze grot komen ze terecht in het woongebied van de Therns; een groep witte martianen waarvan aangenomen werd dat ze al lang uitgestorven waren. De Therns beschouwen zichzelf als goden, en blijken achter de valse verhalen over de Vallei Dor te zitten om zo willens en wetens Rode en Groene Martianen naar de vallei te lokken die vervolgens worden verslonden door de plantwezens. De overlevenden worden als slaaf gevangen genomen.

Carter en Tars Tarkas redden een slavin genaamd Thuvia. Wanneer die nacht de Thern worden aangevallen door een groep zwarte Martianen, maken ze van de gelegenheid gebruik om te ontkomen. Tarkas en Thuvia stelen een luchtschip van de zwarte Martianen, terwijl Carter een ander schip kaapt. Daarbij overmeestert hij de martiaan Xodar en ontmoet de Thernprinses Phaidor. In de chaos raken Carter en Tars Tarkas elkaar kwijt. Carter komt niet ver met zijn gestolen schip, daar hij al snel wordt ingehaald en gevangen door andere zwarte Martianen. Deze nemen hem mee naar hun ondergrondse rijk. Hier ontdekt Carter dat de zwarte Martianen zichzelf eveneens als goden beschouwen, en het voorzien hebben op de Thern zoals de Thern het voorzien hebben op de andere bewoners van Barsoom. Ze aanbidden een stokoude vrouw genaamd Issus als hun godin. Xodar wordt vanwege zijn nederlaag tegenover Carter uit zijn functie ontheven en eveneens gevangengezet. Carter weet hierna zijn vertrouwen te winnen. Samen met een jonge, Rode Martiaan, die hier ook gevangen blijkt, probeert Carter een opstand te ontketenen onder de slaven van de zwarte Martianen, maar deze wordt neergeslagen.

Uiteindelijk slagen Carter, Xodar en de jonge Martiaan erin te ontsnappen naar de buitenwereld, en ontdekt Carter dat de jongeman niemand minder is dan zijn zoon Carthoris. De groep loopt eenmaal buiten Thuvia weer tegen het lijf, en zij redden Tars Tarkas van een vijandige groep Groene Martianen genaamd de Warhoons. De groep wordt nadien opgepikt door een vloot uit Helium, maar ook het weerzien in Helium verloopt niet zoals Carter had gehoopt. Dejah Thoris is vertrokken om de pelgrimstocht te gaan maken, haar vader en grootvader hebben, nadat Carthoris werd gevangen door de zwarte Martianen, de stad verlaten om hem te zoeken, en Zat Arras, een invloedrijke Martiaan van Heliums rivaal Zodanga, heeft de macht in Helium gegrepen. Niet veel later arriveert het nieuws dat Dejah Thoris gevangen is door de Zwarte Martianen die de voortvluchtige Carter, Carthoris en Xodar moesten zoeken.

Zat Arras laat John Carter gevangen zetten. Carter slaagt er wel in om Xodar en Carthoris opdracht te geven in het geheim aan een vloot te werken waarmee ze de zwarte Martianen kunnen verslaan. Na maanden in de gevangenis wordt Carter door Carthoris bevrijdt. De schepen zijn klaar en Tars Tarkas heeft een grote groep Groene Martianen geronseld voor de aanval.

Bij de zuidpool komt het tot een conflict tussen Carters vloot, de vloot van de Thern, de Zwarte Martianen, en een vierde vloot onder leiding van Zat Arras. Carter weet de Thern en de Zwarte Martianen tegen elkaar uit te spelen, en op de schepen van Zat Arras breekt muiterij uit wanneer zijn soldaten de kant van Carter kiezen. Carter dringt binnen in het ondergrondse rijk. De vloot van de Zwarte Martianen wordt verwoest en Issus ontmaskerd als een bedriegster. Ze heeft nog 1 troef; Dejah Thoris blijkt te zijn opgesloten in de Zonnetempel, samen met Phaidor en Thuvia. Deze tempel gaat maar eens per jaar open. Het is te laat om haar nog te bevrijden, maar ze hebben genoeg voedsel om het een jaar daarbinnen uit te houden. Vlak voor de deur helemaal sluit probeert Phaidor, uit jaloezie over het feit dat Carter haar afwees, Dejah Thoris te vermoorden. De vraag of ze hierin slaagt of niet blijft onbeantwoord.Edgar Rice Burroughs'
Goden van Mars

HOOFDSTUKKEN zoals opgenomen in de eerste 'pulp'-druk *)

VOORWOORD.
HOOFDSTUK I - Plantmannen.
HOOFDSTUK II - Een gevecht in het bosch.
HOOFDSTUK III - De Kamer der geheimzinnigheid.
HOOFDSTUK IV - Thuvia.
HOOFDSTUK V - De Gangen van Gevaar.
HOOFDSTUK VI - De zwarte Piraten van Barsoom.
HOOFDSTUK VII - Een mooie Godin.
HOOFDSTUK VIII - De Onderwereld van Omean.
HOOFDSTUK IX - Issus, de Godin van 't Eeuwige Leven.
HOOFDSTUK X - Shador, het Eiland, waarop ik gevangen was.
HOOFDSTUK XI - Als de Hel losbarst.
HOOFDSTUK XII - Gedoemd om te sterven.
HOOFDSTUK XIII - Een poging om de vrijheid te verkrijgen.
HOOFDSTUK XIV - De oogen in het donker.
HOOFDSTUK XV - Vlucht en vervolging.
HOOFDSTUK XVI - Onder Arrest.
HOOFDSTUK XVII - Het Doodvonnis.
HOOFDSTUK XVIII - Het Verhaal van Sola.
HOOFDSTUK XIX - Zwarte wanhoop.
HOOFDSTUK XX - Het Gevecht in de Lucht.
HOOFDSTUK XXI - Door vloed en vlammen heen.
HOOFDSTUK XXII - Overwinning en Nederlaag.

*) Hoofdstuk V is ten onrechte genummerd IV; Hoofdstuk VII is als HOOFDSTUK ZEVEN aangeduid.

CAST (in volgorde van verschijnen)

*)
John Carter - kapitein John Carter van Virginia, Prins van 't Huis Tardos Mors, Jeddak van Helium.
Dejah Thoris - Prinses van Mars, echtgenote van John Carter, Prinses van Helium
Tardos Mors - Jeddak van Helium en grootvader van Dejah Thoris
Tars Tarkas - Jeddak van Thark, goede en trouwe vriend van John Carter
Tal Hajus - wrede Jeddak van Thark, verslagen door Tars Tarkas
Issus - Barsoomse Godin van 't Eeuwige Leven, Koningin van de Eerstgeborenen
Thuvia - Prinses van Ptarth, slavin van de Therns, bevrijd door John Carter en Tars Tarkas
Sator Throg - Heilige Thern, stond op wacht toen Thuvia over de Rivier Iss kwam.
Mataļ Shang - de Heilige Hekkador van de Heilige Therns, de Meester van Leven en Dood op Barsoom, den broeder van Issus, de prinses van 't Eeuwige Leven
Phaidor - de dochter van Mataļ Shang
Xodar - Dator, zwarte Martiaan, overweldigd door John Carter, daarna gedegradeerd en medestrijder van John Carter
Thurid - Dator bij de Eerstgeborenen, door John Carter knock-out geslagen en vastgebonden.
Thabis - de laatste slager en kok van Issus
Zithad - Dator van de wachters van Issus
Yersterd - bevelhebber van een onderzeeėr.
Torith - Dator en officier van de wacht van Issus
Kantos Kan - padwar bij de marine van Helium, gevangen door de Groene Mannen van Warhoon tijdens zijn zoektocht naar Dejah Thoris
Carthoris - zoon van Dejah Thoris en John Carter
Hor Vastus - padwar bij de marine van Helium, was bij de vloot van Zat Arras toen John Carter en de zijnen werden gevonden.
Mors Kajak - zoon van Tardos Mors en vader van Dejah Thoris
Zat Arrras - een invloedrijke Martiaan van Heliums rivaal Zodanga, heeft de macht in Helium gegrepen.
Sola - dochter van Tars Tarkas
Parthak - Zodangaanse jongeman die John Carter zijn voedsel brengt tijdens zijn gevangenschap.
Tan Gama - een Warhoonse krijger ten tijde van de gevangenneming van Tars Tarkas
Kab Kadja - Jeddak van de Warhoons

*) in de eerste (pulp-)uitgave van dit verhaal komen nogal eens verschillende spellingen van bepaalde personen voor!

Pulpuitgave

De Goden van
         Mars
Beroemde Meesterwerken (IBRM)

Boekuitgaven

De Prinses van
         Mars  stofomslag
Eerste boekuitgave (Serie 23).

Goden van Mars
John Carter van
         Mars De Goden van Mars
John Carter pocket
(Serie 20).
John Carter Omnibus
(Serie 21).
Classics SF pocket
(Serie 29).


De inhoud op deze pagina staat onder :
copyright 2021 by Marten Jonker.